Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Допоміжні покажчики

Меню розділу

Допоміжні покажчики

Іменний покажчик

Александрова А. 161

Алєферко О.В. 298

Алєферко С.О. 298

Анастасьєв А.М. 257

Андреєв А. 95

Андреєва О. 52

Анісімов Ю.П. 213

Анпілов М.В. (225)

Антипенко І. 144

Бабенко М.О. (177)

Бабіжаєва О. 128

Базалій В. 155

Барковський П.С. 247

Батурін О. 62, 80, 194

Бахіна О. 274

Бебко І.Я. (57)

Бездольна Р.К. 32

Бейник А. 47, 115, 154

Берлізова Н. 177

Бєляєва І.О. (122)

Біла М. 125, 126, 264

Біленко Р. (142)

Білий І.Т. (24)

Бірючевська Н.Є. 91

Бобровська Д.А. 217

Бойко В.С. (4)

Болтрик Ю.В. 19

Бондаренко Л. 270

Борисова О. 296

Боровик В. 274

Боянжу В. 234

Братченки, родина (189)

Брусик Л. 120, 121, 131

Брюмер Л.В. (227)

Будко О. 191

Бурлюк Д.Д. (253)

Бурячок Л.Г. 247

Бутузов О.Г. 258, 296

Валенська А. 205

Варгун М.Г. 152

Василенко М.О. 270, (270), 296

Велько Ю. (141)

Висоцький А.Л. 269

Вишиваний В. (296)

Вишня О. (254)  

Вівтаник О. (178)

Вінкерт В.Б. 268

Вітолін К. 228

Вовк Л. 243

Всеволодов С.С. (96)

Гаврилова О. 225

Гаврилюк Н.О. 16

Гайдай I.I. (271)

Галковський Г.О. 117

Гарбуз І. (20)

Генеральчук П. 150, 241

Германюк Я. 31, 88

Гетало Є.В. 151

Голобородько Є.П. 172

Голобородько К.Й. (185)-(188)

Голобородько О.К. 186, 187, 215

Голобородько Ю.К. (243)

Голобородько Я.Ю. 1, 289, 296

Голомб Л. (270)

Голота Ю. (143)

Гомон К. 177

Гончар О.Т. (270)

Гончарова О. 129

Горемикін А.М. 272

Грабко А.А. 33, 54, 189, 244

Гребенюк В.Д. 267, 296

Гребенюк О. 195

Григор'єва Л. 75, 81-83, 111

Гритчина О. 240

Гуляєва К.В. 271, 283, 284, 288, 300

Гуменюк Н.М. (179)

Гунько О.П. 273, 296

Гурепко М.М. 192, 220

Данилова О. (137)

Дащенко Є. 190

Демченко З. 3

Демченко С.С. (224)

Денисенко М.А. див. Філарет

Деркач В.Є. 285-287

Дівіна Г. (25)

Добуш В.І. (215),(216)

Довженко О.П. (255)

Додулєв О. 92

Домащенко І. 70, 250

Дорошенко Т.  210

Доценко А.В. 253

Дрозд А.І. 296

Другальов В.В. 282, 296

Дубовалова Н. 259

Дудченко О.В. 76

Дяченко В.В. 253

Дяченко С. 298

Євса А. 296        

Ємельянов М.А. (213),(214)

Жалдак М.І. 199

Жарких Л. 211, 221, 224, 230

Железняк В. 100, 101, 159

Жильцов Д. 298

Жулинський М. 296

Жупина А.В. 148

Завалькевич Т. 255

Завгородній В.П. (26)

Загороднюк В.С. (250)-(252), 296

Запорожець С.В. 168

Захаров О. 34-42, 85, 149

Заячук М.Д. 77

Збаражська А. 135

Збризька В.М. 242

Звєрик О.П. 105

Зелена Л.І. 267, 278, 280, 281, 285-287

Зеленчук В.В. 80

Зінченко Г. 130

Змерзлий Б.В. 72

Золотарьов С.В. 69

Івахненко Ю. 178

Іващенко Т. 274

Іліаді І.М. 43

Калініна А. 275

Камиш Т.П. 260

Камініна А.А. 22

Капраль А. (230)

