Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

3.ЮРИДИЧНА НАУКА НА СТОРІНКАХ ІНТЕРНЕТ

Право і суспільство

http://www.nbuv.gov.ua/portal

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського розмістила на своєму сайті електронні наукові фахові видання,  а також видання, що не мають друкованих аналогів. До їх числа увійшли часописи з питань держави та права, конституційного права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики, організації протидії злочинності.

Правова освіта

http://law-edu.dp.ua

Сайт має рубрики: "Історія правової освіти", "ВНЗ України, Росії та зарубіжних країн", де розміщено статті про сучасні процеси організації юридичної науки в Україні.

Бібліотека дисертацій

http://www.dissertant.org/info

Інтернет-портал створено у 2006 році науковим видавництвом "Індустрія інтелекту".

На сторінках порталу вміщені огляди та повні тексти захищених дисертацій.

Основне завдання сайту полягає в наданні високоякісних інформаційних послуг, а саме:

- надання допомоги при проведенні наукових і дисертаційних досліджень;

- надання допомоги при написанні наукових і навчальних робіт різного профілю й різного рівня складності;

- сприяння в написанні науково-дослідних і дисертаційних робіт (кандидатські й докторські дисертації) різноманітних наукових напрямків.

Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України

http://www.nbuv.gov.ua/portal

Збірник наукових статей про висвітлення питань сучасної української юридичної науки, державотворення в Україні, розробку новітніх наукових концепцій, вдосконалення чинного законодавства.

Правничий вісник Університету "КРОК"

http://www.nbuv.gov.ua/portal

Збірник наукових праць, в якому міститься матеріал з питань права та психології.

Правничий часопис Донецького університету

http://www.nbuv.gov.ua/portal

Науковий журнал висвітлює питання правового забезпечення політичного та соціально-економічного реформування, становлення громадянського суспільства в умовах ринкових відносин, господарсько-правове забезпечення стабілізації та розвитку економіки України

Право і безпека

http://www.nbuv.gov.ua/portal

Сторінки наукового журналу містять методологічні засади державності, права та безпеки, теорії та практики правоохоронної діяльності, теорії та історії держави та права, кадрової роботи в органах внутрішніх справ, трудового права, права соціального забезпечення, економіки, підприємництва, цивільного, господарського права, соціології, психології, технічних наук.

Правове регулювання  економіки

http://www.nbuv.gov.ua/portal

Збірник наукових праць розмістив інформацію з питань конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, фінансового, банківського права, правового забезпечення господарювання в умовах ринкової економіки, перспектив розвитку законодавства у даній сфері та розвитку правової системи України.

Вісник Академії митної служби

http://www.nbuv.gov.ua/portal

На сторінках цього фахового наукового видання висвітлюються актуальні питання захисту економічних інтересів держави, митної діяльності, забезпечення ефективного регулювання та розвитку зовнішньоекономічних процесів, удосконалення інформаційних та інших технологій.

Вісник Донецького університету економіки та права

http://www.nbuv.gov.ua/portal

Збірник наукових праць з 2000 по 2010 рік виходив під назвою "Вісник Донецького інституту економіки та господарського права". На сторінках  збірника Ви знайдете інформацію про соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства, адвокатуру, обговорення з питань трудового права та ін.

Український юрист

http://www.ukrjurist.com

Журнал сучасного правника "Український юрист" побачив світ на початку 2003 року. Його  читають українські правники провідних юридичних фірм України, відомі адвокати та нотаріуси, юрисконсульти великих підприємств та іноземних компаній, що працюють в Україні, а також представники влади.

"Український юрист" висвітлює широке коло питань юридичного характеру, аналізує найактуальніші проблеми юриспруденції і тенденції розвитку професії.

Юридичний журнал

http://www.justinian.com.ua

"Юридичний журнал" видається з 2002 року. Це аналітично-правове видання практичної спрямованості. Моніторинг законодавства, аналіз перспективного законодавства (законопроектів); аналітика і коментарі за найактуальнішими напрямами та широкий аналіз фахівцями окремих інститутів права; судова практика - від окремих судових рішень до аналізу конкретних справ і узагальнення судової практики різної тематики; економічний аналіз окремих напрямів і галузей з юридичної точки зору – такі основні теми публікацій часопису.

Акционерный вестник

 http://www.vestnikao.com.ua/

Український журнал з корпоративного права та управління - перший в Україні практичний журнал про акціонерне право. Містить роз’яснення та коментарі застосування Закону України "Про акціонерні товариства".

Юридична газета

http://www.yur-gazeta.com

Основна тематика видання - правова інформація бізнес-класу: висвітлюються питання законотворчості, фінансового права, міжнародного права. На сайті обговорюється експертне дослідження юридичного ринку послуг.

Правовий тиждень

http://www.legalweekly.com.ua

Щотижнева інформаційно-правова газета публікує матеріали, які висвітлюють весь спектр правових питань.

Інтернет-видання "Юриспруденція он-лайн"

http://www.lawyer.org.ua

“Юриспруденція он-лайн"– некомерційний інформаційно-правовий проект, перша в Україні приватна ініціатива науковців та практикуючих юристів, метою якої є сприяння розвитку юридичної науки та практики, поширення правової інформації, популяризація української правової думки та юридичної практики як минулого, так і сучасного серед усіх, хто цікавиться проблемами юриспруденції на основі нових інформаційних технологій

В інтернет-виданні постійно розміщуються доступні публікації науковців, студентів та юристів-практиків із актуальних проблем теорії та практики, авторські сторінки юристів, бібліотека типових документів, рецензії, моніторинги, посібники або гіперпосилання на них, останні новини права українських інформагенств, форум та інший сервіс з використанням нових інформаційних і комп’ютерних технологій та сучасного дизайну. 

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829