Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

25 лютого

25 лютого  

ДНІПРОВСЬКИЙ ІВАН ДАНИЛОВИЧ
[1895-1934], письменник, перекладач
(До 120-річчя від дня народження)

Дніпровський Іван Данилович (справжнє прізвище Шевченко) народився в с. Каланчак Херсонської області в селянській родині. На Херсонщині пройшли його дитячі і шкільні роки.
Після закінчення початкової школи в рідному селі переїхав до м. Олешки (тепер м. Цюрупинськ), де вступив до шестикласної гімназії і мешкав у дитячому будинку, адже рано залишився сиротою. На формування уподобань обдарованого юнака вплинули твори українських та російських класиків. Зацікавленість літературною творчістю пробуджується у нього під час навчання у гімназії, де разом із Миколою Кулішем він редагував рукописний журнал.
У 1908 р. з’являється перший вірш, написаний російською мовою. Деякі з перших віршів українською мовою він підписував псевдонімом Т. Кобзаренко. Поетичні акорди раннього І. Дніпровського сповнені переважно «громозвукових» мотивів. Поема «Жовтень» і трохи пізніші поезії «Ми йдем», «Моя муза» та ін. – медитації справді високої напруги, в яких кожне слово не просто займало своє місце, а ніби виголошувалося з трибуни на мітингу. Рівень художності цих віршів був ще не високий. Але в ту пору, коли треба було на повен голос засвідчити народження нового світу і свою відданість йому, вони сприймалися в літературі як органічні.
У1912 р. Дніпровський І.Д. склав екстерном іспити за середню школу. Працював дрібним службовцем. В роки I-ої імперіалістичної війни призваний до армії, в якій перебував до 1918 року. Перша світова війна кинула його в окопи на передові рубежі. Поява «Окопных песен» (1916  р.) є закономірною. Пізніше з’явилися стислі фронтові нариси, які були надруковані в газеті Південно-Західного фронту «Армейский вестник» (1916 р.). Він один із зачинателів робітничої теми в українській поезії (поеми «Донбас», «1922» ...).
Під час навчання у Кам’янець-Подільському інституті народної освіти І. Дніпровський здобув авторитет активного громадського діяча, обирався депутатом міської ради, обіймав посаду відповідального секретаря кам’янецької повітової газети «Червона правда», де друкував свої нові вірші. Поет пишався своєю посадою, навіть оспівував її у віршах:

Я є червоний секретарь
Селянсько-Робітничої газети,
Кобзарь,
Поет.
Я знав неволі темний гніт.
Моє життя було безрадісне.
Тепер щоранку читаю звіти
Радіо…

Більш глибокі поезії І.Д. Дніпровський публікував в газетній сторінці «Мистецька трибуна», іноді під псевдонімом Т. Кобзаренко. Його поезії наскрізь були пройняті духом того часу:

Страшна,
Сумна,
Покрита гіллям, сміттям,
В задрипаній і порваній спідниці,
З худими і жовтими грудима,
Де не було ніколи молока,
Куди дитина-немовлятко
Ще не торкалось теплим ротом,
Скорботна,
Бліда від горя і сухот…

«Моя муза»

Після закінчення у 1923 році Кам’янець-Подільського інституту народної освіти працював у Харківському держвидавництві, а згодом  перейшов цілковито на літературну роботу. Наприкінці «кам’янецького» періоду митець вибрав символічний псевдонім – Дніпровський.
Виступав переважно як драматург і прозаїк. На робітничому матеріалі І. Дніпровський створив п’єсу «Шахта «Марія», однак більшим досягненням письменника в драматургії стала п’єса «Яблуневий полон» (1926), в якій висвітлюються події громадянської війни. Романтичний стиль цього твору засяяв багатьма барвами, що привело автора до творчої перемоги.
Письменник – один з активістів письменницьких спілок «Вільна академія пролетарської літератури» («ВАПЛІТЕ») і Політфронт, член Українського товариства драматургів і композиторів, Товариства кінорежисерів, літераторів та сценаристів, художньої ради театру «Березіль». На той час Іван Дніпровський був відомим письменником, виходили друком його поезії і проза. П’єси «Любов і дим», «Яблуневий полон», «Шахта Марія» з успіхом йшли на сценах кращих українських театрів. І.Д. Дніпровський ввійшов у когорту кращих письменників тієї доби, що гартувалась навколо М. Хвильового.
Передчасна смерть не дала письменникові завершити творчі задуми.
Дніпровський Іван Данилович помер від сухот у 1934 році у м. Ялті. Похований у м. Харкові.
І до сьогодні в повному обсязі творчість І.Д. Дніпровського не розкрита, невідома читачам: більшість написаної прози письменника ще не надрукована.

Твори

Яблуневий полон : вибр. тв. / Іван Дніпровський; передм. Наїнко М. – К. : Дніпро, 1985. – 359c. : іл.
Зміст: Поезії:Ми йдем; Моя муза; Безпритульні; 1922; Ми на майдан, не на редут…; Плуг.– С. 21 – 47. Драми: Любов і дим; Яблуневий полон. – С. 50-184. Оповідання: Долина угрів; Яхта «Софія»; Анатема. –  С.185-358.

Столиця республіки : роман / Іван Дніпровський // Київ. – 2014. – № 1. – С.63-107; №2. – С.45-102; №3/4. – С.92-151.

