Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Сільське господарство

Меню розділу

Сільське господарство

 

82.  Доценко Віктор Іванович. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Доценко, В. В. Морозов, Д. М. Онопрієнко ;  Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 446 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 439-441. - Предм. покажч.: с. 442-446.

У навчальному посібнику наведені теоретичні основи створення якісного штучного дощу для зрошення сільськогосподарських культур. Дане видання адресоване студентам вищих навчальних закладів та фахівцям, які цікавляться питаннями зрошення сільськогосподарських культур дощувальними машинами.

 

83.  Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою : навч. посіб. для студ. ВНЗ за напрямом підгот. "Геодезія, картографія та землеустрій" / А. М. Третяк [та ін.] ; ред. З. І. Маринець. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 235 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 226-227. - Дод.: с. 228-235.

Посібник адресований студентам, аспірантам, викладачам землевпорядних, агрономічних, економічних факультетів, а також широкому колу фахівців у сфері землеустрою.

 

84.  Іртищева Інна Олександрівна. Державне регулювання інституціональних змін в агропродовольчій сфері України : монографія / Інна Іртищева, Альона Обозна. - Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова ; Херсон : Гельветика, 2014. - 163 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 153-163. - Дод.: с. 151-152.

У монографії досліджено теоретико-методичні основи державного регулювання інституціональних змін в агропродовольчій сфері національної економіки.

 

85.  Краснов Володимир Павлович. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 476 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 467-469. - Предм. покажч.: с. 470-473.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічні фактори, що впливають на розвиток рослин та висвітлено загальні аспекти геоботанічного районування України та світу.

 

86.  Сільськогосподарська наука - від теорії до практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 квіт. 2014 р., м. Миколаїв. - Миколаїв ; Херсон : Гельветика, 2014. - 123 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції, в яких розглянуті загальні питання економіки та управління АПК, селекції та насінництва, плодівництва, виноградарства, рослинництва, лісового господарства, агрономії та агроекології. Посібник адресований науковцям, викладачам, аспірантам і студентам, які цікавляться сільськогосподарськими науками.         

 

87.  Шекк Павло Володимирович. Марикультура : підруч. для використ. в навч.-вихов. процесі ... під час підгот. фахівців ОКР "бакалавр" напряму підгот. "Водні біоресурси та аквакультура" для вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П. В. Шекк, В. Ю. Шевченко, А. М. Орленко. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 327 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 326-327.

У навчальному посібнику висвітлені особливості солонуватих та солоних вод як полігону культивування господарсько-цінних організмів. Подані біологічні особливості та технологічні аспекти культивування в морській воді водоростей, молюсків, ракоподібних та риб.

 

Див також №2, 105, 228, 326, 339

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
2930