Карабелеш Є.Є. (11), (12)

Каранда К.С. (93)

Карюхін Г.Т (102)

Качан Л. 157

Квін М. 296

Келеберда К. 222

Кирпа Т. 48, 63, 73, 90, 265

Кишиневська Л. 181

Кишкін Є. (138)

Кияновський А.О. 173

Клименко Н.І. (22)

Коваленко М.А. 60

Коваленко Р.А. 163

Коваль С.Д. 271, 283, 284, 288, 300

Ковальов В.В. (8)

Ковган В. 251

Ковнєрев С. 268

Козаков І.В. 56

Козачок Л. 46

Козлова О.О. 247

Койнаш В.І. (87)

Коломієць Н.А. (244),(245)

Колос В. 23, 25

Компаніченко В. (144)

Коник О.О. 279

Короденко М. 174

Коротецька Н.І. 152

Коротких Р. 212

Косенко Л. 298

Кравченко О. 69

Краснолуцька Т.Л. 267

Кривошея В.В. 276

Крижановський В. 296

Крилов Г. 282

Крупіца О.П. 98, 99, 108, 109

Крюков Г.В. 248, 282

Крюковська І. 275

Крючкова Т. 237

Крючковська Т. 232

Кубатко Т.В. (180)

Кудієвський К.Г. (283)

Кудрявцев В. 268

Кузьо І.В. 219

Кулик В.П. 270, (284), 296, (296)

Кулик О.П. (242), 296, (296)

Куликова Л.Б. 162, 176, (197)

Куліш М.Г. (256),(270),(296)

Купріна Н. 50

Курбас Л. (256)

Курносик В.І. 22

Курчій І. 160

Кучерява О. 193, 233, 235

Куюн Н.Д. 30

Лакуша О. 256

Лисенко Г. 118

Лисенко П.І. (27)

Лопата В.І. 289

Лопатін В. 64

Луганська А. 30

Луніна О. 7 

Лушпинська Л. 232

Любомська О.І. 232

Лянсберг О.В. 268

Ляшко О.С. (145)

Ляшок О. 110

Мазунова Ю. 298

Мазур О. 53

Макконен А. (126)

Макоїд Ю. 164

Максименко М. (112)

Маленко М.А. (4)

Мальцев Д.В. (104)

Маляренко О. 118

Маринін П.Г. (108),(109)

Маркелія Е. (125)

Марущак А.П. (288), 296, (296)

Марченко Л.В. 231

Масютка М.В. 218

Матвєєв Є.С. (296)

Махно Н.І. (296)

Машинський В. 296

Мезенцев Р. 27

Мелещенко В.М. 289

Менисенко В.В. 68

Мещеряков В.М. 100

Милославський М.Б. 99

Митчак С. 9, 102, 206, 223

Михайлевський П.К. (76)

Михайленко С.В. 290

Михайлюк А. 74, 113, 207

Мілованов С.М. 47

Мінзер І. 8

Мітюхіна Р. 227

Мовчан А. 53, 229

Мокрицька Г.П. 278

Мордашова О. 165

Мошнягул К. 78

Музиченко А. 106, 158

Мякота І. 274

Нагірняк Н. 45

Наумова О. 57

Незбай А.147

Немченко Г.В. 270

Немченко І.В. 270, 296

Нестеренко В.С. (23)

Нігачова Г.Д. (181)

Новак М.О. (22)

Новицький А. 61, 136, 179

Нудик Я. (230)

Овсянико-Куликовський Д.М. (1)

Олексюк О.В. 262, 289, 290

Оленковський М.П. 270, 296

Олійник О. 93, 122, 145, 183, 200

Олійник Ю. 231

Омельяненко З.Ф. (159)

