Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Державна влада і управління. Право

Меню розділу

Державна влада і управління. Право

21. Абетка для громадянина / Міжнар. фонд "Відродження", школа розвитку громади; авт.-упоряд.: О. Безкоровайна, Л. Щепеткіна. - Херсон: Просвіта, 2009. - 32 с.: іл. - Текст укр., рос.
У виданні - моральний кодекс українця, про систему місцевого самоуправління, основні умови самоорганізації громади, порядок створення системи управління громадою, система влади в Україні.

22. Адміністративно-територіальна реформа: від моделюван-ня до реалізації:  інформ. матеріали для Херсон. обл. / Херсон. міськ. громад. об-ня "Ліга-Про". - Херсон: ХМД, 2009. - 106 с.: табл., плани, схеми. - Бібліогр.: с. 15.
Видання даних інформаційних матеріалів створене в рамках програми "Залучення громадян та незалежних експертів до планування та реалізації адміністративно-територіальної реформи". Книга розрахована на широкий загал читачів: голів рад усіх рівнів, посадових осіб виконавчої влади, представників громадських організацій та усіх тих, хто цікавиться питаннями реформування адміністративно-територіального устрою України.

23. Довкілля як об'єкт кримінально-правової охорони: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Діденко та ін.; Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - Херсон: Чуєв С. М., 2009. - 116 с. - Бібліогр.: с. 110-116 та в підрядк. прим.
Посібник з питань застосування кримінально-правових норм у сфері охорони довкілля підготовлений кафедрою кримінального права та кримінології Херсонського юридичного інституту ХНУВС спільно з кафедрою на громадських засадах слідчого управління УМВС України в Херсонській області відповідно до плану виконання наукових досліджень і використання їх результатів у практичній та педагогічній діяльності. Розрахований на працівників слідчих підрозділів МВС України, інших державних органів, а також на студентів, слухачів, аспірантів та викладачів юридичних навчальних закладів.

24. Об'єднання громадян за місцем проживання як форма здійснення права на самоврядування / Л. Павловська та ін.; уклад. Л. Щепеткіна; Херсон. міськ. громад. орг. "Безпосереднє народовладдя". - К.; Херсон: Просвіта, 2009. - 112 с.: фот., табл., іл. - (Проект "Воля громади - дія для влади"). - Текст укр., рос. - На обкл.: Школа розвитку громади.
Видання адресоване бажаючим організувати органи місцевого самоврядування за місцем проживання.

25. Юркова Галина Володимирівна. Кримінальний процес України: Загальна частина: навч.-метод. посіб. / Галина Юркова, Олег Предместніков; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон: Айлант, 2009. - 256 с. - Бібліогр.: с. 254-255 та в кінці тем.
Посібник містить програму навчальної дисципліни "Кримінальний процес", методичні вказівки, плани практичних занять, тематику рефератів, нормативно-правові акти та рекомендовану літературу, практичні завдання, тестові завдання, завдання для роботи в комп'ютерному класі, тематику курсових і наукових робіт, а також методичні вказівки щодо складання, вирішення та аналізу практичних завдань. Видання адресоване курсантам та студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Правознавство" й освоюють положення кримінально-процесуального права, а також юристам-практикам та іншим особам, які цікавляться питаннями кримінального процесу і прагнуть до його поглибленого вивчення.
 

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829