Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу
 

ПРАВИЛА
КОРИСТУВАННЯ КЗ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА
УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА" ХОР
(витяг)

 

ІІ. Права користувачів

2.6. Користувачі бібліотеки мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
 • одержувати документи або їхні копії через міжбібліотечний абонемент (далі МБА);
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
 • брати участь у роботі бібліотечної ради.

2.10. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їхні (або копії) з інших бібліотек через МБА, сплативши поштові витрати.

2.11. Документи, одержані по МБА, та довідкові видання видаються для користування тільки в читальному залі. Користування рідкісними та цінними виданнями здійснюється за окремими правилами.

2.12. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, що встановлюються законодавством України та бібліотекою.

ІІІ. Обов'язки користувачів

3.4. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. Відповідальність за дефекти, виявлені при повернені видань, несе користувач.

3.6. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.7. Особи, що заподіяли шкоду бібліотечному фонду чи обладнанню, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

3.10. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
Читачі, що є боржниками одного з відділів бібліотеки, позбавляються права користування всіма її фондами.

3.13. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

ІV. Права і обов'язки бібліотеки

4.1. Бібліотека гарантує загальнодоступність своїх фондів і повноту інформації про їхній склад громадянам України і інших держав, забезпечуючи невід'ємні права особистості на використання цінностей науки і культури, пізнання і освіту. Обмеження у користуванні фондами бібліотеки встановлюється лише з метою збереження особливо цінних і рідкісних видань і у випадках, що передбачені чинним законодавством України.

4.2. Бібліотека зобов'язана:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;
 • забезпечувати свободу вибору літератури та форм обслуговування;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • задовольняти потреби в створенні в бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди;
 • створювати бібліотечну раду;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки.
Повний текст >>

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 212223
24252627282930