Онищук Л. 198

Осадча В. 261

Осьмінін П.Ю. 43, 221

Павленко В. 270

Павлова О. 107, 217

Павлович Р.І. (115)

Павлюченко Л. 10

Параскевич П.К. 199

Параскевич С.П. (199),(270),(296)

Паустовський К.Г. (246)

Пачоський Й.К. (2)

Пашковська Н.В. (182)

Перунова І.В. 286, 287

Першанова Н.В. 290

Петров В. 266

Петров Ю. 167

Пироженко О. 275

Підгірна Н. 11, 86

Піддубняк В.Г. 148, 151, 155, (246)

Підлипняк П.Ф. 291

Піменова О. 56

Плеська Е.Г. 292 

Плотнікова Н.О. 168

Покришев П.П. (21)

Полуніна Л. 169

Попов Г. 58

Попова Н.О. 271, 283, 284, 288, 300

Порицька Н.В. (183)

Порицький М. 252

Приймак Н.Ю. 71

Прищепа Б.О. 246

Пугач А. 175

Путілов А.С. (124)

П'ятигорець В.О. 92

Рвачов І.В. (132)

Ремішевська Л. (270)

Рєзніченко О. 12-15, 89, 127

Рихтік Н.Я. 292

Ріпка А. 180

Роль В.А. (83)

Роман Є. 49

Романова А. 119

Рубан С. 103

Руденко А. 59

Ружина В. 94, 133

Руль Є.І. (28)

Рябченко Н. 275

Самойлович Д.С. (3)

Сватула Т.Л. 280, 281

Свирида Н. 141, 188

Світ Л. див. Параскевич С.П.

Світленко С.І. 279

Сергєєв М. 136 

Середа В.М. 262

Сидоренко А.Ф. (29)

Симутенко І. 153

Синьковська В.П. 22

Сінкевич І.Ю. 2, 277

Скора О. 91

Слівканіч-Бєльченко С.В. 249, 294,295

Слуцька Ю. 201

Смоленський О. (95)

Сойні Ю. (126)

Солдатенко В.Ф. 276

Соломчак Н.Е. 267

Сорока Я.Ф. (111)

Сошнікова І. 104, 138

Старенький О.Ф. 248

Стародубець С.Л. (55)

Старостенко В.Д. (241)

Старушка Л.К. 131

Степанцов В.І. (150)

Стешенко О.О. 262

Стоктон Ф.Р. 296

Стратюк Г.К. (200)

Стрекаловський М. 298

Сулима М.М. 273

Таранік-Ткачук К.В. 175

Теленчук Н. 296

Терещенко Ю.Г. 296

Тертичний Д. 55

Тимков О. 296

Тимошенко М.П. 296

Ткач В. 50

Ткач Л. 50

Ткаченко А. 160

Ткаченко Т.С. 170

Токовило О.В. 208

Толок А.С. (4),(236)-(239)

Тонкошкуров О. (141)

Торос Д. 20

Третьяков О.В. 247

Удалов В.В. (54)

Уклеба М. (127)

Ухваріна І. 66

Фальц-Фейни, родина (270)

Фастовець Л.М. (123)

Федін В.В. 64

Федоров О.Ф. (277)

Федоровська Л.К. 296

Фемич Н. 79

Феш В. 124

Філарет (в миру М.А. Денисенко) (264), (265)

Філіпченко М.Р. (23)

Філончук З.В. 171

Фролова Л. 21

Фядіна Н. 86

Харченко А.Г. 297

Харченко Ф.С. (30)

Хлопічук В.Г. 67

Ходаковський В.Ф. 156

Хоменко С.В. (146)

Хріненко С.І. 254

Циганова М. 275

Цимбал Г. 239

Цуркан О. 133

Череднюк А. 229

Черешинська Н. 84

Чернявський М.Ф. 270,(270)

Чистіков С.Г. (31)

