Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Народне господарство

Економіка та управління

18. Актуальні питання економічних наук : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 берез. 2015 р.), [м. Київ] : [у 2 ч.]. Ч. 1. - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 147 с. : табл., рис. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлені матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання економічних наук", в яких розглядаються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки.

19. Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 берез. 2015 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Херсон. обл. осередок Всеукр. асоц. політ. економії ; редкол.: К. С. Шапошников [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 255 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розкриваються питання сучасної економічної теорії, глобальної економіки та міжнародних економічних відносин, економіки підприємства та корпоративного управління.

20. Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 квіт. 2015 р.), [м. Одеса]. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 155 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конференції розглянуті питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, інноваційної та інвестиційної діяльності. Збірник адресований науковцям. викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться економічною наукою.

21. Економіка, управління, фінанси: теорія та практика : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 жовт. 2015 р.), [м. Вінниця]. - Вінниця ; Херсон : Гельветика, 2015. - 123 с. : табл., рис. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірник включені матеріали про економічну теорію та історію економічної думки, про світове господарство та міжнародні економічні відносини, про економіку та управління національним господарством, про розвиток продуктивних сил та регіональну економіку, а також про інновації та інвестиційну діяльність. Посібник адресований науковцям, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів.

22. Інноваційна економіка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2015 р.), [м. Харків]. - Харків ; Херсон : Гельветика, 2015. - 163 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У даному збірнику розглядаються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, управління підприємствами, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, інноваційної та інвестиційної діяльності та інше.

23. Інноваційна економіка: макро-, мезо- та мікрорівні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 груд. 2015 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Херсон. обл. осередок Всеукр. асоц. політ. економії ; редкол.: К. С. Шапошников [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 155 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглянуті питання сучасної економічної теорії, глобальної економіки та міжнародних економічних відносин, економіки та трансформації управління національним господарством, економіки підприємства та корпоративного управління, менеджменту та маркетингу в умовах глобалізації, трансформації продуктивних сил та сучасних особливостей розвитку регіональної економіки.

24. Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології : колект. монографія /  Херсон. обл. осередок "Всеукраїнська асоціація політичної економії", Херсон. держ. ун-т ; за заг. ред. К. С. Шапошникова, Н. І. Соловйової, Ю. Ю. Станкевич. - Херсон : Гельветика, 2015. - 535 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
Монографію адресовано науковим працівникам, викладачам, аспірантам та студентам, а також усім тим, хто цікавиться теоретичними розробками в царині економіки і управління та реальними економічними процесами, що розвиваються в Україні та світі.

25. Малыгин Борис Вадимович. Теория и практика управления технологией активации органических энергоносителей с применением прикладного магнетизма : монография / Б. В. Малыгин, М. Ю. Амелин ; Херсон. гос. мор. акад. - Херсон : Савченко А. В., 2015. - 236 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 202-224.

26. Малыгин Борис Вадимович. Технический менеджмент судовых компаний : монография : учеб.-метод. пособие для судовых механиков и служб системы транспорта / Б. В. Малыгин, М. Ю. Амелин ; Херсон. гос. мор. акад. - Херсон : Савченко А. В., 2015. - 188 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 186-187.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: К. С. Шапошников (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013 -     .

27. 2015, вип. 10, ч. 1. - 2015. - 195 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

28. 2015, вип. 10, ч. 2. - 2015. - 197 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

29. 2015, вип. 10, ч. 3. - 2015. - 213 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

30. 2015, вип. 10, ч. 4. - 2015. - 201 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

31. 2015, вип. 11, ч. 1. - 2015. - 175 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. -  Бібліогр. наприкінці ст.

