Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Бібліографічні посібники

Меню розділу

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ

    ЗНАМЕННІ і пам’ятні дати Херсонщини на 2012 рік / уклад. Г. П. Мокрицька; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон: ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2011. – 130 с.
     
    ТВОРЧА майстерня: збірка метод. матеріалів: Вип.10 / уклад. Л. М. Віжічаніна, А. В. Тягай; Відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон: ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2011. – 68 с.
  .  
В69035
91
Л 64
  ЛІТЕРАТУРА  до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини: бібліогр. покажч. на 2009 рік, вип. 19 / уклад. М. Друневич; ред.: О. Раскіна, Г. Жовтко. – Т.: «Підручники і посібники», 2009. – 128 с.
     
В67755(2010)
91я1
М 54
  МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ України (2010): бібліогр. посіб.: [щорічник] / уклад. І. А. Ігнатецька; ред. В. О. Кононенко. - К.: ДЗ «НПБ України», 2011. – 279 с.
     
В69224-1
91я1
П 61
  ПОСІБНИКИ наукової бібліографії, видані в Україні (1991-2005): наук.-допом. бібліогр. покажч.: [в 2 ч.] / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України»; уклад. Т. М. Заморіна, Н. І Тертичка; наук. ред. В. О. Кононенко. – К.:  ДЗ «НПБ України», 2011.
Ч. 1. –179 с.
Ч. 2. –183 с.
     
В69436
91.312
П 27
  ПЕРІОДИЧНІ видання Національної академії наук України, 2011 / НАН України; упоряд. А. І. Радченко, М. В. Язвинська. – К.: Академперіодика, 2011. – 623 с.
     
ПА607-5
91.325
Х 23
  ХАРЬКОВ  и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880-1918): библиогр. указ. Вып. 5: 1897-1899 / сост. Н. И. Полянская, Т. В. Гологорская, Н. Л. Манова; ред. Л. А. Каплун. – Х.: Мачулин Л. И., 2010. – 207 с.
     
К91.9:2
П 77
  ПРИРОДА і прродні ресурси Північного Причорномор’я: бібліогр. покажч. л-ри за 2009 рік. Вип. 39 / упоряд. О. Г. Кушнір; ред. І. С. Шелестович. – О.: ННБ ім. М. Горького, 2011. – 101 с.
     
М91.9:28.08
Е 45
  ЕКОЛОГІЯ на зламі тисячоліть: реком. бібліогр. покажч. / уклад. А. С. Михайлова; ред. С. Д. Коваль. – Херсон: [Б. в.], 2010.  –  22 с.
     
М91.9:36.91
3-41
  ЗБЕРІГАННЯ та переробка продукції рослинництва: темат. бібліогр. покажч. л-ри (2003-2011 р.р.) / уклад. С. М. Братішевська, В. І. Ткаченко; ред. Н. В. Анічкіна, Т. В. Гончаренко. – Херсон: «Колос», 2012. – 158 с.
     
М91.9:36.95
П 27
  ПЕРЕРОБКА продукції тваринництва: темат. бібліогр. покажч. л-ри / уклад. С. М. Братішевська, В. І. Ткаченко,  О.  Г.  Ковалик;  ред. Н. В. Анічкіна, Т. В. Гончаренко – Херсон: Колос, 2011 - .
Ч. 1: Молочна промисловість: (2004-2011 р.р.). – 2011. – 302 с.
     
В69426
91.9:4
Т 66
  ТРЕТЬЯКОВ Сергій Федорович (1872-1918): біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1895-1921 роки / уклад. В. А. Вергунов, В. М. Самородок, Н. М. Опара; наук. ред. В. А. Вергунов. – Полтава: [Б. в.], 2011. – 135 с.: іл., фот.
     
Д3098
91.9:54.5
П 33
  МИКОЛА Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і громадський діяч: (до 200-річчя від дня народж.): біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах, С. П. Пєєва; наук. ред. П. І. Рогова; вступ. ст. Л. С. Бондар. – К.: «Пед. думка», 2011. – 122 с.: портр., іл.
     
В69225
91.9:63.3(4УКР)
Б 59
  Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники, 1991-2010: наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. О. А. Політова, В. П. Кисельова. – К.: Виниченко, 2011. – 103 с.
     
В11698(2008)
91.9:63.3(4УКР)
І-90
  ІСТОРІЯ України: наук.-допом. бібліогр. покажч. … / ДЗ «Нац. іст. б-ка України». – К.: [Б. в.], 1968 - .
за 2008 рік / упоряд. Т. Приліпко [та ін.]; ред. А. Скорохватова, 3. Мусіна. – К.: Виниченко, 2011. – 767 с.
за 2009 рік / упоряд. Т. Приліпко [та ін.]; ред. А. Скорохватова, 3. Мусіна. – К.: Виниченко, 2011. – 643 с.
     