Чорнобель О.І. 263, 296

Чулкова Л.М. 291

Чухонцева Н. 270

Шаматовський Д. 87

Шатохін І.І. 28, (114)

Шевченко Т.Г. (270)

Шевченко Т.О. 24

Шелехань О.В. 18

Шеремет М.А. (94)

Шершень А.О. (6),(10)

Шестакова Г.М. 249, 294, 295

Шеховцов М.І. (32)

Шипілова Т. 226

Шмагель Г. 204

Шовкун Ю. 296

Шрамко О.В. (83)

Шульга А.О. (147)

Шушковська А. (226)

Щерба Т.М. (247), 289, (300)

Яблонська А.М. (5)

Яблуновський І. (141)

Яковенко В.І. (33)

Яновський С. 44, 209

Ярига О.Ю. (184)

Ястребова О.І. (110)

Ященко С.А. (120)           

Географічний покажчик

Азовське море 47, 72

Америка 209

Берислав, м. 55

Білозерка, смт 76, 94, 123, 191, 280, 281

Білозерський р-н 133

Благодатне, с., Іванівський р-н 167

Велика Лепетиха, смт 22, 130, 165, 180

Велика Олександрівка, смт 29, 202, 203, 280, 281

Верхній Рогачик, смт 27

Вітебськ, м., Білорусь 111

Гаврилівка, с., Нововоронцовський р-н  4

Гаврилівка Друга, с., Каланчацький р-н 170

Генічеськ, м. 47, 61, 100, 101, 115, 136, 154, 159, 178

Генічеська Гірка, с., Генічеський р-н 87

Геройське, с., Голопристанський р-н 66

Гола Пристань, м. 21, 33, 54, 157, 168, 184, 204, 212, 220, 244, 245, 280, 281

Голопристанський р-н 58, 79

Гора див. Чернеча

Горностаївка, смт 106

Громівка, с., Новотроїцький р-н 145

Грузія 127

Давидів Брід, с., Великоолександрівський р-н 24

Дарівка, с., Скадовський р-н 248

Дар'ївка, с., Білозерський р-н 147

Дніпровське, с-ще, Білозерський р-н 78

Догмарівка, с., Генічеський р-н 266

Європа 108, 109, 153

Зеленівка, смт, Дніпровський р-н м. Херсона 32

Іванівка, смт 151

Іванівський р-н 128, 129

Ізраїль 113

Каїри, с., Горностаївський р-н 88, 158

Каланчак, смт 30, 181, 192, 280, 281, 297

Каланчацький р-н 297

Каховка, м. 1, 5, 23, 25, 103, 104, 107-109, 132, 138, 182, 280, 281

Київ, м. 264, 265

Київська Русь 276

Кирилівка (Шевченкове), с., Черкаська обл. 296

Кінбурнська коса 17

Корсунка, с., Новокаховська міськрада 97

Коса див. Кінбурнська

Кринки, с., Цюрупинський р-н 254

Лазурне, смт, Скадовський р-н 68

Любимівка, смт, Каховський р-н 68

Маріуполь, м., Донецька обл. 72

Миколаїв, м. 72

Мирне, с., Цюрупинський р-н 18

Мінськ, м., Білорусь 112

Моря див.