32. 2015, вип. 11, ч. 2. - 2015. - 165 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

33. 2015, вип. 11, ч. 3. - 2015. - 169 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

34. 2015, вип. 11, ч. 4. - 2015. - 167 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

35. 2015, вип. 11, ч. 5. - 2015. - 167 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

36. 2015, вип. 12, ч. 1. - 2015. - 221 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

37. 2015, вип. 12, ч. 2. - 2015. - 217 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

38. 2015, вип. 12, ч. 3. - 2015. - 223 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

39. 2015, вип. 13, ч. 3. - 2015. - 161 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

40. 2015, вип. 13, ч. 4. - 2015. - 179 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

41. 2015, вип. 14, ч. 1. - 2015. - 155 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

42. 2015, вип. 14, ч. 2. - 2015. - 155 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

43. 2015, вип. 14, ч. 4. - 2015. - 159 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

44. 2015, вип. 15, ч. 1. - 2015. - 163 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

45. 2015, вип. 15, ч. 2. - 2015. - 167 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

46. 2015, вип. 15, ч. 3. - 2015. - 161 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

47. 2015, вип. 15, ч. 4. - 2015. - 169 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

48. 2015, вип. 15, ч. 5. - 2015. - 169 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

49. Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 жовт. 2015 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Херсон. обл. осередок Всеукр. асоц. політ. економії ; редкол.: К. С. Шапошников [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 179 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглянуті питання сучасної економічної теорії, глобальної економіки та міжнародних економічних відносин, економіки підприємства та корпоративного управління.

50. Проблеми та перспективи економіки і управління : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 груд. 2015 р.), [м. Київ]. - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 127 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління підприємствами, іноваційної та інвестиційної діяльності, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики тощо.

51. Розвиток економічної системи в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 листоп. 2015 р.), [м. Полтава]. - Полтава : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються загальні питання світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, управління підприємствами, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, інноваційної й інвестиційної діяльності та інше.

52. Смерічевська Світлана Василівна. Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки: стратегічні імперативи : монографія / С. В. Смерічевська ; Донец. держ. ун-т упр. - Херсон : Гельветика, 2015. - 319 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 286-319.

Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колект. монографія : [у 2 т.] / Херсон. обл. осередок "Всеукраїнська асоціація політичної економії", Ф-т економіки і менеджменту Херсон. держ. ун-ту ; за заг. ред.: К. С. Шапошникова, Н. І. Соловйової, Ю. Ю. Станкевич. - Херсон : Гельветика, 2015.

53. Т. 1. - 415 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

54. Т. 2. - 419 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

У двох томах монографії представлені міждисциплінарні дослідження стратегії економічного розвитку держави, регіону, підприємства. Розкриті теоретичні засади дослідження сучасних економічних реалій, виявлені сутність та чинники розвитку сучасної економіки і управління, проаналізовані особливості стратегії економічного розвитку у різних сферах і економічних системах. Видання розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх тих, хто цікавиться теоретичними розробками в царині економіки і управління та реальними економічними процесами, що розвиваються в Україні та світі.

55. Топчієв Олександр Григорович. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики : навч. посіб. для студентів геогр. та екон. спец. ВНЗ / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 370 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 366-370.
У посібнику викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні основи розробки регіональних стратегій і програм соціально-економічного розвитку. Видання рекомендоване студентам і викладачам географічних, економічних спеціальностей, фахівцям у сфері державного управління, а також більш широкому колу спеціалістів в сфері регіональної економіки, регіонального розвитку і регіональної політики.

Див. також № 94, 95, 299, 301, 303, 304, 312, 328, 335, 341, 368, 384

Окремі галузі

Промисловість

56. Гладушняк Олександр Карпович. Технологічне обладнання консервних заводів : підруч. для студентів ВНЗ / О. К. Гладушняк. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 347 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 347.
У підручнику розглядаються такі технологічні процеси та обладнання, що забезпечують: миття сировини та споживчої тари; сортування та калібрування сировини; очищення та відокремлення їстівних та неїстівних тканин сировини; подрібнення різних продуктів; пресування для виготовлення рідкої фази та наповнення споживчої тари продуктами, котрі консервуються.

