Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Хроніка бібліотеки

1900
-
Почесними членами були: Андрєєвський В.П., Афанасьєв Г.Е., Беккер М.Є., Бродський А.Д., Вайнштейн Г.Е., Волохін І.І., Ге Г.М., Змунчило (Банова) К.П., Ісаченко Л.Л., Кірпічніков А.І., Корбуль І.І., Кочергін В.А., Краснов А.Н., Маркевич А.І., Поппер М.Л., Соколов П.І., Тургенєва М.Л., Енгельгардт К.В., Мелетін О.А.
17 січня        -
Загальними зборами членів обрано почесними членами Оржанського І.Г., за читання лекцій яким до каси надійшло 206 руб. 25 коп. і Солдатенкова К.Т., який подарував бібліотеці свої цінні видання, в т.ч. і наукові.
-
Загальними зборами членів бібліотеки почесним членом одноголосно обрано голову Херсонської Губернської Земської Управи Володимира Павловича Андрєєвського.
-
Статистичний звіт, як і в попередні роки, склала Шенфінкель В.К. Введено нову таблицю абонентів за родом їхніх занять. В групуванні статистичного матеріалу брали участь Беккер М.Є., Берман (Штильман) О.П., Курдиновська А.М., Делятицька Д.Г., Пембек С.С. склала алфавітний покажчик каталогу драматичних творів.
Зільберштейн Б.М. сприяв успіху всіх спектаклів і вечорів, влаштованих на користь бібліотеки.
Висловлено подяку Гошкевичу В.І. за сприяння в одержанні безкоштовно газети "Юг".
22 квітня     -
Вирішено книжковий склад відкрити не при бібліотеці, а при крамниці Товариства споживачів, а вітрина з книгами буде експериментально виставлена у вестибюлі бібліотеки.
29 квітня     -
Відбулися загальні збори членів (33). Розглянуто питання про затвердження звіту за 1899 р., збільшення суми коштів на оплату 3-го бібліотекаря на 120 руб. (до виділених раніше 75), не прийнято пропозицію про збільшення платні за користування новими журналами в читальному залі, обрано дирекцію, ревізійну комісію та ін.
-
В дирекцію обрані: Беккер М.Є., Волохін І.І., Диканська Е.Е., Індра Ф.Ф., Козубов І.Н., Поппер М.Л., Сергєєва О.Ф., Синькевич В.І.,І Шварцман Г.Я., Шевцов А.М., Шенфінкель В.К., Щеглов Н.В.; в ревізійну комісію - Волинський І.Д., Зайчик С.К., Марголін М.І.
Відповідальним бібліотекарем обрано Беккера М.Е.
30 вересня  -
Мелетін О.А. вніс пропозицію відкрити друге відділення бібліотеки на Забалці та Сухарному передмісті. Для цього він вніс одноразово 500 руб. і пообіцяв, що щорічно протягом 5 років жертвуватиме відділенню на Забалці по 200 руб.
7 жовтня     -
Загальні збори членів прийняли пропозицію, 18 жовтня губернатор дав дозвіл, а 28 січня 1901 р. відбулося відкриття ІІ відділення.
За перші два місяці (лютий і березень) читачам було видано 3300 книг. Завдяки пожертвуванням населення до жовтня 1900 р. кількість книг збільшилась удвічі.
22 квітня загальні збори вирішили ввести на 1-е відділення 3-го платного бібліотекаря.
9 жовтня     -
Відбулися екстрені збори членів бібліотеки, на яких розглянуто питання про відкриття 2-го філіального відділення на Забалківському форштадті.
До звіту за рік додано протокол.
-
Приватне Товариство Взаємного Кредиту надало бібліотеці 100 руб. Це єдине товариство, яке щорічно надавало їй субсидію від початку свого існування. Крупну суму дано на будівництво. У зв'язку з 25-річним ювілеєм товариства бібліотека з подякою вручила Товариству поздоровчий адрес.
