Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Бібліотекознавчі та методичні матеріали

Меню розділу

БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

В71163
78.3я43
Б 59
  БІБЛІОТЕКИ, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотека  і  книга  в  контексті  часу», 22 трав. 2012 р., НПБУ: [зб. наук.-практ. ст.] / упоряд. С. Басенко, З. І. Савіна; голов. ред. О. Мовчан. – К.: Грані-Т, 2013. – 137 с.: мал., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
     
В70931
78.300
Г 77
  ГРАНЧАК Т. Бібліотека і політична комунікація: монографія / Т. Гранчак; наук. ред. Л. А. Дубровіна. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. – 480 с.: мал., табл. - Бібліогр.: с. 429-468.
     
Д1806(2010-2011)
78.34(4УКР)я3
Б 59
  БІБЛІОТЕЧНА Україна в цифрах: 2010-2011 рр.: стат. зб. / зб. підгот. О. В. Зозуля, Ю. В. Юхневич. – К.: НПБ України, 2012. – 61 с.: табл.
     
В71065
78.34(4УКР)я43
Б 59
. БІБЛІОТЕКА і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації зб.  матеріалів Міжнар. наук. конф. «Інноваційна модель наук. б-ки  ХХІ ст.», 9-10 жовт. 2012 р., Київ: дод. до зб. наук. пр. «Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33» / наук. ред. Т. Гранчак. – К.: НВЦ НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. – 183 с.: рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
     
ПА565-33
78.34(4УКР)754.1я54
Н 34
  НАУКОВІ праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33 / ред. Н. Автономова [та ін.]. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, - 2012. - 566 с.: рис., табл. – Бібліогр. наприкінці глав.
     
78.34(4УКР-4ХЕС)751.2
З-42
  ЗВІТ про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2012 рік / Херсон. обл. універс. наук. б-ка  ім. Олеся Гончара. – Херсон: ОУНБ ім. Олеся Гончара. – 2013. – 109, [1] с.: табл., фот.         
  .  
В70727
78.34(4РОС)751.2кя7
К 39
  КИЛЬПЯКОВА И. С. Кадровый менеджмент современной библиотеки: опыт ОУНБ: науч. – практ. пособ. / И. С. Кильпякова; ред. совет: О. О. Борисова [и др.]. – М.: Литера, 2012. – 127 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 92-104.
     
В70918
78.36
П 22
  ПАШКОВА В. С. Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? / В. С. Пашкова, Т. О. Ярошенко. – К.: Самміт-книга, 2013. – 63, [1] с.: іл. – Бібліогр.: с. 44-46 та в підрядк. прим.
     
В71199
78.348я7
К 20
  КАПТЕРЕВ А. И. Компьютеризация информационных технологий: учеб. пособ. / А. И. Каптерев; редсовет: О. О. Борисова [и др.]. – М.: Литера, 2013. – 300 с. : портр.,
ил., табл.  -  (Современная  библиотека).  –  Глоссарий:    с. 280-296. – Библиогр.: с. 297-298.
     
Д3159
78.372.151.2
У 59
  УНІВЕРСАЛЬНА десяткова класифікація (УДК): алф.-предм. покажч. (зведений ): до 2-го вид. табл. УДК  / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. Івана Федорова»;
голов. ред. М. І. Сенченко; підгот. вид. М. Й. Ахвердова [та ін.]. – К.: Кн. палата України, 2011. – 699 с.
     
Д3161
78.372.151.2
У 59
  УНІВЕРСАЛЬНА десяткова класифікація (УДК): зміни та допов. (2007-2008) / голов. ред. М. І. Сенченко; підгот. вид. М.  Й.  Ахвердова  [та  ін.];  пер.  з  англ. Б. С. Волох.  –  К.: Кн. палата України,  2011. – 135 с.
     