57. Каляка Микола Михайлович. Родовід ведемо з "Херсона" : історія Херсон. суднобудів. з-ду, перші 25 років : зб. нарисів та оповідань / Микола Каляка ; ред. В. В. Гайдамака. - Херсон : Борисфен-про, 2015. - 251 с. : іл. - Текст укр., рос. - На тит. арк.: Біографічні нариси; Короткий огляд перших років Херсонського суднобудівного; Літературно-художні оповідання, народжені на заводі.

58. Малыгин Борис Вадимович. Прикладной магнетизм. Теория, практика, перспективы : (монография) / Б. В. Малыгин, М. Ю. Амелин, В. А. Россохатый. - Херсон : Савченко А. В., 2015. - 500 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 477-490.
В монографії вміщено теоретичне застосування досягнень прикладного магнетизму в науці, техніці та сфері діяльності людини. Показано можливості використання автоматизованих систем для магнітної обробки деталей. Описано діючі технології та установки для розповсюджених галузей промисловості. Видання адресоване спеціалістам, працюючим в галузі машинобудування та в інших технічних галузях, а також може використовуватися теоретиками і практиками вивчення фізики речовин, створення єдиної теорії магнетизму та ін.

59. Технологія та проектування елеваторів / О. І. Шаповаленко [та ін.] ; під ред. О. І. Шаповаленко ; Нац. ун-т харчових технологій. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 414 с. : рис., табл. - Дод.: с. 394-406. - Термінол. слов.: с. 407-409. - Бібліогр.: с. 410.
У посібнику розглядаються принципи побудови технологічних схем, основні засади проектування підприємств елеваторної промисловості. Наводяться методика розрахунку технологічного та транспортного обладнання, а також приклади розрахунку елеваторів і виконання креслень. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів зі спеціальності "Технологія зберігання і переробки зерна".

Див. також № 2, 291, 292, 294-296, 298, 300, 308, 313, 384, 395

Транспорт

60. Вагущенко Леонид Леонидович. Судовые навигационно-информационные системы : учеб. пособие / Л. Л. Вагущенко ; Одес. нац. мор. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. - Одесса : [Б. и] ; Херсон : Гринь Д. С., 2015. - 399 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 383-384. - Прил.: с. 385-399.
У навчальному посібнику наводяться основні відомості про суднові навігаційно-інформаційні системи та про електронні карти, які в них використовуються. Охарактеризовані складові частини, функціональні можливості та особливості відображення інформації навігаційно-інформаційними системами. Приділена увага обмеженням та недолікам цих систем.

61. Малыгин Борис Вадимович. Как стать компетентным судовым механиком : (необходимые знания и рек.) : метод. пособие для механиков флота : монография / Б. В. Малыгин, Л. М. Нечитайло ; Херсон. гос. мор. акад. - Херсон : Савченко А. В., 2015. - 185 с. : табл. - Текст рус., англ. - Библиогр.: с. 183-185.

62. Малыгин Борис Вадимович. Особенности службы механиков флота. Законы регулирования труда моряков и конвенции : учеб. пособие для судовых механиков / Б. В. Малыгин, А. В. Ходаковский, М. Ю. Амелин. - Херсон : Савченко А. В., 2015. - 188 с. - Текст рус., англ. - Библиогр.: с. 185.

63. Малыгин Борис Вадимович. Техническое обслуживание, дефектация и ремонт на судне : монография / Б. В. Малыгин, А. В. Ходаковский ; ред. С. Галкин ; Херсон. гос. мор. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. - Херсон : Савченко А. В., 2015. - 260 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 234-235.
У монографії описуються технічне обслуговування, дефектація та ремонт на судні, який виконується екіпажем і механічною службою. Викладаються технологічні методи виконання типових ремонтних робіт та профілактика попередження можливих порушень на судні. Велика увага приділяється знанням законів та міжнародних конвенцій. Видання адресовано спеціалістам механічної служби річкових та морських промислових суден, а також випускникам морських навчальних закладів.

64. Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : CЕУТТОО-2015 : матеріали 6-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 верес. 2015 р., м. Херсон / Херсон. держ. мор. акад., Херсон. нац. техн. ун-т, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова [та ін.]. - Херсон : ХДМА, 2015. - 307 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

65. Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства : матеріали V Всеукр. студент. наук. конф., 19 листоп. 2015 р., м. Херсон / Херсон. держ. мор. акад. ; вступ. сл. В. Ф. Ходаковського. - Херсон : ХДМА, 2015. - 267 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Імен. покажч.: с. 261. - Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали збірки розраховані на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, фахівців науково-дослідних установ та підприємств.

Див. також № 2, 26, 97, 305, 311, 366, 377, 378

Фінанси

66. Білоглазова Надія Олегівна. Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць Європейського Союзу : монографія / Н. О. Білоглазова, В. В. Галунько, С. О. Короєд ; НДІ публ. права. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 175 с. - Бібліогр.: с. 155-175.
Видання призначається для працівників Національного банку України, комерційних банків, посадових осіб органів виконавчої влади, суддів, фізичних і юридичних осіб - споживачів банківських послуг, а також студентів, науковців, аспірантів, які досліджують аналізовану проблематику.

67. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / З. В. Герасимчук [та ін.] ; ред. В. Костюхіна ; Луц. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 570 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 522-546 та наприкінці тем. - Термінол. слов.: с. 547-570.
Навчальний посібник адресовано студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачам та широкому загалу читачів.

68. Танклевська Наталія Станіславівна. Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств : монографія / Н. С. Танклевська, А. С. Карнаушенко. - Херсон : Айлант, 2015. - 183 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 148-166.

Див. також № 21        

Сільське господарство

69. Вівчарство та козівництво : фах. темат. наук. зб. : для науковців та спец. сіл. госп-ва. Вип. 1. / НААН України, Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства; редкол.: Ю. В. Вдовиченко (голов. ред.) [та ін.]. - Нова Каховка : ПИЕЛ, 2015. - 262 с. : іл., схеми, табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У науковому збірнику висвітлено проблеми вівчарства, зокрема селекційно-племінної роботи з вівцями різних порід, технології виробництва і переробки продукції вівчарства, використання генетичних, біотехнологічних прийомів селекції, кормовиробництва, годівлі та економіки галузі.

70. Генетика риб : підруч. для студентів ВНЗ / В. В. Базалій [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 305 с. : рис., табл. - Корот. тлумач. слов. термінів: с. 278-304. - Бібліогр.: с. 305. - На тит. арк. також: Присвяч. 140-річчю Херсон. держ. аграр. ун-ту.

71. Гідравліка : підруч. для підгот. фахівців ОКР "Бакалавр" в аграр. ВНЗ II-IV рівнів акредитації / В. А. Дідур [та ін.] ; за ред. В. А. Дідура. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 622 с. : табл., рис. - (Підручники та навчальні  посібники для студентів вищих навчальних закладів). - Бібліогр.: с. 596-600. - Дод.: с. 601-622.
Підручник може бути використаний фахівцями проектних організацій при розробці проектів гідротехнічних споруд, систем сільськогосподарського водопостачання та меліорації, а також при проектуванні та використанні гідропневмоприводів.

72. Історія розвитку водного господарства Чаплинського району : Чаплин. упр. вод. госп-ва 50 років / підгот. тексту: О. П. Кас'яненко [та ін.]. - [Чаплинка] : [Б. в.], [2015?]. - 197 с. : іл., табл. - Кн. описана за обкл.

73. Рослинництво : підруч. для студентів ВНЗ / В. В. Базалій [та ін.]. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 518 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 507-518. - На тит. арк.: присвяч. 140-річчю Херсон. держ. аграр. ун-ту.
Видання адресоване студентам агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Див. також № 1, 2, 13, 68, 74, 83, 326, 333, 350, 355, 384

Calendar

12 3 4 567
8 9 10 11 121314
1516 17 18 19 2021
22232425262728
2930