В69230
91.9:63.3(4УКР)
С 37
  СІМ чудес України / авт.-упоряд. О.О. Калганова; наук. ред. В. О. Кононенко. – К.: ДЗ «НПБ України», 2011. – 107 с. – Бібілоігр. наприкінці ст.
     
В68755
91.9:67.0
Д 36
  ДЕРЖАВА і право. Бібліографічні посібники: анот. кат./ уклад. В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна; наук. ред. і авт. передм. Т. В. Добко. – К.: НБУВ, 2010. – 290, [1] с.
     
В69231
91.9:76.174
М 48
  МЕЛЬНИКОВ Олександр Валерійович: бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Василишин. – Л.: Укр. акад. друкарства, 2009.– 76, [1] с.
     
В51214(2001-2005)
91.9:78.3
Б59
  БІБЛІОТЕЧНА справа і бібліотекознавство України (2001-2005): наук.-допом. бібліогр. покажч. / упоряд. О. А. Політова; наук. ред. М. С. Слободяник. – К.: НПБ України, 2008. – 235 с.
     
В69031
91.9:78.3
І-19
  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка: досвід, тенденції, перспективи: до 70-річчя заснування: бібліогр. покажч. / уклад. А. І. Бойко; наук. ред. Л. В. Бабій. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 83 с.: іл.
     
В68157
91.9:78.3
У 45
  УКРАЇНСЬКЕ бібліотекознавство (1991-2008): наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. М. С. Слободяник, О. А. Політова; наук. ред. та авт. вступ. ст. М.С. Слободяник. – К.: [Б. в.], 2010. – 166 с.
     
В69039
91.9:78.34
К 53
  КНИГИ і книжники. Літопис минулого і сьогодення Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки. 1834-2009: бібліогр. покажч. / упоряд. І. С. Голуб, М. Пушкар, З. М. Рижкова; ред. О. Літуча. – Д.: ОУНБ, 2009. – 192 с.
     
В69086
91.9:79.1
М 89
  МУЗЕЙНА справа на Харківщині: становлення та розвиток: наук.-допом. покажч. / уклад. Т. О. Сосновська, В. О.  Ярошик; наук.  ред. С. М.  Куделко, О. Г. Павлова. – Х.: [НУ ім. В. Н. Каразіна.], 2011. – 226 с.
     
В69036
91.9:83.3
А 24
  ШМУЕЛЬ Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із Тернопільщини: [з нагоди відзначення 120-річчя письменника]: бібліогр. покажч. / уклад. О. Проців, М. Друневич, Т. Гаврилюк; ред. Г. Й. Жовтко, О. М. Раскіна. – Т.: «Підручники і посібники», 2008. –  78 с.: портр., [5] арк. фот.
     
В69585
91.9:83.3(4УКР)
К 68
  РОБЕРТ Манусович Короткий: к 77-летию со дня рождения: биобиблиогр. указ./ сост. Е. Г. Нуньес. – О.: «Фенікс», 2012. – 63 с.
     
В69396
91.9:83.3(4УКР)
Н 42
  АНДРІЙ Володимирович Недзвідський: біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс; ред. М. Л. Десенко. – О.: ННБ ім. М. Горького, 2011. – 125 с.
     
В69038
91.9:83.3(4УКР)
П 63
  ПОСТАТЬ Василя Стуса над плином часу: 70-річчю від дня народж. присвяч. (1938-1985): бібліогр. покажч. / уклад. Г. М. Авраменко, О. М. Зелена, М. Г. Спиця; ред. М. Г. Спиця. – Вінниця: Держ. картогр. ф-ка, 2008. – 239 с.
     
В69397
91.9:83.3(4УКР)
У 11
  У ТЕРНОВІМ колі: Одес. письм. орг. у 1920-1950 рр.: біобібліогр. покажч. / упоряд. Г. І. Єфімова; наук. ред. Г. Д. Зленко. – О.: ННБ ім. М. Горького, 2011. – 169 с.
     
В69091
91.9:83.3(4УКР)
У 45
  УКРАЇНСЬКИЙ письменник Микола Хвильовий (1893-1933): бібліогр. покажч. / уклад. Т. В. Гологорська; наук. ред., передм. Р. В. Мельників. – 2-ге вид., допов. – Х.: ДНБ ім. В. Г. Короленка, 2008. – 135 с.
     
