Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ

Див. № 342,353,357,371,372

 

ВИДАННЯ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО БІБЛІОТЕКИ ПРОТЯГОМ 2009 РОКУ

318. "А так хотілося хліба...". Голод 1932-1933 років у Горностаївському районі: публіцистично-докум. нарис / Горностаїв. райрада; упоряд. Ольга Гарафонова; редгрупа: Г. Жалівцева та ін. - Нова Каховка: Новокахов. міськ. друк., 2008. - 122 с. : фот., табл.
319. Вишиванка : херсон. літ.-худож. зб. Число 2 / голов. ред. та упоряд. В. Лубчак; літ. ред. І. Немченко - К.; Херсон : Просвіта, 2008. - 100 с. : іл., портр., фот. - (Літстудія імені Василя Вишиваного).

320. Вісник Таврійської фундацї (Осередку вивчення україн-ської діаспори) : літ.-наук. зб. Вип. 5. / Херсон. держ. ун-т, Тавр. фундація (Осередок вивч. укр. діаспори) та ін.; редкол.: І. Немченко (голов. ред.) та ін. - К.; Херсон : Просвіта, 2008. - 312 с. : іл. - Бібліогр. у кінці окремих ст.

321. Гірка печаль голодомору. Книга Пам'яті Іванівського ра-йону Херсонської області / Іванів. райдержадмін.; редрада: Д. О. Романенко (голова) та ін. – Мелітополь : Верескун В. М.: Люкс, [2008]. - 190 с. : фот., [2] арк. кольор. фот. - Бібліогр. в кінці ст.

322. Голодомор (1932-1933). Генічеський район, Херсонська область: док., свідчення, список загиблих, вірші / Геніч. райдер-жадмін.; редкол.: Г. В. Яринич (голова) та ін.; ред.-упоряд. О. В. Прихненко. – Мелітополь : Видав. будинок ММД, 2008. – 280 с. : іл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. : с. 277.

323. Голодомор - це не міф. Книга Пам'яті Верхньорогачицького району Херсонської області. Голодомор 1932-1933 років. – Херсон : ХМД, 2008. - 204 с. : іл.

324. Голодомор 1932-1933 років на Великоолександрівщині / ред. А. В. Иванченко. - Нова Каховка : ПИЕЛ, 2008. - 280 с. : фот. + 1 эл. опт. диск (DVD+R)(152МБ).

325. Голодомор 1932-1933 рр. на території Скадовського району: (до 75-річчя голодомору 1932-1933 рр. на Україні) : [збірник] / Скадов. райдержадмін.; упоряд., ред., вступ. ст. Олександр Бухтій; передм. С. Кульчиковського та ін. – Скадовськ : АС, 2008. - 128 с. : іл., портр.

326. Грабко А[натолій] А[нтонович]. Чужа душа: оповідання / Анатолій Грабко. - [Херсон]: [Стар], 2008. - 256 с.

327. Дніпрова хвиля : зб. поезій / Херсон. міське літ. т-во "Дніпрова хвиля"; передм. В. В. Петренка. - [Херсон] : [б. в.], [2008]. - 82 с.

328. Загороднюк В[асиль] С[тепанович]. Морська абетка : [вірші для дітей мол. віку] / Василь Загороднюк; худож. оформл. О. Гавриленко. - 2-ге вид. – Херсон : Наддніпряночка, 2008. – 36 с. : іл.

329. Затамований біль. Книга пам'яті. Голодомор на Бериславщині (1932-1933 років) / Берислав. райрада; упоряд. О. Б. Дідик. - Берислав; Херсон; К. : Айлант, 2008. - 200 с. : фот., табл. - Геогр. покажч. : с. 171-176. - Імен. покажч. : с. 177-186. - Бібліогр. : с. 187-188.

330. Каталог колекції ссавців зоопарку Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна УААН / Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна; авт.-уклад. Н. І. Ясинецька [та ін.]. - Асканія-Нова : Андрєєва М. М., 2008. - 66 с. : іл. - Бібліогр. : с. 49-65.

331. Кисон Румит. Арманд - наследник короля : [роман] / Ру-мит Кисон. - К.; Херсон : Просвіта, 2008. - 255 с. : портр., ил. - (Арманд; Кн. 1).

332. Климов В[асилий] В[ладимирович]. "Аскания-Нова" : фотоальбом / Василий Климов; фотогр., авт. текста, рис. и стихов В. Климов; ред. текста и стихов О. В. Алеферко; пер. на англ. Ю. Шарук. – Херсон : Наддніпряночка, 2008. - 116 с. : фот. цв., портр., рис. - Текст парал. рус., англ.

