Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу
3 січня

ЧЕРНЯВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

[1868-1938]
письменник
 
(До 140-річчя від дня народження)
 
Чернявський Микола Федорович народився в с.Торська Олексіївка (Шахова) Бахмутського повіту, тепер с.Октябрське Добропільського району Донецької області, в сім'ї сільського диякона.
Закінчив Бахмутську духовну школу, Катеринославську духовну семінарію. Вчителював, працював земським статистиком у Чернігові.
Більша частина життя і творчості письменника пов'язана з Херсоном, куди переїхав у 1903 році і де при допомозі А.М.Грабенка одержав посаду завідуючого відділом народної освіти в Губернському земстві.
У 1905 році М.Чернявський підготував і видрукував альманахи "З потоку життя", "Перша ластівка", пізніше побачили світ його власні збірки поезій "Донецькі сонети", "Зорі".
У 1906 році наказом губернатора його звільняють з посади за "українофільство", вбачаючи "мазепинство" в упорядкуванні і виданні альманаху молодих українських письменників "Перша ластівка". В Сибір не заслали, а по службі понизили до помічника секретаря губернської управи, де й пропрацював письменник до 1919 року. На початку ХХ століття М.Ф.Чернявський був активним членом Херсонської української громади, яку очолював А.М.Грабенко, він один з фундаторів української автокефальної церкви в Херсоні.
До широкого кола читачів твори Чернявського дійшли лише в 20-ті роки, коли з нагоди 60-річчя письменника кооперативне видавництво "Рух" віддрукувло десятитомне видання його літературної спадщини.
У 1920 році з нагоди 25-ліття літературної діяльності письменника Херсонським кооперативним товариством "Українська друкарня" видано ювілейні видання: "Червона лілея", "Кедр Лівана", збірки поезій "Молодість", "Повість і оповідання" в 3-х книгах.
Письменник болісно переживав наступ сталінщини на українську культуру, масові репресії 30-х років.
У жовтні 1937 року М.Чернявський був заарештований. Вирок виконано у січні 1938 року, а родині сповістили, що його вислано у Північні табори.
Реабілітовано його посмертно.
Чернявський Микола Федорович член Спілки письменників України з 1934 року.
 
Твори
 
ТВОРИ: В 2 т. /Упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., приміт. В.Костенка. – К.: Дніпро, 1966.
Т.1: Оригінальні поезії. Переклади. – 514 с., факс., 4 л. іл.
Т.2: Оповідання. Повісті. Статті, спогади. – 541 с., 3 л. іл.
 
ПОЕЗІЇ /Упоряд., вступ. ст., приміт. О.Бабишкіна. – К.: Рад. письменник, 1959. – 477 с. – (Б-ка поета).
 
 
Окремі публікації в збірниках
 
ПОЕЗІЇ Богові невідомому: Урив. з оповід. //Донбас. – 1993. - №5. – Спец. вип.: Оліфіренко В. Дума і пісня: Джерела літ. краєзнавства. –  С.124-131.
 
СІЛЬСЬКИЙ вечір; "У вікно моє весняне..."; На розпутті; "Урожай"; "Степ і степ, один без краю..."; Князь Ігор; "Я бачу знов вас, рідні гори!"; До пісні: [Вірші] //Антологія української поезії: В 6 т. – К., 1984. – Т.3. – С.261-265.
 
"ТИ НЕ ЗАГИНЕШ, Україно!": [Вірш] //Найдорожчий скарб: слово про рідну мову: поезії, вислови. – К., 1990. – С.119-120.
 
ТОВАРИШ: Оповідання //Антологія українського оповідання: В 4 т. – К., 1960. – Т.2. – С.272-281.
 
ЧЕРВОНА лілея //Спогади про М.Коцюбинського. – К., 1989. – С.241-242.
 
ЧУВ я казку стародавню...; Святогір: [Вірші] //Українське диво: Поетич. антол. – К., 2005. – Кн. 2. – С.54-56.
 
"ЯК фіалка, ти вродлива..."; "Щонайкращі наші роки..."; Із циклу "Пісні кохання" //Чари кохання: Любовна лірика укр. поетів ХІХ - почат. ХХ ст. – К., 1985. – С.211-215.
 
* * *
 
КОЦЮБИНСКАЯ Н. Еще раз о семье Коцюбинских: [Включены воспоминания М.Чернявского] //Голос Украины. – 2007. – 6 окт. – С.12-13.
 
ЧОГО плакали люде //Новий день. – 1993. – 30 січ.
 
 
Про нього
 
БЄЛИЙ Д. З історії українського просвітницького руху на Херсонщині, 1919-1920 рр. – Херсон: "Персей", 2002. – 76 с.
 
БЄЛИЙ Д.В. Роль М.Ф.Чернявського в культурно-суспільному житті Херсона в 1917-1920 рр.: Постановка проблеми //Програма – тези наукової конференції "Культура Херсонщини". – Херсон, 1991. – С.7.
 
БЄЛИЙ Д.В. Джерелознавчі розвідки з історії літератури рідного краю доби і світової війни і революції //Музей і ХХІ сторіччя: Зб. наук. пр. – Херсон, 2000. – С.37-41.
 