К91.9:85
Х 39
  ХЕРСОНЩИНА  подарувала світові: діячі мистецтв: біобібліогр. довід. / уклад. Н. О. Попова; ред. С. Д. Коваль. – Херсон: ОБЮ ім. Б. Лавреньова, 2010. – 34 с.: портр.
     
В69226
91.9:85.103
П 38
  ПЛЕЯДА нескорених: Алла Горська, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Севрук, Людмила Семикіна: біобібліогр. нарис / авт. нарису Л. Б. Тарнашинська; бібліограф - упоряд. М. А. Лук’яненко; наук. ред. В. О. Кононенко. – К.: ДЗ «НПБ України», 2011. – 199 с.
     
Д3109
91.9:85.33
К 66
  КОРИФЕЇ українського театру в одеській пресі: бібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс; ред. І. С. Шелестович. – О.: ННБ ім. М. Горького, 2011. – 277 с.
     
В69586
91.9:86
Л 64
  ЛІТЕРАТУРА з питань релігії та релігієзнавства: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1992-2001 рр. / упоряд. І. В. Бабушкіна; ред. І. С. Шелестович. – О.: ННБ ім. М. Горького, 2011. – 211 с.
     
Г3909
91.9:86.37
Р 84
  РУКАВІЦИНА-ГОРДЗІЄВСЬКА Є. В. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека.  Архів: біобібліогр. довід. / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська; наук. ред. Г. І. Ковальчук; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І Вернадського. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2010. – 855 с.
     
***
     
В69473
28.591.4г(4УКР)6д
Ж 74
  ЖИТТЯ, віддане науці й Батьківщині: зб. ст. про міколога П. Д. Ятеля / упоряд., прим. Т. П. Ятель, О. І. Бельського; ред. Є. В. Бельська. – Мінськ: Минкопринт, 2011. – 119 с. – Бібліогр.: с. 98-116.
     
В69491
40.712.113
Б 28
  БАТУРА А. М. Механизация возделывания и уборки зернобобовых культур: [сборник] / А. М. Батура. – Черкасы: Чабаненко Ю. А., 2008. – 317 с.: рис., табл., портр. – Библиогр. указ. работ авт.: с. 281-310.
     
М42.112
М 15
  МАКАРОВ Л. Х. Соріз: (технологія, селекція, насінництво, переробка): монографія / Л. Х. Макаров, М. В. Скорий. – Херсон: «Айлант», 2009. – 223 с.: фот., табл. – Бібліогр.: с. 207-221.
     
М44.913
Х 76
  ХОМЕНКО І. І. Атлас шкідників плодових і ягідних культур / І. І. Хоменко. – Херсон: «Айлант», 2010. – 207 с.: кольор. іл. – Бібліогр.: с. 202-207.
     
В69435
60.550.325
К 64
  КОН І. С. Світанкове місячне сяйво: лики та маски одностат. кохання / І. Кон; пер. Ю. Рибачук; Центр громадян. освіти. – Л.: «Укр. технології», 2011. – 556,  [1] с.: табл. – Бібліогр.: с. 507-556 та в підрядк. прим.
     
Г3891
60.550.325я7
Ф 94
  ФУЛЕЙ  Т. І. Основи Гендерної рівності: навч.-метод. посіб. для викладачів (тренерів) / Т. І. Фулей; Акад. суддів України, Укр.- канад. проект суд. співпраці. – К.: Тютюкін, 2010. – 111 с. – Бібліогр.: с. 107-111 та в підрядк. прим.
     
Д3085
60.550.327.8
Ш 15
  ШАГ  вперед, два назад: положение ЛГБТ в Украине в 2010-2011 гг. / А. Зинченков  [и др.] ; Совет ЛГБТ-орг. Украины, Центр «Наш мир», ЛГБТ-центр «Донбасс-СоцПроект». – К.:, [Б. и.], 2011. – 156 с.: рис., табл. – Прил.: С. 123-144. – Библиогр.: с. 148-156. – Интернет-ресурсы в подстроч. примеч.
     
В69554
60.550.53я73
К 20
  КАПСЬКА А. Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Й Капська, І. В. Пєша. – К.:  Центр  учб.  л-ри,  2012. – 231 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 202-205 та наприкінці розд.
     
М63.3(0)32
К 90
  КУЛИКОВА Л. Б. Экологическая культура античности = The Ecological Culture of Antiquity: монография / Л. Б. Куликова; пер. на англ. В. Б. Костюк. – Херсон: Изд-во Херсон. гос. мор. акад., 2012. – 533 с., [20] л. цв. ил. – Тит. л., текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 503-511.
     
