Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

13 (25 жовтня)

Грабенко Андрій Михайлович

[1857-1932], письменник,

фольклорист-музикознавець

(До 160-річчя від дня народження)

Андрій Михайлович Грабенко (псевдонім Андрій Конощенко) народився в с.Обознівці Кіровоградської області у родині колишніх селян-кріпаків. Закінчив реальне училище, навчався у Петербурзькому гірничому інституті. Склав екзамен на народного учителя, вчителював у селах Херсонщини.
У 1885 році за участь у громадському українофільському гуртку, який очолював О. О. Русов, Грабенка А. М. вислано з Єлизаветграда до Херсона. З цього часу і до кінця життя він перебував у центрі громадського і культурного життя міста. У 1889 році отримав посаду діловода, а наступного року – секретаря Херсонської губернської земської управи. Був одним із засновників, а згодом – i головою херсонської української громади, до якої входили відомі діячі національної художньої культури. Разом з ними Грабенко А. М. брав участь у виданні белетристичного збірника «Степ» (Херсон; СПб., 1886).

У 1919 році А. М. Грабенко став головою Херсонської губерніальної управи, а його секретарем – Микола Чернявський. Це були перші державні службовці незалежної України на Херсонщині.

Протягом усього життя А. М. Грабенко збирав і записував пісні «з уст народу», які з часом були надруковані у збірках «Українські пісні з нотами». З відкриттям у 1908 році Херсонського відділення Російського музичного товариства він активізував музичну діяльність: виступав на концертах як виконавець на віолончелі, скрипці, роялі. Художник-аматор, любив малювати краєвиди Херсонщини; він – один iз організаторів виставок Херсонського товариства любителів образотворчого мистецтва.

Після ліквідації у 1920 році громадського самоврядування на Херсонщині А. М. Грабенко продовжив службу в Херсонському українському банку (1920-1922), у Херсонській кооперативній організації «Райсоюз» (1922-1923). У 1924 році Андрій Михайлович Грабенко вийшов на пенсію і вів усамітнене життя.

У 1927 – фольклорист-музикознавець був обраний членом Етнографічної комісії АН УРСР. Під час службових відряджень записував фольклорно-пісенні скарби українського народу (переважно на Єлизаветградщині, Київщині, Полтавщині, Одещині та Херсонщині). Ним записано близько тисячі народних пісень. Згодом це дало змогу укласти й видати збірки українських народних пісень – «Українські пісні» (1900) та «Українські пісні з нотами» (1907-1909).

Помер Андрій Михайлович Грабенко у 1932 р. у Херсоні. На бідівлі української православної церкви Зосими й Савватія Соловецьких встановлено меморіальну дошку на честь його пам’яті, одна з вулиць м. Херсона носить ім’я українського фольклориста.  

Література

До історії земської школи на Херсонщині : (згадки, нариси, матеріали) / Андрій Конощенко. – У Київі : [Б. в.], 1908 (Друк. 1-ої Київ. Артілі друк. справи). – 32 c.

Діяльність земських установ на Херсонщині, 1865-1920 : зб. док. : до 150-річчя створення органів зем. самоврядування на Херсонщині / Держ. арх. служба України, Херсон. облдержадмін., Держ. арх. Херсон. обл. ; уклад. В. О. Лебідь [та ін.] ; передм., комент. О. Макієнко. – Херсон : Айлант, 2015. – 635 с. + 1 буклет (4 с.). – Текст укр., рос. – Покажч.: с. 507-628. – Бібліогр.: с. 629-634.

Про Грабенка А. М., с. 38, 39, 40, 41, 343, 344, 377, 381, 427-429, 447, 448, 450, 457, 471, 478-480, 487, 490, 496-506, 512, 513, 523, 525, 534, 545, 562, 568, 569, 579, 580, 585, 588, 590.