БЄЛИЙ Д.В. Херсонские украинцы в 1917 г. – Херсон: Константы, 1995. – 65 с. – (Б-чка альм. "Константы": Вып. 3. Сер. "История").
 
ГОЛОБОРОДЬКО Ю. Життя у другому читанні //Забуттю не підлягає: Нариси, спогади, оповідання. – Херсон, 1994. – С.146-153.
 
ГОЛОБОРОДЬКО Ю.К. Прогулянка по Дніпру: Докум. оповід.: [Про перебування письменника в Херсоні] //Голобородько Ю.К. У років своя пам'ять: Розповіді про письменників: Оповідання, нариси, спогади. – Херсон, 2006. – С.89-100.
 
ГОЛОБОРОДЬКО Я.Ю. Літературний процес Таврійського краю: Навч. метод. посіб. /М-во освіти і науки України, ХДПУ. – Херсон: Айлант, 2000. – 128 с.
Про Чернявського М., с.21-38
 
ГОЛОБОРОДЬКО Я. Духовні пріоритети Миколи Чернявського //Голобородько Я.Ю. Хронологія слова: Письменники українського півдня. – Херсон, 2001. – С.27-57.
 
ГОЛОБОРОДЬКО Я. Світ таврійських письменників: імена та долі: Експерим. підруч.-хрестоматія. – Херсон: "Персей", 2001. – 423 с.
Про Чернявського М., С.7-42.
 
ДАТЧЕНКО Ю. Неологізми та їх функції у творах Миколи Чернявського //Південний архів: Філол. науки: Зб. наук. пр. – Херсон, 2002. – Вип. 19. – С.129-131.
 
ІСТОРІЯ української літератури: У 8 т. Т.5: Література початку ХХ століття. – К.: Наук. думка, 1968. – 524 с.
Про Чернявського М., с.9, 25, 51, 61, 66, 71, 95, 101, 104, 115-118, 120, 122, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 230, 334, 335, 340, 350, 353, 354, 398, 412-422, 428, 450, 507, 508.
 
ІСТОРІЯ української літературної критики: Дожовтневий період. – К.: Наук. думка, 1988. – 456 с.
Про Чернявського М., с.263, 264, 301, 317, 318, 349, 387, 390, 393, 416, 417, 438.
 
КАЛИНИЧЕНКО І.Ю. Творчі і дружні зв'язки М.Ф.Чернявського і А.М.Грабенка (Конощенка) //Проблеми історичного краєзнавства, музеєзнавства та відродження культури українського народу: Тези доп. наук.-практ. конф. 15-16 верес. 1993 р. – Херсон, 1993. – С.27-30.
 
МИКОЛА Чернявський – письменник, громадський діяч, педагог: Тези доп. наук. конф. /Херсон. обл. упр. культури, ХПІ, ХОУНБГ, Всеукр. т-во "Просвіта". – Херсон: ХОУНБГ, 1993. – 85 с.
  
КОЦЮБИНСЬКИЙ М. Твори: В 7-м т. – К.: Наук. думка, 1973-1975.
Т.5. Листи (1886-1904). – 1975. – 430 с.
Про Чернявського М., с.258, 286, 298, 308, 316, 322, 393, 400.
Т.6. Листи (1905-1909). – 1975. – 310 с.
Листи до М.Чернявського, с.10, 12, 16, 30-32, 35, 38-40.
 
НЕВТОМНИЙ трудівник на терені відродження: До 130-річчя від дня народж. М.Ф.Чернявського (1868-[1938]) //Календар знаменних і пам'ятних дат, 98. – К., 1997. – І кв. – С.14-19.
 
НЕМЧЕНКО І.В. "А мій дух – він буде жити...": (Земні й небесні терени поета-філософа М.Чернявського) //Музей і ХХІ сторіччя: Зб. наук. пр. – Херсон, 2000. – С.50-55.
 
ПАРАСКЕВИЧ П.К. Микола Федорович Чернявський (1868-1937): До 125-річчя від дня народж. //Південний архів. – 1993. - №1. – С.31-34.
 
ПАРАСКЕВИЧ П.К. Микола Федорович Чернявський //Сторінки літературної Херсонщини. – Херсон, 2003. – С.55-61.
 
ПЕНТИЛЮК М.І. Поетичний доробок М.Ф.Чернявського //Програма-тези наукової конференції "Культура Херсонщини". – Херсон, 1991. – С.6.
 
ПОГРІБНИЙ А.Г. Борис Грінченко: нариси життя і творчості. – К.: Дніпро, 1988. – 268 с.
Про Чернявського М., с.8, 45, 72, 127, 160.
 
ПОЕТ степу Таврійського Микола Чернявський //Літературне краєзнавство на уроках з української літератури у ХІ класі середньої школи: Метод. рек. та розробки уроків. – Херсон, 1993. – С.33-42.
 
СЛАВУТИЧ Я. Розстріляна муза. – К.: Либідь, 1992. – 184 с.
Про Чернявського М., с.58-62.
  
