Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Мовознавство

Мовознавство

100. Короткова Людмила. Текстовые аномалии в постмодернистской англоязычной художественной прозе: лингвокогнитивный аспект: монография / Людмила Короткова. - Херсон: ХГТ, 2010. - 143 с.: схем. - Библиогр.: с. 122-142.
Монографія присвячена одній з проблем сучасної когнітивної лінгвістики – проблемі текстових аномалій, що є стрижневими компонентами постмодерністської художньої прози. Видання адресоване студентам, аспірантам, викладачам, науковцям.

101. Лопушинський Іван Петрович. Державна мовна політика в Україні: (освітянський аспект): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (модульний курс) / І. П. Лопушинський; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон: Олді-плюс, 2010. - 477 с.: рис. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM) файл. система CDFS: 680 МБ. - (Бібліотека магістра державної служби). - Бібліогр., інтернет-ресурси: с. 312 347 та наприкінці розд. - Глосарій: с. 348-356. - Покажч.: с. 357-367. - Дод.: с. 368-477.
У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні і прикладні аспекти формування та реалізації державної мовної політики в галузі освіти України. Висвітлюються історичні  передумови та сучасна мовна ситуація в освітянській галузі, показано становлення в освітніх закладах різних рівнів і типів української мови як державної, розкрито стан вивчення в закладах освіти мов національних меншин та світових мов. Посібник адресований працівникам органів державної влади та посадовим особам місцевого самоврядування, які опікуються галуззю освіти, керівникам навчальних закладів усіх    рівнів і типів, викладачам та студентам класичних і педагогічних вищих навчальних закладів, учителям шкіл.

Calendar

12 3 4 567
8 9 10 11 121314
1516 17 18 19 2021
22232425262728
2930