Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

ДОПОМІЖНІ ПОКАЖЧИКИ


ДОПОМІЖНІ ПОКАЖЧИКИ

Іменний покажчик

Абрамов В. 153
Алимов С. 118 
Амарфій Л. 254
Анастасьєв А. (278)
Андрєєв А. 25 
Андрійченко В.М. 76, 79 
Антонов В. 84
Арбузов В. І. 132 
Архіпов В. 59 

Бабенко І. 288, 289 
Бабенко М. І. (201)
Бабич І.Я. (4)
Байда С. 160, 186, 191, 212, 273 
Барбіна Є. С. (14)
Батурін О. 125, 213, 302 
Бахута А. (272)
Безобразов О. Є. 85
Безухов Ю. 287 
Берестенников А. 282 
Бестюк І. 115 
Бєлошицький О. 10 
Бичкова Ю. 237 
Бірючевська Н. 131
Блюммер О. В. 150
Боден Й. (90)
Бойко О.Д. 22 
Бондаренко К. (180)
Боянжу В. 88 
Братан М. (279), 280 
Бредіхіна В. 228
Бриж В. М. 146 
Бриз В. 250, 258 
Бритвін Л. 121 
Бродецький О.М. (281)
Брусилова А. 94, 97, 165, 166, 192, 193, 271, 303 
Брюммер Л.В. (249)
Будович Е. (143)
Бутенко І.О. 168
Бухаров А. 161 

Василенко В. І. (122)
Василенко М. (271)
Василенко О. 197, 198 
Васильєва Л. 203
Ващенко С.П. (14) 
Верстюк В.Ф. 23 
Вершина О.М. (119)
Виноградова Л. 85 
Вишневий Ю. В. 69
Вірчис В. 155, 156
Волощук Є. 275 
Воробйова О. 176 
Воронцов К. 135 
Врищ Н. 290 

Галич С. 18
Галл-Савальська О. 263 
Гаркавенко О. (138)
Гармаш С. 267
Гейко С. 4, 15, 19, 20, 72 
Генеральчук П. 243 
Германів В. 50 
Германюк Я. 17 
Гладиш В. 141 
Голобородько Я. 9, 284 
Гончар О.Т. (282),(283)
Гончаров О. І. (141)
Граділь І. А. (13)
Грибовська Г.В. 80 
Григоркін О. 277 
Грушко О. 235 
Гурепко М. 41, (280)

Дєєв М. 291 
Демченко З. 127
Дем’янюк С. М. 309
Денисюк В. П. (13)
Діденко В. П. (183)
Дічакова Т. І. (162) 
Дмитренко Г. 71 
Дорошенко О. 226, 259 
Дрижак У. (264)
Дубовалова Є. 292 
Дубовалова Н. 293 
Дяченко С. 16, 52 

Єгоров А. 95 
Єрмаков Д. В. (86)
Єфремов О. 163 

Жарких Л. 206, 246, 254, 260, 261, 266, 270
Жарков О. М. (182)
Жердєв М. В. (177)
Жигадло Б. А. 68
Жук М. (284)
Жук Н. А. (241)
Жуматій А. 90 

Заботін В. Ф. (87)
Захаров О. 8, 37, 249 
Зелена Л. І. 309

Іваницький С. 6 
Ігнатенко О. Й. (162)
Іконнікова Л. В. (241)
Істоміна Є. 285 
Іщенко О. 148 
 
Казак І. 239 
Казачков О. 98 
Каляка М. (271)
Каптюх Т. 44 
Карнаухий Ю. О. 167
Карнаухов І. 194 
Карпенко В. 247
Карунос С. 102 
Касьянов М. 294
Качковський С. 163 
Качурівський М. 155 
Кваснікова А. 215 
Кириченко О. (5)
Кирпа Т. 128, 264, 265 
 