333. Книга пам'яті. Голодомор 1932-1933 років. Нововорон-цовський район. Херсонська область / редкол.: М. І. Мельник (голова) та ін. – Херсон : ХМД, 2008. - 143 с. : фот.

334. Книга пам'яті. Голодомор 1932-1933 рр. на Високопільщині. Високопільський район / Високопіл. райдержадмін.; редкол.: Н. О. Урбанська та ін. – Херсон : ХМД, 2008. - 258 с. : фот. - Бібліогр. : с. 246.

335. Книга пам'яті: Голодомор 1932-1933 років у Голопристанському районі / Херсон. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Херсон. обл. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. "Молода Просвіта"; редкол.: Т. П. Роман (голов. ред.) та ін. - К.; Херсон; Гола Пристань : Просвіта, 2008. - 147 с. : фот., факс. + 1 эл. опт. диск (CDFS)44 байт. - Бібліогр. : с. 145.

336. Книга пам'яті: Голодомор 1932-1933 років у Чаплинському районі / Херсон. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Херсон. обл. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. "Молода Просвіта"; редкол.: А. М. Немченко (голова) та ін. - К.; Херсон; Чаплинка : Просвіта, 2008. - 223 с. : фот., факс.

337. Крюков Г[еоргій] В[олодимирович]. А у нас - як у вас: замальовки : [вірші для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Георгій Крюков; худож. оформ. Ю. В. Долинська; ред. А. Л. Висоцький. – Херсон : Косарєв С.І., 2008. - 20 с. : портр., іл.

338. Крюков Г[еоргий] В[ладимирович]. Судьбой гонимы : (рассказы из цикла "Дети войны") / Георгий Крюков; под ред. авт. – Херсон : Айлант, 2008. - 80 с. : портр.

339. Латул А[лександр] А[натольевич]. Команды Херсонщины в розыгрышах Кубка СССР (1938-1970) : [справочник]. Ч. 1 / А. Латул. - Херсон, 2008. - 40 с.: портр.
340. Левченко П[авел] С[тепанович]. Жизнь "Мальца" в поэзии и прозе / Павел Левченко. - [Каховка] : [ПРИВАТ реклама друк], 2008. - 165 с. : портр., ил.

341. Лиховид О[лег] М[иколайович]. Джарилгацька затока / Олег Лиховид; передм. О. В. Гавриша. – Скадовськ : [АС], 2008. - 192 с. : портр., іл., карти. - Бібліогр. : с. 188.

342. Література про Херсонську область за 2008 рік : бібліогр. покажч. Вип. 3 / уклад. С. М. Дем'янюк, В. Є. Деркач; відп. ред. Л. І. Зелена; обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара. – Херсон : ХОУНБГ, 2008. – 50 с.

343. Марущак А[натолій] П[етрович]. Щоденник вітру : поезії / Анатолій Марущак; ред. О. О. Марущак. – Херсон : [ХМД], 2008. - 82 с. : портр.

344. Марченко Л[еонид] В[ладимирович]. Чай с бегемотом: рассказы для дошк. и мл. шк. возраста / Леонид Марченко; худож. Ольга Кучерова; ред. Н. Жукова. – Херсон : Айлант, 2008. - 32 с. : ил.

345. "Мельпомена Таврії": 10 Міжнар. театр. фест., 15-22 черв. 2008 р. : буклет / Нац. Спілка театр. діячів України, Хер-сон. облдержадмін. та ін.; фотохудож. О. Андрущенко та ін. - Херсон, 2008. - 19 с. : кольор. фот.

346. Михайлуца М[икола] І[ванович]. Православна церква на Півдні України в роки Другої світової війни (1939-1945) : монографія / Микола Михайлуца; відп. ред. О.Є. Лисенко. - О. : ВМВ, 2008. - 392 с. - Бібліогр. : с. 339-350 та в підрядк. прим.

347. Нариси з історії Бериславщини. Вип. 10 : Голодомор 1932-1933 років на Бериславщині / упоряд. С. О. Гейко; ред. О. В. Олексюк. - К.; Херсон; Берислав : Просвіта, 2008. - 108 с., [4] арк. фот.

348. Нечипельский Н[азар] В[ладимирович]. Легенды и не-только... : [собр. стихотворений] / Назар Владимирович Нечипельский; вступ. ст. Л. Борозенцева. – Херсон : LuxPrinT, 2008. - 54 с. : портр.

349. Нижеголенко В[алентина] М[ихайлівна]. Бринить мелодія життя. Т. 2 : Поезія / Валентина Нижеголенко; ред. Н. Ф. Попова . – Херсон : Айлант, 2008. – 272 с.