-
Надіслано поздоровчий адрес відомому діячеві Рубакіну Н.А. з нагоди 25-річчя існування приватної бібліотеки, доступної всім.
-
Складено додатковий каталог на нові надходження, до якого включено покажчик журнальних статей за 1897-1900 р.р. Каталог подано на цензуру.
-
Цього року в бібліотеці було книг 30683 т., в т.ч. наукового змісту – 7808, журналів – 8415, белетристики – 7035; надійшло 1300 томів видань від міністерств, вчених товариств, наукових, урядових закладів вартістю до 3 тис. руб.
-
Пожертвували книги: Беккер М.Є., Браунер А.А., свящ. Богуславський, Бєлявська В.Н., Делятицька А.П., Кузнєцова А.К. (з Чити), Пчельникова А.В., Поппер М.Л., Сарідакі А.Ф., Сергєєва О.Ф., Шенфінкель В.К., Шенфінкель М.К., Щеглов Н.В. та ін.; від місцевих та іногородніх товариств і установ та 23 бібліотек.
-
Було читачів в читальні 2794, відвідувань – 33573; вівся облік читачів за званням, статтю, родом занять та місцем проживання. Дітей було 1007, міщан 61,8%, учнів – 56,2%.
На абонементі (передплатників) було 542, відвідувань 1289. Вівся облік читачів за родом занять і статтю, місцем проживання.
-
Видано книг на абонементі – 52815, в читальному залі – 22828 (всього 75643). Обліковано склад книговидачі, в т.ч. наукових видань в читальному залі 16,7%, на абонементі – 13%.
7122 вимоги не були задоволені.
-
В 1-му відділенні було 594 читача, в т.ч. 479 учнів. Обліковувався склад читачів, відвідувань – 9024, книговидачі 10069. Вівся аналіз книговидачі.
В читальні було 376 читачів, відвідувань 3019. Всього видано 11078 книг і періодичних видань. Надійшло    283 т.
-
В газеті "Юг" (1900, № 781) вміщене повідомлення: "Г. начальник губернии препроводил через гор. управу в херсонскую общественную библиотеку высочайше назначенное для последней издание Министерства Императорского Двора "Коронационный сборник" в 2 томах. Издание это, чрезвычайно роскошное, снабжено множеством великолепных портретов и рисунков работы лучших русских художников, как Репин, Судковский, Самошин и др.".
1901
-
Виповнилося 30 років існування бібліотеки. При її заснуванні було 640 книг, тепер – 30860, в 1-му відділенні 3466, в 2-му відділенні – 1089. Всього 35485 т.
28 квітня
Обрано новий склад дирекції, куди увійшли: Беккер М.Є., Волохін І.І., Диканська Е.Е., Індра Ф.Ф. (в січні 1902 р. відмовився від цього звання), Козубов І.Н., Поппер М.П., Сергєєва О.Ф., Синькевич В.І., Шварцман Г.Я., Шевцов А.М., Шенфінкель В.К., Щеглов Н.В.
Відповідальний бібліотекар – Беккер М.Є., в 1-му відділенні – Щеглов Н.В., в 2-му – Мелетін О.А.
-
В 1901-1903 р.р. почесними членами були: Андрєєвський В.П., Афанасьєв Г.Е., Беккер М.Є., Бродський А.Д., Вайнштейн Г.Е., Волохін І.І., Ге Г.Н., Змунчило (Банова) К.П., Ісаченко Л.Л., Кірпічніков А.І., Корбуль І.І., Кочергін В.А., Краснов А.Н., Маркевич А.І., Мелетін О.А., Моравська Е.І., Моравський Н.О., Орлов М.А., Оршанський І.Г., Солдатенков К.Т., Поппер М.Л., Соколов П.І., Тургєнева О.Н., Шварцман Г.Я.
-
Нагляд і завідування поточними справами бібліотеки і відділів здійснювала Шенфінкель В.К., вона також вела картковий каталог, рахівництво, наявну касу, розробку статистики.