Про життєвий шлях

Про присвоєння імені Івана Дніпровського Каланчацькій загальноосвітній школі l-III ступенів № 2 Каланчацької районної ради Херсонської області : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовт. 2009 р. / Кабінет Міністрів // Уряд. кур`єр. – 2009. – 24 жовт.(№197). – С. 6.

Творча індивідуальність Івана Дніпровського : тези наук. конф. / Херсон. держ. пед. ін-т, Обл. універс. наук. б-ка ім.О.М. Горького; редкол.: Н.Д. Чухонцева [та ін.]. – Херсон : ОУНБГ, 1995. – 34, [1] c.

Художній світ Івана Дніпровського : зб. ст. / Херсон. держ. пед. ін-т, Обл. універс. наук. б-ка ім. О.М. Горького ; редкол.: В. Усатюк [та ін.]. – Херсон : [Б. в.], 1995. – 59 с.

Свербілова Т. Іван Дніпровський (Іван Данилович Шевченко), (1895-1934) / Тетяна Свербілова, Людмила Скорина // Свербілова Т. Українська драма 30-х рр. XX ст. як модель масової культури та історія драматургії у постатях / Тетяна Свербілова, Людмила Скорина. – Черкаси, 2007. – С.249-288. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Єрмакова Н.П. Березільська культура. Історія, досвід : [монографія] / Наталя Єрмакова ; Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. – К. : Фенікс, 2012. – 509, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Імен. покажч.: с.504-[510] .
Про п'єсу «Яблуневий полон» І.Д. Дніпровського та її постановку на сцені Харківського театру «Березіль» у 1927 р., с. 338-344.

Параскевич П. К. Сторінки літературної Херсонщини / Павло Кіндратович Параскевич ; упоряд. М. Василенко. – 2 ге вид., допов. і переробл. – К. ; Херсон : Просвіта, 2008. – 112 с. : фот.
Дніпровський І Д., с. 88-91.

Танюк Л. С. Твори : в 60 т. Т. 7 : Щоденники 1963 р. (січень - червень) / Лесь Танюк; в авт. ред. – К. : Альтерпрес, 2006 – 765 с. : іл., портр.  
Про п'єсу «Яблуневий полон» І.Д. Дніпровського та її постановку на сцені Харківського театру «Березіль» у 1927 р., с. 338-344.

Дніпровський (справж. прізв. – Шевченко) Іван Данилович [ін. псевд. – Т., Сам, Кожушко, І.Д.Кобзаренко; 25. II (9. III) 1895 , с. Каланчак, тепер смт Херсон. обл. –1. XII 1934, м. Ялта; похов. у м. Харкові ] – укр. письменник, перекладач // Українська літературна енциклопедія. – К., 1990. – Т.2. – С.75-76.

Атаманчук В. Складність морального вибору особистості в п'єсі І. Дніпровського «Яблуневий полон» / В. Атаманчук // Укр. літ. в ЗОШ. – 2005. – N9. – С. 19-21. – Библіогр. в кінці ст.

Голобородько Я.Ю. Микола Хвильовий очима сучасника : (з есею Івана Дніпровського «Микола Хвильовий») / Ярослав Юрійович Голобородько // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2013. – N 12. – С. 32-35.

Голобородько Я.Ю. Силуети інтелектуального лідера : (Іван Дніпровський про Миколу Хвильового) / Ярослав Юрійович Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. – 2012. – N 9. – С. 2-6.
Про портретно-мемуарний есей «Микола Хвильовий» українського письменника, уродженця смт Каланчака І.Д. Дніпровського.

Горбатюк В. Невідомий роман Івана Дніпровського: [«Столиця республіки»] / Василь Горбатюк // Київ. – 2014. – №1. – С.48-62.

Горбатюк В. Подільськими шляхами : трагічні сторінки української революції у статтях Івана Дніпровського 1919 року / Василь Горбатюк // Березіль. – 2011. – N 1/2. – С. 158-161.

Дніпровський Іван Данилович // Вісн.Олешшя. – 2009. – 9 жовт.( №81/82). – С. 4.

Трофименко Т. До історії спадщини Івана Дніпровського / Тетяна Трофименко // Літ. Україна. – 2013. – 22 серп.(№32). – С. 2.

Братан М.І. На зеленій землі : пам’яті І. Дніпровського / Микола Братан // Братан М.І. У дорозі до вас : лірика / Микола Братан. – К., 1974. – С.25.

Братан М.І. Сповідь (настільки можлива) Анатеми – героїні однойменного оповідання І. Дніпровського / Микола Братан // Братан М.І. Царина: лірика / Микола Братан. – Херсон, 1998. – С.48.

Іван Дніпровський, прозаїк, драматург // Письменники радянської України. 1917-1987 : біобібліогр. довід. – К., 1988. – С.190.

Іван Данилович Дніпровський (1895-1934) : бібліогр. покажч. : до 100-річчя від дня народж. / Обл. унiверс. наук. б ка ім. О.М. Горького ; уклад. Н.М. Лях; ред. Л.І. Зелена. – Херсон : ОУНБГ, 1995. – 55 с. : портр. – Імен. покажч.: с. 51-53.

Дніпровський Іван Данилович // Українські письменники : біобібліогр. слов. – К., 1965. – Т. 4. – С. 409-411.

Calendar

12 3 4 567
8 9 10 11 121314
1516 17 18192021
22232425262728
2930