Клімов В. В. 60 
Книга О. А. 257
Коблянська Т. М. (105)
Ковалєв О. 32 
Ковалєв В. 295, 296
Коваленко А. В. (162) 
Коваленко А.Я. (29)
Коваленко В. 307 
Коваленко В. І. 81
Козаренко Н. 62 
Колодій С.Ю. 70 
Кольцова Н. 232 
Кондратюк І. 6
Конюхов Ф. (7)
Коняка В. (176)
Коровайко О. І. (162)
Корчинський В.Є. 70 
Косюк В. 66
Кравченко В. 140 
Кривошеїн В. С. (86)
Крупін М. 47
Крупіца О. 144, 147, 149, 156 
Крутько Л. 219 
Крючкова Т. 207 
Куделя К.І. (197)
Кудієвський К. Г. (285),(286)
Кузнецов М.В. 199
Кузнєцов О.К. (8)
Кузьменко А. Д. (162)
Кузьмішина А. 2 
Кулак Є. 87 
Кулаков Н. 154 
Купріянов Р. (252), (253)
Кустова Н. 100 
Кутіщев В. 281 
Кушнарьова Н.М. (198)

Лаврів Ю. 173
Лазарєва З. 170 
Латиніна Л.С. 157,(158)
Литвиненко О.О. 208
Ліпіна І. 222 
Лобач О. 129 
Лозовий М. 150, 151 
Лутченко О. 96, 229 

Макієнко О. А. 310
Максименко Т. 266 
Малашта Т.П. 45
Маргелов В. Ф. (26)
Маркова-Стебловська О. В. (240)
Марченко М.М. (273)
Марчук І. (164)
Маслов Г. П. (179)
Матвєєва Н. В. (162)
Машницький В. 246
Мезенцев Р. 179 
Менисенко В. 81, 104 
Михалевич І. 157
Мішуков О. 218 
Міщенко Д. 279 
Міщенко М. 251
Мокрицька Г. П. 309
Мороз М. П. (108) 
Морозов К. 174 
Москаленко О. 138 
Москалюк М. 101 

Нагребецький В. Г. (110)
Найдьонов В. 111
Найдьонова В. А. (103) 
Немченко І. (271),(274)
Нестерук І. 178
Нечипуренко О. 130, 187, 262 
Нижеголенко В. 111
Ніконов В. М. (107) 
Ніконов О.Б. 116 

Овсянико-Куликовський Д.М. (9)
Олефіренко О. 151
Олійник Т. 96
Остапчук О. 117
 
Павлова І. 269 
Палига Н.П. (171)
Пархоменко Г. 68, 248 
Пасіченко О. 167 
Пасічник О. 201 
Паталах О. 308 
Пашко М. І. (202)
Пекур Б.М. (32)
Перунова І. В. 309
Петриченко В. 33 
Петрова А. 209 
Петрушенко Ю.М. 208
Пихтін М. (221) 
Підгородецька Т. 230, 257, 263 
Піддубняк В. 91, 110, 255 
Піроцький Ф. (10)
Пітоєв О. 305 
Плахута Н. 78 
Покришкін О.І. (30)
Полуфакін А. 140 
Поляков О. 111
Помазанна Н. М. (239)
Пономаренко Г. (223)
Пономарьов А. (181)
Потапова С. 40 
Прихненко О. (242), (244), (275)
Прищепа Б. 178, 286
Проценко А. 147, (207) 
Пуляєва В. 196 
Путилова Т. 39, 238, 256 
Пушкін О.С. (287)