В69495
63.3(5АФГ)
Р 28
  РАШИД А. Талибан: Ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии / А. Рашид; ред. Е. Н. Воронина; пер. с англ. М. В. Поваляева. – М.: Библион – Рус. кн., 2003. – 361 с. – Слов. терминов: с. 338-339. – Библиогр.:  с. 340-359.
     
В69496
63.4(4УКР)
О-95
  ОЧЕРКИ истории и археологии Днестро-Бугского междуречья: монография / С.В. Иванова [и др.]; отв. ред. А.Н. Дзиговский. – К.:  КНТ,  2012. – 298, [1] с.:   рис., табл. – Библиогр.: с. 257-297 и в подстроч. примеч.
     
В69494
65.03(4УКР)4
Г 17
  ГАЛЬСЬКИЙ К. Є. Торгівля і митна справа в Україні (XVI-XVIII  ст.): [монографія] / К. Є. Галльський; ред. Л. М. Янець;  Держ.  наук.-дослід.  ін - т митної справи. – К.: «Панорама», 2010. – 397 с.: іл., карти, схеми. – Бібілогр.: с. 397 та в підрядк. прим.
     
Г3912
65.28
П 21
  ПАУЛІ  Г. Синя економіка: 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів робочих місць: доп. Рим. Клубу / Г. Паулі; ред. Л. Ярошенко; пер. А. Побережна; Фонд «Богдана Гаврилишина», Фонд «Скороченя ризиків» (RRF). - [Б. м.]: RRF, 2012. – ХХХІІ, 320 с. – Бібліогр.: с. 315-320.
     
В69505
65.9(4УКР)
П 34
  ПІСЛЯКРИЗОВИЙ розвиток економіки України: засади стратегії модернізації: аналіт. доп. / Я. А. Жаліло [та ін.]; за ред. Я.  А. Жаліла; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2012. – 140 с.: рис. – Бібілогр. в підрядк. прим.
     
В69504
65.9(4УКР)
Т 42
  ТІНЬОВА  економіка в Україні: масштаби та напрями подолання: аналіт. доп. / Т. А. Тищук [та ін.]; за заг. ред. Я. А. Жаліла; Нац. ін-т  стратег.  дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 90 с.: рис. – Бібліогр., інтернет-ресурси в підрядк. прим.
     
В69472
65.9(4УКР)09
Б 87
  БРІТЧЕНКО І. Г. Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства: монографія / І. Г. Брітченко, О. М. Момот, В. Г. Саєнко. – Полтава: «Техсервіс», 2012.   – 639 с.: портр., рис., табл.- Бібілогр.: с. 589-600.
     
В69470
65.9(4УКР)09
М 19
  МАЛИЙ  бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону: монографія / В. П. Мікловда [та ін.]. – Полтава: «Техсервіс», 2012. – 199 с.: портр., рис., табл. – Дод.: с. 169-179. – Бібліогр.: с. 180-199.
     
М65.9(4УКР)272
368М
С 69
  СОЦІАЛЬНІ послуги в Україні: теоретичні та практичні аспекти: [кол. моногр.] / за заг. ред. І. І. Тарабукіної, Л. І. Ільчука. – Херсон: «Журавель», 2011. – 359 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 339-352.
     
В69511
65.9(4УКР)8
К 49
  КЛИМЕНКО І. В. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період: аналіт. доп. / І. В. Клименко, О. А. Федірко, І. В. Ус; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 117 с.: рис., табл. – Бібліогр., Інтернет-ресурси в підрядк. прим.
     
В69587
66.3(4УКР)
Р 83
  РУДИЧ Ф. М. Много ли власти нужно власті?: Украина в контексте трансформации полит. систем в странах СНГ и Балтии, Центр. и Вост. Европы [монография] / Ф. М. Рудич; ред. Ю. И. Бойко. – 2-е изд., доп. – К.: «Наук. думка», 2010. – 301 с. – Библиогр.: с. 277-288.
     
В69552
66.4(0)я73
Г 63
  ГОЛЬЦОВ А. Г. Геополітика та політична географія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Гольцов. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. – 415 с. – Бібліогр.: с. 408-415.
     
В69433
66.4(7США)
В 19
  ВАСИЛЬЄВА М. О. Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики США: [монографія] / М. О. Васильєва. – К.: «Фенікс», 2011. – 175 с. – Бібілогр.: с. 152-175.
     
