Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

МІСТО СКАДОВСЬК

[1894]
(До 125-річчя з часу заснування)

Скадовськ засновано у 1894 році як морську пристань на місці рибальського селища Алі-Агок на землях поміщика Сергія Скадовського. Місто розташоване на березі Джарилгацької затоки Чорного моря. Спочатку Скадовськ розвивався як морський порт, що відігравав важливу роль в експорті сільськогосподарської продукції за кордон. Зі Скадовського порту експортувалися вовна, каракуль, хліб. З кожним роком товарообіг порту збільшувався. У 1908 р. через порт було вивезено більше 1 млн. пудів зерна. На початку XX ст. тут діяли паровий млин та цегляно-черепичний завод, земське училище, церковно-приходська школа, а значна частина населення була задіяна у сільському господарстві. На той час Скадовськ був містечком Дніпровського повіту Таврійської губернії з густо заселеною центральною його частиною.

Сьогодні промисловість міста представлена окремими підприємствами, такими як хлібокомбінат районного споживчого товариства,  відкрите акціонерне товариство «Скадовська харчосмакова фабрика», ТОВ «Меркурій». Більшість продукції, випущеної місцевими промисловими підприємствами, споживається на внутрішньому ринку району.

Скадовський морський торговельний порт здійснює: розвантажувально-навантажувальні роботи, поромне сполучення з портами Чорного та Середземного морів, навантаження на судна зерна, лісових вантажів та металобрухту, видобуток морського піску тощо.

У сфері послуг домінує підприємство ЗАТ «Скадовськпобутсервіс», яке має  мережу побутових об’єктів на території району.

Місто Скадовськ – відомий морський курорт чорноморського узбережжя. У 2011 р. Верховною Радою України оголошено природні території міста курортом державного значення. Курортна зона представлена лікувальними та оздоровчими закладами. Серед них – санаторії, дитячі табори, дельфінарій «Акварель». Особливої уваги серед туристів заслуговує острів-заповідник Джарилгач (за вісім кілометрів від міста), де чисте море, лікувальні грязі, безліч мінеральних джерел і невеликих озер. А мілководна Джарилгацька затока, багата на йодисто-бромисті сполуки і сірководень, створює прекрасні умови для лікування багатьох захворювань.
У м. Скадовську діє краєзнавчий музей, експозиції якого висвітлюють різні періоди історії розвитку Скадовського краю, а також розповідають про його етнографічні, національні традиції.
Всеукраїнські фестивалі, що проводяться у місті, спрямовані на пошук та розвиток талановитих дітей в Україні.

Література

Єрмілов Валерій Семенович. Курорт Скадовськ: з давнини до сьогодення / В. С. Єрмілов, М. І. Перець ; фот. С. Курбасова. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Денеб, 2009. – 70, [1] с. : портр., [8] арк. кольор. іл.

Лиховид Олег Миколайович. Вулиці рідного Скадовська : публіцист. вид. / Олег Лиховид ; ред. Т. Підгородецька. – Херсон : Наддніпряночка, 2016. – 51 с. : іл., портр.

Лиховид Олег Миколайович. Південні ворота України / Олег Лиховид ; в авт. ред. ; вступ. сл. А. Яценка, О. Гавриша. – Скадовськ : АС, 2011. – 199 с. : портр., карти, іл., табл.

Лиховид Олег Миколайович. Скадовськ та скадовчани / О. М. Лиховид ; ред. В. Сенько ; фот. О. Білоус [та ін.]. – Скадовськ : АС, 2005. – 317 с. : портр., фот. , карти. – Бібліогр.: с. 311-312.

Скадовськ [Образотворчий матеріал] : к-т кольор. листівок / фот. О. Білоус. – Херсон : Наддніпряночка, [2014?]. – 1 обкл. (18 окр. кольор. листівок). – Текст на обкл.

Скадовськ [Карти] : турист. карта-схема : [стан місцевості на 2016 р.] / фот. О. Білоус, Н. Тангел, В. Фірмам. – Херсон : Наддніпряночка, [201-]. – 1 арк. : кольор. фот., карта. – (Курорти Херсонщини).

Билык Анна Анатольевна. Влюбись в Херсонский край : путеводитель / Анна Билык, Дмитрий Зайцев, Людмила Саенко ; [ред. Н. А. Крыжова]. – Киев : Картографія, 2015. – 87 с. : ил., карты.
Про м. Скадовськ, с.40-45.

Внесок родини Скадовських у розвиток української та світової культури, науки, духовності : зб. наук. повідомл. міжрегіон. наук. конф. «Культурна спадщина родини Скадовських» : до 170-річчя від дня народж. М. Л. Скадовського / Херсон. обл. худож. музей ім. О. О. Шовкуненка ; [упоряд. В. В. Дяченко ; авт. вступ. сл. А. В. Доценко]. – Херсон : Волох, 2016. – 101 с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. назва конф. «Культурна спадщина родини Скадовських».

Коваль Алла Петрівна. Знайомі незнайомці : походження назв поселень України / А. П. Коваль ; голов. ред. С. В. Головко. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2012. – 300, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 282. – Алф. покажч. назв поселень: с. 283-[301].
Про м. Скадовськ, с. 163.