350. Олексюк О[лег] В[асильович]. На крилах "Просвіти" : зб. ст. та передмов / Олег Олексюк; ред. В. М. Лубчак; Херсон. обл. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. "Молода Просвіта". - К.; Херсон : Просвіта, 2008. - 63 с. : портр., фот., іл. - (Бібліотечка "Просвіти" Херсонщини ).

351. Оленковський М[икола] П[етрович]. Археологічні пам'ятки Голопристанського району Херсонської області: археолог. карта : [каталог-довідник] / М. П. Оленковський; Херсон. обл. від-ня Конгр. укр. інтелігенції. – Херсон : Айлант, 2008. - 132 с. : портр., 41 рис. - Бібліогр. : с. 126-130.

352. Оленковський М[икола] П[етрович]. Археологічні пам'ятки Іванівського району Херсонської області: археолог. кар-та : [каталог-довідник] / М. П. Оленковський; Херсон. обл. від-ня Конгр. укр. інтелігенції. – Херсон : Айлант, 2008. - 36 с. : портр., 14 рис. - Бібліогр. : с. 20.

353. Охорона здоров'я Херсонської області : поточ. бібліогр. покажч. 2008 рік, 4 кв. / уклад. В. І. Гаркуша; Херсон. обл. наук. мед. б-ка. – Херсон : [б. в.], 2008. – 17 с.
354. Пам'ятати довіку : зб. поезій та спогадів про часи голодомору 1932-1933 рр. жителів с. Князе-Григорівки Великолепет. р-ну Херсон. обл. / Зразк. літ. студія "На крилах творчості"; ред. Н. І. Мітяєва. – Херсон : [Штрих+], 2008. - 64 с. : іл., портр.

355. Піворович В[іктор] Б[роніславович]. Монети і скарби півдня України / В. Б. Піворович. – Херсон : Штрих+ : Літопис Причорномор'я, 2008. - 196 с. : кольор. іл. - Тит. арк. та обкл. укр., рос., англ.
356. Плаксєєв В[алентин] Г[ригорович]. А стежечка біжить від літа : пісні / В. Г. Плаксєєв; сл. Валерія Кулика; худож. О. Ч. Гоноболіна; муз. ред. Г. Савіна; ред. В. І. Жураківський. - К.; Херсон : Просвіта, 2008. - 32 с.

357. Природа і природні ресурси Північного Причорномор'я: бібліогр. покажч. л-ри за 2006 рік. Вип. 36 / упоряд. О. Г. Кушнір; ред. І. С. Шелестович; Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - О. : ОДНБГ, 2008. - 90 с. - Геогр. покажч. : с. 77-81. - Покажч. авт.: с. 82-88.

358. Пыталев П[етр] И[ванович]. Альфа Лиры: роман / Петр Пыталев; ред. В. Басыров. - Симф. : Доля, 2008. - 512 с. - (Избранная маринистика; т. 1).

359. Рилєєв В[асиль] П[етрович]. Подорожні етюди = Travelling sketches : фотоальбом / Василь Рилєєв. – Херсон : Наддніпряночка, 2008. - 130 с. : кольор. фот. - Тит. арк., обкл. та текст парал. укр., англ.

360. Серебряков Л[еонід] Б[орисович]. На край світу і трохи далі : докум. новела / Леонід Серебряков; під ред. авт. – Херсон : Косарєв, 2008. - 132 с. : портр.

361. Слівканіч-Бєльченко С[вітлана] В[алентинівна]. Ми всі росли у цім чудовім краї : зб. віршів / Світлана Слівканіч-Бєльченко. - Херсон, 2008. - 44 с. : портр. - Текст укр., рос.

362. Сливканич-Бельченко С[ветлана] В[алентиновна]. Наедине с собой : сб. стихов / С. В. Сливканич-Бельченко; предисл. Г. Шестакова. – Херсон : [Штрих+], 2008. - 132 с. : портр.

363. Солонянський П[етро] В[асильович]. Дума про Олену Телігу : поема / Петро Солонянський. – Херсон : Айлант, 2008. - 96 с. : портр.

364. Соціально-екологічний атлас міста Херсона [Електронний ресурс] = Social Ecological Atlas of the Kherson Town. : [збірка]. - Електрон. дан. ( 404 МБ). - [Херсон] : Ridata, 2008. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв. - Текст. файли укр. та англ.

365. Соціально-екологічний атлас Херсона: довід. вид. / Громад. рада при міськ. голові, упр. екології та природ. ресурсів; М. П. Соловйов (кер. авт. кол.) та ін.; техн. ред. О. М. Бринцев. – Херсон : Наддніпряночка, [2008]. - 83 с. : табл., кольор. фот., граф.

Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. / навч.-наук.-вироб. комплекс "Херсон. агроун-т"; редкол.: В. О. Ушкаренко (голов. ред.) та ін. – Херсон : Айлант, 1996 - . .

366. Вип. 60. – 2008. – 364 с. : рис., табл. - Резюме англ. - Бібліогр. у кінці ст.

367. Вип. 61. - 2008. - 360 с. : рис., табл. - Резюме англ. - Бібліогр. у кінці ст. - Імен. покажч. : с. 355.

368. Там, де спочивають святі, 1932-1933 роки. Книга пам'яті. Новотроїцький район / Центр. держ. архів громад. об-нь України, Держ. архів Херсон. обл.; упоряд. О. А. Смірних. – Новотроїцьке : Новотроїцька район. друк, 2008. - 208 с. : кольор. фот., факс.

369. Троян Г[ригорій] М[ихайлович]. Ластів'ята в полум'ї, або Діти Європи: (трагедія XX ст.) : драма на 3 д. (6 картин) / Григорій Троян. – Херсон : [Традиц. друк. системи], 2008. – 72 с. : портр.

370. Троян Г[ригорій] М[ихайлович]. Лірика / Г. М. Троян; ред. О. Г. Несватова. - Херсон : Традиц. друк. системи, 2008. – 256 с. : портр.

371. Українські бібліографи: біограф. відомості, проф. ді-яльн., бібліогр. : [біобібліогр. довід.]. Вип. 1 / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України"; авт. проекту, заг. ред. та передм. Р. С. Жданової; авт.-уклад. Р. С. Жданова та ін. - К. : ДЗ "НПБ України", 2008. – 232 с.
Про Зайцеву М. В., с. 141
Про Зелену Л. І., с. 148
Про Катушкіну О. І., с. 172

372. Херсонские издания (1892-1941) в книжном собрании В. А. Быстрова : каталог / сост. О. В. Лянсберг. – Херсон : Изд. кафедр. собора Сретения господня УПЦКП, 2008. - 21 с. : портр. - (Библиотека клуба "Кобзарь"; вып. 2).

373. Херсонщина. Голодомор. 1932-1933 : зб. док. / О. О. Мару-щак (кер.) та ін.; редкол.: В. Ф. Боровик (голова) та ін.; Держ. архів Херсон. обл. – Херсон : ХМД, 2008. - 320 с. : іл., фот. - Текст укр., рос. - Імен. покажч. : с. 305-309. - Геогр. покажч. : с. 310-313.

374. Цибуленко Г[еннадій] В[олодимирович]. Кредитна кооперація - шлях селянства у ринок: (на матеріалах Півдня України кінця XIX - початку XX ст.) : монографія / Геннадій Цибуленко; відп. ред. В. Дарієнко; Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ. – Херсон : ХЮІ, 2008. - 180 с. : табл., портр. - Бібліогр. : с. 139-155.

375. Щерба Т[аїсія] М[иколаївна]. Розумне кошеня : [вірші для дошк. та мол. шк. віку] / Таїсія Щерба; худож. Т. М. Крючковська; пер. англ. Н. Д. Страмнова; пер. рос. О. В. Наумова. – Херсон : Штрих+, 2008. - 28 с. : кольор. іл. - Текст укр., рос., англ.

376. Щербина А[натолій] О[лександрович]. По росі на карасі : [вірші для дітей] / Анатолій Щербина; передм., ред. М. Братан; худож. Т. Крючковська. – Херсон : Наддніпряночка, 2008. - 62 с. : кольор. іл.

377. Я люблю Херсон! : справ. изд. / Гражд. движение "Возрождение Херсона". – Херсон : ДП "Херсонгеоинформ", 2008. – 1 к. (1л.) (слож. в 16 с.) : фот. цв., карта.
Видання вміщує карту, план міста: Херсон історичний, план Херсонської фортеці, короткі довідки про пам'ятники архітектури та пам'ятники монументального мистецтва обласного центру.

378. Ярова М[арія] П[антеліївна]. Зламаний Хрест : повість / Марія Ярова. - Херсон: Айлант, 2008. - 228 с.

379. Ясинецька Н[аталія] І[ванівна]. Зоопарк "Асканія-Нова" = Зоопарк "Аскания-Нова" / Н. І. Ясинецька; Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна УААН. - Асканія-Нова: [б. в.]; Армянськ: Андрєєва М.М., 2008. - 20 с. : кольор. іл. - Текст укр., рос.
 

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829