Беккер М.Є. вів інвентарну книгу, брав участь в складанні каталогу, грошових та статистичних звітів, підтримував зв'язки з іншими особами і установами.
Бібліотекар Курдиновська А.М. залишила посаду у зв'язку з виїздом, замість неї обрана дирекцією  Полозова Н.Н.
-
Звіт підписали директори: Шенфінкель В., Поппер М., Сергєєва О., Синькевич В., Беккер М., Диканська Єв., Волохін Ів., Козубов І., Шевцов А., Щеглов Н., Шварцман А.
-
З 1 травня 1901 р. збільшена плата за користування новими журналами на 10 коп. на абонементі (1-ші 4 міс.)
-
Видано додатковий каталог в 700 прим. ціною по 60 коп.
Видано також каталог 1-го відділення, продажна вартість – 20 коп.
-
Надійшло 3276 видань (1888 назв).
-
Надали пожертвування: Беккер М.Є., Боровський, Браунер А.А., Волохіна Е.А., Вукалова Н.Г. (б. 200 т.), Гошкевич М.І., Грабенко А.М., Гриценко, Зелений П.А. (одеськ. міськ. голова), Зильберштейн Б.М., Козубов І.Н., Колосов С.А., Коровяков, Кошевський В.В., Куликов І.П., Курдиновська А.М., Ландман Д.О., Попова О.Н., Поппер М.Л., Сарідакі А.Ф., Сергєєва О.Ф., Синькевич В.І., Шенфінкель В.К., Шенфінкель Вен.К., Шенфінкель М.К. та ін.; автори: Андрієвський А.А., Гошкевич М.І., Кудрявцев П.Ф. (з Симбірська), Рябков А.З., Тарле Е.В. (з Варшави) та ін.; місцеві та іногородні товариства та установи (57), бібліотеки (21).
-
В читальні було читачів 3074, відвідувань 42207; на абонементі – 574, перебувало 1344. Книговидача – 86965 (абонемент – 56422,читальня – 30543).
-
Книговидача разом з відділеннями - 112355, в т.ч. більше 13 тис. книг наукового змісту.
-
 
 
 
-
Зі звіту по 1-му відділенню: 578 читачів на абонементі, 472 в читальні. Відвідувань читальні – 5867. Книговидача 14868 (в т.ч. на абонемент 13178, в читальні – 1690). Надійшло 316 книг і 86 журналів.
18 січня відкрито 2-ге відділення на базарній площі в приватному будинку Носових в передмісті Забалка. Господар був і бібліотекарем, книги спочатку видавались не щодня. Абонентів було 523, вівся їх склад за званням та за родом занять. Переважали учні. Надійшло 940 т., 883 назви, в т.ч. 109 т. періодики.
-
Міська дума асигнувала 500 руб. Це дало можливість найняти більше приміщення і відкрити читальню. Вони обслуговували відвідувачів щодня. Бібліотекарем була Е.П.Носова.
1902
4 травня     -
Загальними зборами в склад дирекції обрані: Беккер М.Є., Волохін І.І., Диканська Е.Е., Козубов І.Н., Мелетін О.А., Поппер М.Л., Сергєєва О.Ф., Синькевич В.І., Шварцман Г.Я., Шенфінкель В.К., Щеглов Н.В., Яковенко Е.І., а також обов'язково директор гімназії Орлов М.А.
Протягом року дирекція провела 9 засідань.
Існував облік зроблених читачами заяв, по яких дирекція приймала постанови.
21 грудня     -
Відзначено 30-річчя існування ХГБ. Промову з цього приводу виголосив М.Є.Беккер.
-
В день річниці бібліотеки відбувся літературно-музичний вечір. Кошти від нього, а також від лекцій (Макарова Н.Н., Пескера В.І., Шварцмана Г.Я.), любительського спектаклю і вистави трупи Кошевєрова і Мейерхольда в сумі 900 руб. 06 коп. надійшли в касу бібліотеки.
