Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Соціально-психологічні технології в роботі сучасної публічної бібліотеки
Навчальний семінар

• Відкриття навчального семінару
Директор ЦБС

• Психологія бібліотечного спілкування
Поради фахівця.
Відділ обслуговування центральної бібліотеки

• Бібліотекар, психолог, актор: соціально-психологічні аспекти діяльності
Портрет професії.
Методист ЦБС

• По той бік кафедри: права людини та їх реалізація в бібліотеці
Моніторинг практики.
Відділ обслуговування центральної бібліотеки

• Бібліотечне обслуговування як соціальна рольова взаємодія бібліотекаря і користувача
Психологічний тренінг.
Методист ЦБС

• Толерантність бібліотекаря в контексті свободи та моралі
"Круглий стіл".
Учасники семінару

Питання для обговорення

 Бібліотека – перехрестя, де зустрічаються партнери
 Комунікаційні аспекти виховної діяльності бібліотеки
 Професійна етика як регламент поведінки бібліотекарів
 Особливості сприйняття бібліотекарем себе та користувача
 Конфліктні ситуації в бібліотечному спілкуванні та шляхи їх вирішення
 Бібліотечний діалог: аспекти мовного спілкування

• Сільський бібліотекар очима користувачів
Ділова гра

• Професіонально-особисті якості бібліотекаря
Експрес-діагностика учасників семінару

• Підведення підсумків навчального семінару
Директор ЦБС

Література

Алтухова Г. А. Речевая культура библиотекаря: учеб. пособ. для высш. и сред. проф. учеб. заведений культуры и искусств /Г. А. Алтухова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М.: Профиздат, 2001. - 96 c.

Богданова И. А. Библиотечный диалог: аспекты речевого общения: учеб.-метод. пособ. /И. А. Богданова; отв. ред. О. Р. Бородин. - М.: Либерея-Бибинформ, 2006. - 120 с.

Бородина В. А. Библиотечное обслуживание: учеб.-метод. пособие /В. А. Бородина. - М.: Либерея, 2004. - 168 с.

Бубекина Н. А. "Все начинается с читателя, и все возвращается к нему" /Н. А. Бубекина //Шк. б-ка. – 2005. - №12. – С.15-21.

Ванеев А. Н. Конфликты в библиотеке: предупреждение и разрешение /А. Н. Ванеев. – СПб.: Профессия, 2001. – 128 с.

Горовий В. Імідж бібліотечного працівника /В. Горовий //Шк. б-ка. – 2004. - №2. – С.6-9.

Дыченко Л. Ф. Психология и библиотекарь: учеб.-практ. пособ. /Л. Ф. Дыченко; отв. ред. О. Р. Бородин. - М.: Либерея-Бибинформ, 2006. - 144 с.

Езова С. А. Культура общения библиотекарей: учеб.-метод. пособ. /С. А. Езова; отв. ред. О. Бородин. - М.: Либерея, 2004. - 144 с.

Езова С. А. О подготовке библиотекарей к общению с читателем /С. А. Езова //Библиотековедение. – 1993. - №4. – С.72-75.

Езова С. Коммуникативная составляющая имиджа библиотекаря, библиотеки /С. Езова //Науч. и техн. б-ки. – 2007. - №4. – С.15-20.

Збаровская Н. Управление персоналом /Н. Збаровская //Библиотека. – 2005. - №5. – С.45-47.

Каліберда Л. П. Етичні основи бібліотечної професії /Л. П. Каліберда //Шк. б-ка. – 2002. - №8. – С.86-88.

"Кем работники библиотеки приходятся читателю?" //Вест. б-к Москвы. – 2006. - №1. – С.10-12.

Комиссарова Л. Д. Социально-психологические технологии в работе современной публичной библиотеки: метод. пособие /Л. Д. Комиссарова; ред. С. И. Самсонов. - М.: Либерея, 2003. - 150 с.

Мейжис И. А. Социально-психологические основы библио-течного обслуживания: учеб. пособ. /И. А. Мейжис. – Николаев, 1994. – 190 с.

Помогите читателю! Советуют британские коллеги //Шк. б-ка плюс. – 2006. - №13/14. – С.53-54.

Профессионалы в библиотеке //Шк. б-ка плюс. – 2006. - №13/14. – С.6-10.

Равинский Д. Экзистенциальный аспект. Библиотека как "скорая помощь" /Д. Равинский //Библ. дело. – 2009. - №7. – С.36-38.

Чайка О. Себя как в зеркале я вижу... /О. Чайка //Библиотека. – 2006. - №1. – С.56-57.
 

 

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 202122232425
26272829