            - Азовське

            - Чорне

Наддніпрянське, смт, Дніпровський р-н м. Херсона 148, 149

Нахічевань, м., Азербайджан 72

Нижні Сірогози, смт 177, 193, 240

Німеччина 33, 292

Нова Збур'ївка, с., Голопристанський р-н 189

Нова Каховка, м. 62, 137, 150, 194, 241, 272, 280, 281

Нововолодимирівка, с., Голопристанський р-н 161

Новомиколаївка, с., Новотроїцький р-н 82

Новоолександрівка, с., Каланчацький р-н 163

Новоолексіївка, смт, Генічеський р-н 179

Новопокровка, с., Новотроїцький р-н 111, 200

Новотроїцьке, смт 65, 67, 75, 93, 120-122, 131, 183

Новоукраїнка, с., Скадовський р-н 248, 296

Одеса, м. 72, 196, 198

Одрадівка, с., Новотроїцький р-н 81

Озеро див. Устричне

Ольгине, с., Горностаївський р-н 80

Павлівка, с., Генічеський р-н 201

Першотравневе, с., Іванівський р-н 164

Північне Причорномор'я 16, 19, 292

Поті, м., Грузія 72

Причорномор’я див Північне

Пролетарка, с., Цюрупинський р-н 143

Російська імперія 279

Ростов-на-Дону, м., Росія 72

Русь див. Київська

Садове, смт, Голопристанський р-н 146

Сиваське, смт, Новотроїцький р-н 83

Скадовськ, м. 190, 226

Солонці, с., Цюрупинський р-н 142

Стамбул, м., Туреччина 70, 74

Станіслав, с., Білозерський р-н 45, 185-188

Суворовський р-н, м. Херсон 11, 12

Тавричанка, с., Каховський р-н 84

Таврійська губ. 279

Таганрог, м., Росія 72

Тарасівка, с., Скадовський р-н 248

Томина Балка, с., Білозерський р-н 141

Туреччина 61

Україна 50, 77, 108, 109, 126, 127, 134, 222, 229, 264, 265, 276, 296

             - Наддніпрянська 279

             - Схід 6, 8-10, 14, 129, 133, 136-138, 141-147, 165, 257

Устричне, озеро 68

Фінляндія 126

Херсон, м. 2-4, 7-9, 13-15, 26, 34-44, 48, 51-53, 56, 57, 63, 64, 70-74, 85, 86, 89-92, 95, 96, 98, 99, 102, 105, 106, 110, 112, 113, 116, 124-127, 134, 135, 140, 144, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 166, 169, 172-176, 190, 195-199, 202, 203, 205-209, 211, 213-216, 219, 220-224, 227- 231, 233-239, 243, 246, 247, 250-252, 264, 265, 270, 271, 275, 277, 280, 281, 284, 288, 296, 298- 300

Херсон, м. див. також Суворовський р-н

Херсонська губ. 279

Хлібодарівка, с., Чаплинський р-н 6, 10

Хрестівка, с., Чаплинський р-н 242, 296

Цюрупинськ, м. 4, 139, 225, 283

Чаплинка, смт 28, 46, 114, 210, 242, 256

Червона Поляна, с., Горностаївський р-н 31

Чернеча гора 296

Чорне море 72

Чорнянка, с., Каховський р-н 20, 253

Шевченкове див. Кирилівка, с., Черкаська обл.

Перелік періодичних видань, матеріали з яких вміщені у покажчику

Журнали

Археологія

Економіка в школах України

Ефективне тваринництво

Зарубіжна література в школі

Пожежна та техногенна безпека

Рідна школа

Українська мова і література в школах України

Український географічний журнал

Ученые записки Таврического национального университета имени  В. И. Вернадского. Сер. “Юридические науки”

Газети

Вгору

Вестник Приазовья

Ветеран

Вісник Олешшя

Вісті

Голопристанський вісник

Гривна

Гривна. Субботний выпуск

День

Днепровский проспект

Добрий ранок Херсонщина

Доброе утро Херсонщина

Долинський вісник

Жайвір

Каховська зоря

Ключи

Маяк

Наддніпрянська правда

Наддніпрянська правда плюс

Нове життя

Новий день

Приазовська правда

Придніпровська зірка

Радянська Таврія

Рідна Пристань

Рідний край

Сільські новини

Слава праці

Таврійські вісті

Трудова слава

Українська мова та література. Сер. Шкільний світ

Урядовий кур’єр

Херсонский портовик

Херсонський вісник

Червоний промінь

Юридичний вісник Херсонщини

Календар подій

     1 2 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031