-
Міське управління збільшило субсидію спочатку до 1200, потім до 1700 руб., в 1903 р. – до 2000 руб.
-
Дирекція звернулася до Міської Думи з клопотанням про звільнення будівлі від археологічного музею. Підстава – нестача місць в читальні і книгосховищі.
-
Як і в попередні роки Шенфінкель В.К. здійснювала найближче завідування бібліотекою та її відділеннями, крім того вела рахівництво, завідувала готівкою, розробляла статистику, вела [рухомий] картковий каталог.
-
Беккер М.Є. виконував деякі допоміжні роботи по веденню інвентарних книг, каталогу, складав різного роду звіти, здійснював зв'язки бібліотеки з різними відомствами і установами.
-
Посади бібліотекарів обіймали: Пембек С.С., Полозова Н.Н., Делятицька Д.Г., Носова Е.П., Штильман О.П.
-
Фонд складав 41 тис. т.; бібліотека займала 7-е місце в Імперії по кількості книжок та 2-ге місце (після Харківської громадської бібліотеки) по кількості виданих книг (140 тис. разом з відділеннями).
-
Книги подарували: Беккер М.Є., Бєлявська В.Н., Гошкевич В.І. (більше 300 т.), Гошкевич М.І., Зільберштейн Б.М. (69 т.), Козубов І.Н., Поппер М.Л., Сарідакі А.Ф., Сергєєва О.Ф. (131 т.), Цюрупа Н.Д. (62 т.), Шенфінкель В.К., Шенфінкель Вен.К., Шенфінкель М.К., Шульц Г.Е. та ін.; а також автори: Євреїнов А. (С.-Петербург), Пачоський І.К., Покровський К. (С.-Петербург), Хоткевич Гнат, Хренов К.А. (Москва), Шипов Н.К. (Смоленськ); Гошкевич В.І., крім того, що друкував в газеті "Юг" всі об`яви бібліотеки безоплатно, подарував кілька сот томів книг і журналів, надісланих редакції для відгуку.
-
Майже всі міністерства, Академія та багато вчених товариств, приватні особи надавали бібліотеці безкоштовно свої видання.
-
В читальні було читачів 2848. Вівся облік їх складу за родом занять, місцем проживання (учнів 57.17%). На абонементі було 1592 читачі. Також вівся облік їх складу (учні – 44,1%). Всього видано книг 93556. Наукових видань в читальні видано 22%, на абонементі 12,2%. Задоволено 64211 вимог, не задоволено 12026.
-
Надійшло 2587 т. книг, 651 журнал, в 1-ше відділення – 486, в 2-ге – 548. Разом 3952 т.
-
У воєнно-форштадському відділенні бібліотекарем була Смоленська Д.Я. (в 1902 р. пішла з посади). Дирекція вирішила з 1903 р. в осінні і зимові місяці мати 2-х бібліотекарів з оплатою по 15 руб. на місяць, в інші – одного.
-
В 1-му відділенні на абонементі було 1081 читач. Видано книг 19995. Бібліотека була відкрита 316 днів. У звіті подано склад книговидачі за змістом. Фонд - 3937 т. Безкоштовно надходили "Юг", "Живописная Россия", "Києвская старина" та ін.
-
В 2-му відділенні бібліотеки на абонементі 994 читачі, 78,6% - учні. Видано книг 18899. Надійшло нових книг 561 т. Фонд – 1670 т.
 1903
3 травня     -
Загальними зборами ХГБ в члени дирекції обрані:  М.Л. Поппер, М.Є. Беккер, В.К. Шенфінкель, В.І. Сінкевич, [К.Е.] Диканська, Г.Я. Шварцман, О.Ф.Сергєєва, І.[Н.?] Козубов, [Н.?] В.Щеглов, І.І.Волохін, О.А. Мелетін, [В.І.] Яковенко, Орлов М.А. Збори закінчились об 11 год. вечора.