Разуменко О.В. (199)
Регут В.Д. 276 
Реєнт О.П. 21 
Рибка В.С. 112
Ривкін С. (210)
Риженко М. О. 104 
Роденко К.Г. (31)
Роман Є. 54-58
Рошиньє Ф. (250)
Руденко А.Г. 60 
Руденко В. 81, 104, 105
Рудя Л. 133  
Савченко О. 106 
Сахно В. 27
Свистунов Г.І. (247)
Севрюков Г. 219
Семилєтов А. (248)
Сидоренко Е. 240 
Сидоренко І. (226)
Синьковська В. 28
Синьогуб М. С. (162)
Сіленков Б. В. 98
Сінкевич Є. Г. (310) 
Сінкевич І. Ю. 310 
Скадовські, родина (11)
Скальковський А.О. (12)
Сканцева С. 1 
Скора О. 131, 132, 185
Скоріненко Й. А. 35 
Скрипка С. 38
Скрипка С.В. 53 
Скрипка Т. (149)
Славін С. 75
Слуцький М. Г. (86) 
Смаль О. 278 
Смола Т.М. 216 
Соболь Л. 137 
Соломахіна Г. 272 
Сорокіна Н.П. (200)
Сохань П. С. 310 
Сошникова І. 180, 195
Срібний М. (235)
Сталін В. (30) 
Старостенко Л.І. 274
Столяр В. Ф. 159 
Струмпе Г. 244 
Студінська С. О. (241)
Стурен К. 90
Субтеля Г.О. 3 
Суганяк А. (276)

Ташнікова О. 241 
Твардовська А. 231 
Тихонова І. 223
Тичина П. (53) 
Тіль М.Я. (277)
Ткаченко С. 217 
Трибушна Л. 181, 252, 253 
Тронько П. Т. 310 
Трубецькі, родина 39
Турков В. (154)

Уварова Г. 152 
Урсуленко Н. (154)
Урсуленко О. 62
Ухваріна І. 210, 211

Фалєєв М. Л. (16)
Федін В. 88
Філіппова Г. 159, 224 
Філюк О. 251 
Фокіна В. 171
Фоменко Т. 185 

Хващевська В. 267 
Хорошавина О. 143

Циганій С. І. (162) 

Черемісін О.В. 310 
Черкасов Ю. 35 
Чернічкіна І. Д. (241)
Чистіков О. 124 
Чорнобель О. 297, 298
Чугаєва М. (232) 

Шаповал Н. 189 
Шаповал Ю. 5 
Швець О. 270
Шевченко І. І. 195
Шевченко Т. Г. (279)
Шелест Л.С. 113, 114 
Шеремета С. 299
Шестак А. І. 33
Шилакіна Г. В. 71
Шило Г. (238)
Шляхетко І. П. (215) 
Шпачинський К. 103 
Штанько О. 49 
Шуліко В. (243)
Шуневич В. 30 
Шусть А. Д. (241)

Щербина А. 300, 301 

Юрченко К. 102 

Яїцький А. 69, 89, 175 
Яковлєв О. 245 
Яновський С. 61, 120, 134, 205, 220 
Яценко А. 36 
Яцик О. 182, 190 

 

 

Географічний покажчик

Арабатська Стрілка, п-в   66
Асканія - Нова, смт, Чаплинський р-н   52, 53
Афганістан 159, 176, 177, 181, 182
Берислав, м. 4, 35, 38, 72, 126
Бериславський плацдарм 26
Білозерка, смт 162
Білозерський р-н 2, 27, 83
Білорусія 21
‘’Бобровий Кут’’, заказник 61
Брилівка, смт, Цюрупинський р-н 240
Велика Лепетиха, смт 215, 273
Велика Олександрівка, смт 162, 182, 190, 197, 198
Великолепетиський р-н 28, 40, 65, 115, 124
Великоолександрівський р-н 41-43
Верхньорогачицький р-н 44, 236
Високопілля, смт 163
Вікторівка, с., Генічеський р-н 177
Водосховище див. Каховське  
Гаврилівка, с., Нововоронцовський р-н 216
Генічеськ, м. 7, 68, 242, 244, 248, 275
Генічеський р-н 45, 82
Генуя, м., Італія 154
Гладківка, с., Голопристанський р-н 107
Гола Пристань, м. 61, 162, 183, 277
Голопристанський р-н 121, 282
Горностаївка, с., Новотроїцький р-н 109, 145
Горностаївка, смт 17, 106, 133, 164, 181, 230, 241, 251
Горностаївський р-н 46
Дар'ївка, с., Білозерський р-н 134, 174
Дніпряни, смт, Новокаховська міськрада 238
‘’Думузла’’, орнітологічний заказник 59
Європа 154
Заказники див.
- ‘’Бобровий Кут’’
- ’’Думузла’’
 