Д3157
78.372.151.2
У 59
  УНІВЕРСАЛЬНА десяткова класифікація (УДК): основна таблиця: 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка: основні ділення. 63 / 65 Сільське, лісове, рибне та мисливське господарство. Комунально-побутове господарство. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, звязку, поліграфії. Бухгалтерія. Реклама / голов. ред. М. І. Сенченко; підгот. вид.  М.  Й.  Ахвердова  [та ін.]; пер. з англ.  Б. С. Волох [та ін.].  – 2-ге вид., виправ. і допов. -   К.: Кн. палата України,  2011. – 151 с.
     
В70954
78.381.1
Ф 94
  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ требования к библиографическим записям: окончат. отчет / пер. с англ. В. В. Арефьева; науч. ред.  Т. А.  Бахтурина,  Н. Н.  Каспарова, Н. Ю. Кулыгина. – Стер. переизд. – М.: Пашков дом, 2010. – 165 с.: табл.
     
В69074
78.372.151.2я2
К 68
  УНІВЕРСАЛЬНА десяткова класифікація (УДК): основна таблиця 66/69 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна промисловість / голов. ред. М. І. Сенченко; підгот. вид.   М.  Й.  Ахвердова  [та  ін.];  пер.  з  англ.  Б. С. Волох [та  ін.].  – 2-ге вид., виправ. і допов. -   К.: Кн. палата України,  2011. – 263 с.
     
Д3158
78.372.151.2
У 59
  УНІВЕРСАЛЬНА десяткова класифікація (УДК): основна таблиця 7/9 Мистецтво. Ігри. Спорт. Мовознавство. Художня література. Літературознавство. Георафія. Історія / голов. ред. М. І. Сенченко; підгот. вид. М.  Й.  Ахвердова  [та  ін.];  пер.  з  англ.  Б. С. Волох [та  ін.].  – 2-ге вид., виправ. і допов. -   К.: Кн. палата України,  2011. – 147 с.
     
Г4152
78.34(0)
Л 68
  ЛОБУЗІНА К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності: монографія / К. Лобузіна; відп. ред. О. С. Онищенко. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. – 249 с.: мал. – Контртитул парал. англ., рос. – Бібліогр.: с. 221-249.
     
Г4112
78.33(4УКР3)
К 91
  КУНАНЕЦЬ Н. Е. Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст. – 1939 р.): консолід. інформ. ресурс: монографія / Н.  Е.  Кунанець;  ред.  О.  Грабовська.  –  Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 446 с.: іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
     
В70728
78.381.9:84я7
Б 44
  БЕЛЯЕВА Н. Е. Интернет-ресурсы художественной литературы: практ. пособ. / Н. Е. Беляева; ред. совет: О. О. Борисова [и др.]. – М.: Литера, 2012. – 142 с.: рис., табл. – (Современная библиотека). – Загл. обл.: Работа библиотеки с интернет-ресурсами художественной литературы. – Библиогр.: с. 107-123.
     
В70953
78.551.5я7
Б 13
  БАВИН С. П. Рекомендательная библиография: как это делается сегодня: практ. пособ. для работников б-к / С. П. Бавин; ред. Л. А. Опарина. – М.: Пашков дом, 2011. – 134 с. – Библиогр.: с. 123-134 и в подстроч. примеч.
     
В71198
78.34кя7
М 33
  МАТВЕЕВА И. Ю. Креативний менеджмент в библиотеке: учеб.-практ. пособ. / И. Ю.  Матвеева; ред. совет: О. О. Борисова [и др.].- М.: Литера, 2012. – 142 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 99-105.
     
В70730
78.34(0)
Р 33
  РЕДЬКИНА Н. С. ИТ-стратегия библиотеки: науч. пособ. / Н. С. Редькина; ред. совет: О. О. Борисова [и др.].- М.: Литера, 2012. – 239 с.: рис., табл. – Библиогр. : с. 222-238.

 

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали. Випуск 1 (148)

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829