-
Загальними зборами ХГБ прийнято рішення про порушення клопотання перед міською думою щодо відселення Археологічного музею у зв’язку з тіснотою приміщення.
-
Відповідальними бібліотекарями за згодою Начальника губернії були: в ЦБ – Беккер М.Є., в Воєнно-форштадському відділенні – Щеглов Н.В., в Забалківському – Мелетін О.А.
-
Шенфінкель виконувала обов’язки по завідуванню всією бібліотечною справою, Беккер М.Є. – підготовкою звітів, статистичних матеріалів і т. д. та зв’язками з різними особами і установами.
-
 
-
Бібліотекарями були: Делятицька Д.Г., Пембек С.С., Полозова Н.Н., Носова Е.П. та 2 хлопчики.
В переписуванні каталогів і розробці статистики допомагали: Штільман О.П., Болгаров С.П., Пембек Л.І.
Замість Делятицької запросили Еріхс М.М., у 1-му відділенні з 1 квітня замість 2-х бібліотекарів залишилась Скворцова Н.А. і при ній помічниця.
-
Від лекцій Г.Я.Шварцмана, 2-х літературно-музичних вечорів (присвяченого памяті І.С.Тургенева – безкоштовно) і вистави в театрі надійшло 842 руб. 27 коп.
-
Були надіслані поздоровлення Л.М.Толстому з нагоди його 75-річчя, Короленку В.Г. в день 50-річчя, газеті "Русские ведомости" до її 40-річчя.
В бібліотеці відслужено паніхіду з нагоди смерті Миколи Кост. Михайлівського, редакції "Русское богатство" надіслано співчуття.
-
Книги пожертвували: Беккер М.Є., Гозадинова Е.І., Гошкевичі М.І. і В.І., Пачоський І.К., Поппер М.Л. (більше 1500 т.), Шенфінкель В.К., Вен.К. і М.К., Городецький М.Е. подарував твори Фридриха ІІ в 15 томах 1788 року видання та твори Флоріана в 12 томах 1799 року видання, місцеві і іногородні товариства, бібліотеки (86 установ).
Всього було книг і журналів 39003 в ЦБ, разом з відділеннями – 45630. В ЦБ надійшло 5216 т.
-
В читальному залі було 3049 читачів, 45446 відвідувань, книговидач - 31073.
На абонементі - 1890 передплатників, видано 71760 книг. Всього видано 102833 книги, в т.ч. наукової літератури в читальні 20,8%, на абонементі - 14,8%. Задоволено 71760 вимог, не задоволено – 19362.
-
В 1-му відділенні було передплатників 1115, відвідувань 17910, видано 18536 книг.
Нові надходження – 442, фонд налічував 4379 т.
Кабінет для читання: читачів – 418, відвідувань – 5656, видано книг – 3965.
-
В 2-му відділенні на абонементі було 942 читача (76,6% учні, 9,1% домашні господарі, 3,3% - ремісники та їхні учні). Більшість з них проживали на Забалці, Сухарному та в Казеному саду (76%). Їм видано 20514 видань.
В кабінеті для читання було 325 читачів, відвідувань – 2004, видано книг і журналів – 1222.
1904
-
Склад дирекції, обраний 29 квітня: Беккер М.Є., Волохін І.І., Диканська [Є.Є.], Козубов [І.Н.], Мелетін О.А., Сергєєва О.Ф., Синькевич В.І., Шахназаров [А.І.], Шварцман Г.Я., Шенфінкель В.К., Щеглов [Н.]В., Яковенко Є.І.
Неодмінним членом дирекції був директор гімназії М.[А.] Орлов.
-
Бібліотекарями були: С.С.Пембек, Н.Н.Полозова, у відділеннях [Е.Н.?] Носова та Н.[А.]Скворцова.
-
До списку почесних членів бібліотеки включено 24 особи. Порівняно з 1903 р. в списку відсутні Андрєєвський В.П., Кірпічніков [А.І.], Маркевич [А.І.].
