Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Психологія. Соціологія. Політологія. Філософія

262. Актуальні питання сучасної психології : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2015 р., [м. Харків]. - Харків ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання психології, історії психології, соціальної психології, психології соціальної роботи, юридичної та політичної психології, педагогічної та вікової психології, психології діяльності в особливих умовах. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться психологічними науками та соціологією, а також широкому загалу читачів.

263. Гура Олександр Іванович. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. І. Гура, Т. Є. Гура ; Запоріз. нац. ун-т. - 2-ге вид., допов. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 210 с. : рис., табл. - Дод.: с. 149-202. - Бібліогр.: с. 203-210 та наприкінці модулів.
Зміст навчального посібника на основі інтеграції наукових здобутків вітчизняної та зарубіжної психологічної теорії і практики управління розкриває особливості поведінки людей в організованих соціальних системах. Видання призначене для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

264. Значимість психології в сучасному суспільстві : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2015 р., [м. Одеса]. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглядаються загальні питання психології, історії психології, соціальної психології, психології соціальної роботи, юридичної та політичної психології, педагогічної та вікової психології, а також психології діяльності в особливих умовах.

265. Історичні, соціологічні, політологічні науки : історія, сучасний стан та перспективи досліджень : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 верес. 2015 р., м. Херсон. - Херсон : Гельветика, 2015. - 187 с. : табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол. : О. Є. Блинова (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013 -     .

266. 2015, вип. 1, т. 1. - 2015. - 161 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

267. 2015, вип. 1, т. 2. - 2015. - 163 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

268. 2015, вип. 2, т. 1. - 2015. - 157 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

269. 2015, вип. 2, т. 2. - 2015. - 155 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

270. 2015, вип. 3. - 2015. - 173 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

271. 2015, вип. 4. - 2015. - 155 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

272. 2015, вип. 5. - 2015. - 185 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

273. 2015, вип. 6. - 2015. - 201 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

274. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину : матеріали третьої міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 жовт. 2015 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Міжнар. асоц. студент. політ. науки ; за заг. ред. Д. В. Яковлева. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 191 с. : рис., табл. - (Чорноморський дослідницький політологічний проект). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

275. Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у XXI столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 лют. 2015 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. Л. Федяєва [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 199 с. - Текст укр. та рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

276. Психологія в Україні та за кордоном : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 трав. 2015 р., [м. Львів]. - Львів ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглянуті загальні питання психології, історії психології, соціальної, юридичної та політичної, педагогічної та вікової психології, а також психології діяльності в особливих умовах. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться психологічними науками та соціологією, а також широкому загалу читачів.

277. Сучасна психологія: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2015 р., [м. Київ]. - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах міжнародної науково-практичної конференції висвітлюються загальні питання психології, історії психології, соціальної психології, психології соціальної роботи, педагогічної та вікової психології, спеціальної психології.

278. Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20‑21 листоп. 2015 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. Л. Федяєва [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 227 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

279. Чорноморські політологічні читання : матеріали IV наук.-практ. конф., 11-12 груд. 2015 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Одес. від-ня Міжнар. асоц. студент. політ. науки ; за заг. ред. Д. В. Яковлева. - Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 179 с. - (Чорноморський дослідницький політологічний проект). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах науково-практичної конференції розглядаються загальні питання історії та теорії політичної науки, політичні інститути та процеси, політична культура та ідеологія, а також політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Див. також № 1, 343, 391

Calendar

   1 2345
678 9 10 1112
13 1415 16 171819
20 21 22 23242526
2728293031