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. Вип. 11 / Тавр. фундація (Осередку вивч. укр. діаспори), Херсон. держ. ун-т, Міжкаф. наук. лаб. «Українська література в англомовному світі» / І. Ю. Береза [та ін.] ; редкол.: І. В. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ; Херсон : Просвіта, 2015. – 252 с. : портр. – Бібліогр. наприкінці окремих ст. – На обкл.: до 160-річчя від дня народж. та 100-річчя від часу смерті Софрона Крутя (Феофана Василевського).

Грабенко А. М., с. 102, 108, 111, 113, 115, 118, 159, 175, 176.

Андрій Грабенко : [про зв'язок громад. діяча, етнографа-фольклориста з Херсоном] // Оленковський Микола Петрович. Історичні постаті та історичні події у майбутніх назвах вулиць Херсонщини / Микола Оленковський. – Херсон, 2010. – С. 41.

Кедровський В. Обриси минулого : Деякі останні діячі-українофіли напередодні революції. Андрій Михайлович Грабенко / Володимир Кедровський // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): літ.-наук. зб. – Київ; Херсон, 2016. – Вип. 10. – С. 122-133.

Лубчак Вадим Михайлович. Херсонський альманах «Степ» : дискус. питання, гіпотези, перспективи : нарис / В. М. Лубчак. – Херсон : Айлант, 2006. – 56 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с.31-32.

Грабенко А. М., с. 6, 8, 44, 51.

Макієнко О. А. А. М. Грабенко і розвиток земського самоврядування в Херсонській губернії (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / Олексій Макієнко // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2004. – Вип. 15. – С. 85-92. – Бібліогр. наприкінці ст.

Макієнко Олексій Анатолійович. Андрій Михайлович Грабенко: віхи громадсько-політ. діяльності / Олексій Макієнко // Константи : альм. соц. дослідж. – Херсон, 2007. – №1(13) : Архівалії Херсонщини. – С. 89-99. – Бібліогр. наприкінці ст.

Шукач перлів : [про зв'язок А. М. Грабенка з м. Херсоном] // Голобородько Олександр Костянтинович. Живильні промені : краєзнав. розвідки, портр. сучасників / Олександр Голобородько. – Херсон, 2014. – С. 45-50 : іл.

Конощенко Андрій (справж. – Грабенко Андрій Михайлович; 13 (25). 10. 1857, с. Обознівка, нині Кіровогр. р‑ну Кіровогр. обл. – 30. 06. 1932, Херсон) – громадсько-політ. діяч, фольклорист // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 320-321.

Конощенко (25. 10. 1857 – 30. 06. 1932, справж. прізв. Грабенко Андрій Михайлович), укр. фольклорист, письменник, етнограф // Каляка М. Літературна лоція Херсонщини (XVII – поч. XXI ст.) : довідник / Микола Каляка. – Київ; Херсон, 2009. – С. 178-179.

Конощенко (справж. прізв. – Грабенко) Андрій Михайлович [13 (25). X 1857, с. Обознівка, тепер Кіровоград. р‑ну Кіровоград. обл. – 30. VI 1932, м. Київ] – укр. фольклорист // Українська літературна енциклопедія : в 5-ти т. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 555-556.

Олексюк О. «Шануймо свої самоцвіти!» : нариси про культурно-просвітн. рух на Херсонщині / Олег Олексюк // Слово просвіти. – 2016. – 2 черв.(№22). – С. 6-7.

Державний архів Херсонської області : путівник / Держ. арх. Херсон. обл. ; редкол.: Г. Боряк (голова) [та ін.] ; упоряд. П. Баранюк [та ін.]. – Київ : [Б. в.], 2003. – 736 с. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Грабенко А. М., с .25, 62, 494.

Конощенко (Грабенко) Андрій Михайлович, український фольклорист-музикознавець // Дорогоцінний скарб народної душі : (муз. фольклор Херсонщини) : бібліогр. покажч. – Херсон, 2004 (2003). – С. 15-16.

Конощенко (Грабенко) Андрій Михайлович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2007 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2006. – С. 74-76.

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2017 рік

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 161718192021
22232425262728
2930