-
Грузберг С.О. пожертвував бібліотеці 250 руб. зі збору за успішно прочитані лекції і у зв’язку з цим його зараховано до числа почесних членів.
-
Дирекція звернулась до Херсонської думи з проханням звільнити приміщення від археологічного музею до 1 січня 1905 р., погрожуючи здійснити виселення в судовому порядку. Проте відповіді на звернення не було.
-
Аматори музики місцевого музичного гуртка організували ряд музичних вечорів, збори від яких були предоставлені бібліотеці. В літературному відділенні вечорів успішно брав участь артист А.Я.Закушни[я]к. Він читав твори Чехова, Тургенєва, Успенського, Короленка та ін.
За ініціативою гуртка місцевих художників в особі    Е.П. Бунцельмана та Д.Д. Бурлюка в бібліотеці організовано виставки картин, збори від яких надішли до її каси.
-
Дирекцією, разом з членами бібліотеки, відправлено паніхіду у зв’язку зі смертю письменників [Н.?] К.Михайловського та А.П.Чехова, надіслано телеграми зі співчуттям в редакції "Русского богатства" та "Русских ведомостей". З нагоди 150-річчя Московського університету надіслано адрес.
-
У жовтні подано на цензуру 2-е доповнення до основного каталогу, до якого увійшло 10000 томів. 25 березня 1905 р. його було повернуто.
-
Книги подарували: Великі князі Олександр і Микола Михайловичі, сестри (С.І. та Є.І.) Гозадинови, [Е.]С.Вольський, В.І.Гошкевич та ще 3 особи.
Фонд складав 50000 томів.
-
Пожертвування книг в кількості 1882 томів надійшли від 55 осіб: Беккера М.Є., Волохіна І.І., Гозадинових С.І. та Є.І., Гошкевичів М.І. та В.І., Мейєрхольда В.Е., Тарле М.В., Шейнфінкель В.К., Вен.К. та М.К., в т.ч. і від осіб з Києва, Миколаєва (Леонтьєв А.Н.), Одеси, Сімферополя, Петербурга, Москви.
Надіслали свої видання 16 місцевих, 68 іногородніх товариств та установ, 23 бібліотеки.
Бібліотека передплачувала 87 назв журналів (деякі по 2-6 примірників), в т.ч. 7 іноземними мовами, 42 журнали і газети одержувала безкоштовно або на пільгових умовах.
Придбано 1243 книги, складено з журналів за минулий рік 129 томів. Всього надійшло 4234 т. Вибуло як зношені 104 т., загублені 11 т.
Фонд налічував 50529 книг і журналів.
-
 
 
 
-
Всього було 4864 читачі (в читальному залі 2810, на абонементі 2054). Відвідувань в читальному залі зареєстровано 45211, в середньому 133 на день, тобто від 60 до 300 на день.
Видано читачам 112036 видань (в читальному залі 31980, на абонементі 80056), в т.ч. наукових книг відповідно 20,8 та 15,7%. Разом з філіалами видано 150811 книг.
-
В читальнях разом з філіалами зафіксовано 52763 відвідування.
-
В 1-му відділенні перебувало 1014 передплатників, зареєстровано 17250 відвідувань та 18202 книговидачі.
В кабінеті для читання зареєстровано 355 читачів, 6292 відвідувань, 15186 книговидач.
В 2-му відділенні перебувало 859 передплатників, книговидача – 18619. В кабінеті для читання було 163 читача.
Фонд складав 2574 т., надійшло 336 т.
 1905
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Дійсними членами бібліотеки вважалися 170 осіб. Почесних членів було 24 особи. До складу дирекції входили: Беккер М.Є., Бонч-Осмоловський Б.Ф.,  Волохін І.І., Головченко А.П., Гржибовський А.А., Диканська Є.Є., Козубов І.Н., Мелетін О.А., Косинський А.Г., Синькевич В.І., Шенфінкель В.К., Яковенко Є.І. та директор гімназії.