 
СПОГАДИ про Михайла Коцюбинського. – К.: Дніпро, 1989. –         278 с.
Чернявський М., с. 46, 51, 80, 219, 220, 222, 223 ,225, 228, 241, 242, 243.
 
ТВОРЧІ обрії Миколи Чернявського: Зб. ст. – Херсон, 1998. – 46 с.
 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Микола //З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій. – К., 1991. – Вип. 1. – С.448-449.
 
ЧУХОНЦЕВА Н.Д. Мариністичні мотиви в ліриці Микола Чернявського //Південний архів: Філол. науки: Зб. наук. пр. – Херсон, 2002. – Вип. 19. – С.89-93.
 
ЧУХОНЦЕВА Н.Д. Микола Чернявський як поет степу //Заселення півдня України: Проблеми національного та культурного розвитку: Наук. доп. міжнар. конф. – Херсон, 1997. – Ч.2. – С.256-259.
 
ЧУХОНЦЕВА Н.Д. Образи поетів у ліриці Миколи Чернявського /Чухонцева Н.Д., Ярошевська Л. //Південний архів: Філол. науки. – Херсон, 2003. – Вип. 20. – С.62-65.
 
ЯРОШЕВСЬКА Л. Лірика Миколи Чернявського в контексті вітчизняної та світової філософії //Південний архів: Філол. науки: Зб. наук. пр. – Херсон, 2004. – Вип. 26. – С.166-170.
 
ЯРОШЕВСЬКА Л. Своєрідність та еволюція ліричного "Я" у поезії М.Чернявського //Південний архів: Філол. науки. – Херсон, 2003. – Вип. 23. – С.313-317.
 
* * *
 
ВОДОТИКА С. Листування М.Чернявського з С.Єфремовим //Константи. – 2006. - №1. – С.73-77
 
ГОЛОБОРОДЬКО Ю.К. Прогулянка по Дніпру: [Худож.-докум. версія про М.Коцюбинського і М.Чернявського під час перебування в Херсоні] //Вивчаємо українську мову та л-ру. – 2004. - №27. – Верес. – С.16-20.
 
ГОЛОБОРОДЬКО Я. Доля митця: Життя і творчість М.Чернявського //Джерела. – 2001. – 28 берез. – С.11.
 
ГОЛОБОРОДЬКО Я. "Мій поетичний символ віри – свобода": Нарис-есе про М.Ф.Чернявського //Вітчизна. – 2000. - №11/12. – С.135-140.
 
ГОЛОБОРОДЬКО Я. Український апостол ХХ століття: Про М.Ф.Чернявського //Укр. л-ра. в загальноосвітній шк. – 2001. - №1. – С.52-57.
 
ЗЕМЛЯНА Г. Колізії "педагогічного ероса" у прозі Миколи Чернявського //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. - №6. – с.191.
 
КАМІНЧУК О. Поетична творчість Миколи Чернявського в дискурсивно-типологічному контексті української поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. //Слово і час. – 2004. - №1. – С.35.
 
ПАРАСКЕВИЧ П. М.Коцюбинський і М.Чернявський: Цікавою сторінкою, пов'язаною з нашим краєм є творчі зв'язки і взаємини двох видатних письменників, чиї прізвища винесені у заголовок статті //Херсон. вісн. – 1999. – 1 жовт.
 
ПАТРОШ С. Будівничий вільної України //Вісті. – 1998. – 18 серп.
 
СТУКАЛОВА О. Репресований письменник //Константи. – 1999. - №2. – С.82-85.
 
ЧЕРЕПКОВА В. Засуджений до розстрілу: Життя і смерть Миколи Чернявського в док. і листах //Літ. Україна. – 2006. – 8 черв. – С.7, 8.
 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Микола //Ковчег. – 2000. - №1. – Трав.
 
ЧИРКОВА Л.Н. "Из-за отсутствия состава преступления": Чернявский Николай Федорович //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 1998. - №2. – С.54-56.
 
ШУШЛЯННІКОВА Н.В. "Херсонський період" у світоглядно-творчій еволюції Миколи Чернявського /Шушляннікова Н.В., Левакіна Т.В //Печат. слово. – 2004. - №4. – Сент. – С.30-32.
 
 
ВАСИЛЕНКО М. Микола Чернявський: [Вірш] //Наддніпрян. правда. – 1993. – 25 верес.
 
 
МИКОЛА Чернявський поет, прозаїк //Письменники радянської України. 1917-1988: Бібліогр. довід. – К., 1988. – С.640.
 
МИКОЛА Чернявський: [Посіб. літ. розвідок та бібліогр. нарисів] /Уклад. О.Лянсберг, І.Безлюдна. – Херсон, 1998. – 63 с. – (Літ. краєзнавчі студії).
 
ДОКУМЕНТИ державного архіву Херсонської області
Ф.1, оп. 1, спр. 63, арк. 1.
Ф.р. 414,  оп. 1, спр. 55, арк. 30.
Ф.р. 414, оп. 1, спр. 742, арк. 3.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 212223
24252627282930