Г3890
67.516
О-73
  ОСИКА С. Г. Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі: монографія / С. Г. Осика, В. В. Коновалов, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К.: К. І. С., 2011. – 278 с.: табл. – Бібліогр.: с.237-271 та в підрядк. прим.
     
Д2472(2011)
67.9(4УКР)300.3
П 68
  ПРАВА людини в Україні – 2011: доп. правозахисних орг. / упоряд. А. П. Бущенко, Є. Ю. Захаров; заг. ред. Є.Ю. Захаров; худож. оформ. Б. Є. Захаров. – Х.: Права людини, 2012. – 349, [1] с. – Бібліогр. та Інтернет-ресурси в підрядк. прим.
     
Г3906
67.9(4УКР)300.32
К 26
  КАРПАЧОВА Н. І. Стан дотримання та захисту прав моряків України: спец. доп. уповноваж. Верх. Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова; ред. О. М. Кузьміна. – К.: К. І. С., 2012. – 207 с.
     
В69442
67.9(4УКР)300.5
К 52
  КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія / Ю. Б. Ключковський; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К.: «Час друку», 2011. – 132с.: табл. – Бібілогр.: с. 123-132.
     
В69500
67.9(4УКР)613.2
П 20
  ПАТРЕЛЮК Д. А. Розслідування незаконних володінь транспортними засобами, вчинених неповнолітніми: монографія / П. Дмитро Андрійович – Д.: Лопатніков С. Г., 2012. – 221 с.: портр. – Бібліогр.: с. 159-183.
     
В69537
74.200.526
Т 38
  ТЕХНОЛОГІЇ професійної орієнтації населення в умовах ринку праці: монографія / Н. А. Побірченко [та ін.]; НАН України, Ін-т пед. освіти дорослих. – К.: «Пед. думка», 2011. – 254 с.: рис., табл. – Дод.: с. 238-245. – Бібліогр.: с. 246-255.
     
В69553
74.6р30я73
В 65
  ВОЙНОЛА Р. Х. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. Х. Войнола. – К. Центр учб. л-ри, 2012. – 139 с. : табл. – Дод.: с. 90-134, 138-139. – Бібліогр.: с. 135-137 та наприкінці тем.
     
В69582
83.3(4УКР)4-462
С 89
  СУЛИМА М. М. Українська драматургія XVII-XVIII ст. / М. Сулима; наук. ред. Г. М. Сивокінь; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Вид. 3-тє. – К.: «Стилос», 2010. – 367 с. – Бібліогр. в прим.: с. 313-348.
     
В69499
83.3(4УКР)5-8
К 59
  КОЗЛОВ Р. А. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація: монографія / Р. А. Козлов. – Кривий Ріг: Вид. дім, 2012. – 351 с. – Бібілогр.: с. 340-351 та в підрядк. прим.
     
В69498
83.3(4УКР)6-462
В 52
  ВІРЧЕНКО Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія: монографія / Т. І. Вірченко. – Кривий Ріг: Вид. дім, 2012. – 335 с. – Бібілогр.: с. 299-320 та в підрядк. прим.
     
Г3901
85.103(5)
Б 91
  БУРКХАРДТ Т. Искусство ислама. Язык и значение / Т. Буркхардт; пер. с англ. Н. П. Локман. – Таганрог: Ирби, 2010. – 284 с.: цв. ил., ил. – Библиогр.  в  подстроч. примеч. и в примеч. к гл. – Слов.: с. 264-270.
     
Г3916
85.143(4УКР)6-8
Н 20
  НАЙДЕН О. С. Марія Приймаченко: орнамент простору і простір орнаменту / О. С. Найден. – К.: «Стилос», 2011. – 238 с.: рис. – Бібліогр. в підрядк. прим.
     
В69555
88.37я73
С 81
  СТОЛЯРЕНКО О. Б. Психологія особистості: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Столяренко. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. – 279 с.: табл. – Бібліогр.:  с. 273-279 та наприкінці тем.
     
В69469
88.59
К 61
  КОЛТУЦЬКИЙ В. І. Капіталіст. Професія + робоче місце / В. Колтуцький. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2012. – 100 с. – Тлумач. слов.: с. 89-97. – Бібліогр.: с. 97.
     
М88.6
3-17
  ЗАЙЦЕВА Т. Г. Самоменеджмент психофизических состояний. Твой друг аутотренинг: науч.-метод. пособ. / Т. Г. Зайцева. – Херсон: ХГТ, 2012. – 39 с. – Библиогр.: с. 38-39. – (Помоги себе сам!).

 

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали. Випуск 1

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
2930