Менеджмент туристичної галузі : підручник / О. М. Білоусов [та ін.] ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон : Гельветика, 2017. – 579 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 505-525. – Дод.: с. 526-579.
Про м. Скадовськ, с.473-474.

Скадовский район // Херсонщина туристическая : ежегод. реклам. кат. – Херсон, 2015. – С.30-35.

Херсонская область. 70 лет пути / предисл. Ю. Анисимова ; над кн. работали: В. Терек [и др.]. – Геническ : Квадро, [2014?]. – 175 с. : ил.
Зі змісту: Скадовский район. – С.148-149; Дельфинарий «Акварель». – С. 153; Институт риса Национальной академии аграрных наук Украины. – С. 154-155; ДОЛ «Романтик». – С. 156; Санаторий для детей с родителями «Скадовск». – С.157; ФХ «Соценко». – С. 159.

Чорноіваненко Інна В'ячеславівна. Рід Скадовських у соціокультурному житті Південної України : автореф. дис. ... канд. іст. наук / І. В. Чорноіваненко ; ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 та в підрядк. прим.

Чорноіваненко І. В. Формування складу населення дореволюційного Скадовська / І. В. Чорноіваненко // Історія в документах : II арх. читання (Херсон, 17 квіт. 2014 р.). – Херсон, 2014. – С. 36-39.

Державний архів Херсонської області : путівник / Держ. ком. арх. України, Держ. арх. Херсон. обл. – Київ : [б. в.], 2003. – 736 с. – (Архівні зібрання України. Путівники). – Імен. покажч.: с. 695-701. – Покажч. геогр. назв: с.703-710. – Предм.-темат. покажч.: с. 711-726.
Про м. Скадовськ, с. 69, 72, 75, 78,114,118, 132, 173, 180,215, 218, 247, 278,291, 312, 317, 321, 338, 339, 361, 362, 384, 386, 417, 433.   

Державний архів Херсонської області : фонди періоду після 1917 року : анот. реєстр описів / Держ. арх. служба України, Держ. арх. Херсон. обл. ; редкол.: В. Боровик (голова) [та ін.]. – Херсон : Айлант, 2013 –   . – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
Т. 1 : Фонди Р-1 - Р-1250 / авт.-уклад. Т. Іващенко [та ін.] ; упоряд. О. Бахіна [та ін.] ; авт. передм. І. Мякота. – 2013. – 531 с. – Назва на корінці : Фонди періоду після 1917 року. – Предм.-темат. покажч.: с. 499-517. – Імен. покажч.: с. 518-519. – Геогр. покажч.: с. 520-525.
Про м. Скадовськ, с.47, 54, 61, 69, 78, 79, 106, 193, 260, 261, 319, 374, 376, 403, 407, 416.
Т. 2 : Фонди Р-1251 - Р-3000 : схвалено наук.-вид. радою при Держ. арх. службі України (протокол від 19 груд. 2014 р. № 2) / упоряд. Ю. О. Коник, О. Крутевич, І. Сінкевич ; редкол.: В. Лебідь (голова) [та ін.]. – 2015. – 455 с. – Покажч.: с. 391-449.
Про м. Скадовськ, с. 53, 54, 68, 69, 90, 91, 106, 107, 117, 150, 206, 210, 277, 281, 311, 320, 322, 324, 325, 355

Скадовськ – місто Херсонської області // Енциклопедія історії України. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 592-593.

Захаров Александр. Херсонские «воды» сто лет назад / Александр Захаров // Гривна. – 2017. – 6 сент.(№ 36). – С. 7 : фот.
Про розвиток курортів в м. Скадовську та с. Хорлах Каланчацького р-ну на початку XX ст.

Підгородецька Тетяна. 50-річчя дитячо-юнацької спортивної школи – всенародне свято скадовчан! / Тетяна Підгородецька // Чорноморець. – 2018. – 30 берез.(№ 26). – С. 3.

Підгородецька Тетяна. У Скадовську відкрили сучасний футбольний майданчик / Тетяна Підгородецька // Чорноморець. – 2018. – 30 берез.(№ 26).

Скадовськ визнано курортом // Чорноморець. – 2011. – 9 верес.(№ 71). – С. 1.
Рішенням Верховної Ради України ухвалено Закон «Про оголошення природних територій міста Скадовська Херсонської області курортом державного значення».

Олег Старенький: «Скадовщина благословенний і дарований нам Господом край» / записала Тетяна Підгородецька // Чорноморець. – 2013. – 23 серп.(№ 67).

Панченко Павло Петрович. Скадовська лірична : песни : для баяна / П. П. Панченко ; сл. М. Петрова // Повіку бути хлібу й пісні [Ноти] : зб. пісень херсон. авт. – Херсон, 2009. – С. 109-111; Панченко Павло Петрович. Зоряна ніч [Ноти] : лірич. пісні / П. П. Панченко. – Херсон, 2007. – С. 22-23.

Місто Скадовськ // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2014 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2013. – Вип. 41. – С. 149-160.

Скадовськ // Малі міста України. Херсонська область : бібліогр. покажч. – С. 135-159.

Знаменні і пам`ятні дати Херсонщини на 2019 рік

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223242526
2728293031