Заповідник див. Чорноморський біосферний  
Зелене, с., Верхньорогачицький р-н 169, 179
Іванівка, смт 33
Іванівський р-н 3
Ірак 180
Італія 250
Каланчак, смт 6, 73, 91, 276
Кам'янська Січ 19
Канал див. Північно-Кримський  
Каховка, м. 9, 13, 123, 155, 156, 171, 180, 234, 305
Каховське водосховище 118
Каховський р-н 47, 65, 171
Козацьке, смт, Бериславський р-н 39
Комсомольський р-н, Херсон, м.   162
Леонтіївка, с., Нововоронцовський р-н 36
Малокаховка, с., Каховський р-н 195, 302, 304, 306
Маркеєв, с-ще, Чаплинський р-н 196
Миролюбівка, с., Нововоронцовський р-н 49
Москва, м., Росія 254, 259
Нерчинськ, м., Росія 8
Нижні Сірогози, смт 281
Нижньосірогозький р-н 48
Німеччина 227
Нова Каховка, м. 74, 81, 85, 90, 100, 102, 148, 162, 172, 214, 219, 243, 256, 272
Нова Маячка, смт, Цюрупинський р-н 187
Нововоронцовка, смт 141, 162, 185, 280
Нововоронцовський р-н 146
Новодмитрівка, с., Генічеський р-н 31
Новокам'янка, с., Каховський р-н 108
Новоросійський край 12
Новотроїцьке, смт 125
Новотроїцький р-н 50
Обривки, с., Новокаховська міськрада 239 
Олешківська Січ 19
Олешківські піски 57
Південна Корея 65
Північно-Кримський канал   104
Півострів див. Арабатська Стрілка  
Підстепне, с., Цюрупинський р-н   247
Піски див. Олешківські  
Плацдарм див. Бериславський  
Рівне, м. 162
Росія 24, 92
Січі див. 
- Кам’янська
- Олешківська
 
Скадовськ, м. 67, 69, 165, 166, 168
Станіслав, с., Білозерський р-н 119, 186
Тавричанка, с., Каховський р-н 103, 111 
Тарасівка, с., Цюрупинський р-н 110
Трифонівка, с., Великоолександрівський р-н 122
Україна 21-23, 70, 93, 101, 152
-Південь 112
Ушкалка, с., Верхньорогачицький р-н 200
Харбін, м., Китай 64
Харків, м. 221-223
Херсон, м.  
  1, 8, 13, 14, 16, 25, 29, 32, 37, 56, 62, 64, 71, 75, 79, 84, 86-89, 92, 95, 96, 98, 99, 119, 120, 127-129, 131, 132, 135-137, 139, 143, 144, 147, 149-151, 153, 154, 159-161, 175, 176, 189, 191-194, 199, 201, 202, 206, 207, 209-212, 218, 220-227, 229, 231, 232, 237, 245, 246, 249, 250, 252-255, 257-271, 303, 307
Херсон, м. див. також Комсомольський р-н   
Херсонська губ. 21, 22
Хрещенівка, с., Нововоронцовський р-н 167
Цюрупинськ, м. 10, 80, 140, 178, 203, 208, 228, 233, 285, 286
Цюрупинський р-н 65
Чаплинка, смт 162, 188
Чаплинський р-н 51
Червоний Маяк, с., Бериславський р-н 213, 308
Черкаси, м. 208
Чита, м., Росія 8
Чорнобаївка, с., Білозерський р-н 5
Чорноморський біосферний заповідник   60
Чорнянка, с., Каховський р-н 105
Чулаківка, с., Голопристанський р-н 130
Широка Балка, с., Білозерський р-н 97

 

Calendar

   1 2345
678 9 10 1112
13 1415 16 171819
20 21 22 23242526
2728293031