Помер Волохів І.І., якому бібліотека зобов’язана своїм приміщенням та який багато років входив до складу дирекції.
Фонд налічував 55900 т. Протягом року надійшло 1452 т. книг, 215 т. додатків до журналів та ін., всього 4636 т.
В читальному залі було 2964 читача, 47234 відвідування, 32012 книговидач. На абонементі зареєстровано 1924 передплатники, 84427 книговидач. Всього видано 116439 книг та журналів, в т.ч. наукова література в читальному залі складала 24%, на абонементі – 15,7%.
В 1-му відділенні зареєстровано 806 читачів, 16202 відвідування, 17630 книговидач. В кабінеті для читання було 310 читачів, 6156 відвідувань, видано 418 книг та 5703 газети.
В 2-му відділенні було 722 читача, 16542 книговидачі.
 1906
-
 
-
 
-
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
З 1 жовтня до 15 квітня бібліотека працювала до 10 год. вечора.
Померли одна з засновниць бібліотеки Гозадинова С.І. та Щеглов Н.В., яким книгозбірня зобов’язана багато чим.
Було 4 бібліотекаря: Полозова Н.Н., Пембек С.С., Носова Є.П., Скворцова (2-е відділення).
Фонд складав 61024 т., надійшло 4188 т., вибуло зношених 23 т., загублених 20 т.
В читальному залі зареєстровано 3468 читачів, 52326 відвідувань, 44505 книговидач.
На абонементі зареєстровано 2467 передплатників, 89851 книговидача. Всього по бібліотеці зареєстровано 134356 книговидач, в т.ч. 30% наукових видань.
У 1-му та 2-му відділеннях зареєстровано читачів відповідно 1287 та 1024, книговидач – 17322 та 19272.
В газеті "Юг" (1906, № 190 [октябрь]) вміщене повідомлення про збори членів "союза русского народа", на яких головував полковник В.М. Перемиловський. Був прочитаний протокол попереднього засідання, в якому поставлені чергові питання. 4-м з них було: "об удалении протежируемой городским головой [Беккером М.Е.] еврейки Шейнфинкель, занимающей две видных городских должности, а именно: заведующей городской библиотекой и служащей в городской управе, то раздались со всех сторон возгласы: "сместить..!", "требовать!..", "выгнать!.."
 1907
-
Дійсними членами бібліотеки перебувало 134 особи, почесними членами – 18 осіб.
-
До складу дирекції входило 12 осіб: Беккер М.Є., Бонч-Осмоловський Б.Ф., Гржибовський А.А., Диканська Є.Є., Козубов І.Н., Мелетін О.А., Невельштейн С.П., Осинський Л.Г., Синькевич В.І., Слєсарева В.А., Шенфінкель В.К., Яковенко Є.І.
-
Укладена погодженість з Миколаївською громадською бібліотекою відносно запрошення відомих лекторів з Одеси. Прибули лише двоє: Лисовський А.Н. та Вахтеров В.П. Останнього обрано почесним членом бібліотеки (пожертвував 100 руб.).
-
Від вечорів та концертів надійшло 661 руб. Проте дефіцит бюджету склав 200 руб.: позначилась криза економіки країни.
-
Мелетін О.А. протягом 8-ми років жертвував 2-му відділенню по 200 руб.
-
Бібліотекарями були: Полозова Н.Н., Сиянова Є.П., Скворцова Н.А., Пембек С.С., Делятицька А.П.
-
Книжковий фонд разом з двома відділеннями складав 65410 т. Надійшло 1661 т., в т.ч. Зільберштейн Б.М. пожертвував 500 т., Павлов В.І. – 174 т., Анучкіна – 220 т., видавництво "Дело" (СПб) – 66 т. Вибуло 57 зношених та 26 загублених видань.
-
Книговидача складала 139843 т. в центральній бібліотеці, в 1-му відділенні – 19826, в 2-му – 20625.
3 номери газет зараховувались за одну книговидачу.

 

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829