Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Хроніка бібліотеки

1908
Робота бібліотеки ускладнювалась. Постало питання про запрошення за винагороду бібліотекаря, який мешкав би при бібліотеці та був би найближчим до дирекції виконавцем та керівником господарчих та адміністративних заходів.
Вибрався археологічний музей. В одній із звільнених кімнат вирішено облаштувати квартиру для бібліотекаря, в другій – читальний зал для серйозного читання.
Міська дума прийняла рішення в районі Північного форштадту та Млинів відкрити бібліотеку імені Л.М.Толстого (3-тє відділення).
Дійсними членами бібліотеки були 130 осіб, почесними членами 21 особа.
Зборами членів бібліотеки розглянуто питання про запровадження посади завідувача бібліотеки.
Від читання лекцій надійшло 200 руб, від спектаклю в театрі – 439 руб.
Для відділу імені Л.М.Толстого зібрано 1637 книг і журналів.
Фонд складав 70760 т. Подаровано 282 книги: Беккером М.Є., Гозадиновою Є.І., Гошкевичами М.І. та В.І., Гржибовським А.А., Ділятицькими А.П. та Я.М., Шиповою Н.Н., кн. Куракіним. Книги також надійшли від 14 бібліотек, в т.ч. Луганської, Миколаївської, Одеської, Севастопольської та різних установ і організацій.
Читачів зареєстровано 6532, відвідувань 58301, книговидач 177801.
Всі показники дещо зменшились порівняно з попередніми роками. Поряд з іншими причинами на це вплинув і спад інтересу до громадського життя.
Відбувся вечір на честь річниці бібліотеки.
Мав місце інцидент, внаслідок якого на вимогу начальника губернії відсторонено від справ Шейнфінкель В.К., а в червні наступного 1909 р. вийшов зі складу дирекції за власним бажанням Беккер М.Є. Вони були найдійовішими з директорів.

  1909
Міська управа збільшила субсидію з 1000 до 1500 руб.
Повітове земство відмовило в субсидії 100 руб., в той час як 120 осіб, в т.ч. 80 народних вчителів, безплатно користувались її послугами.
Після смерті М.Є.Беккера 18 листопада, який протягом майже 20 років був в дирекції бібліотеки, було вирішено утворити особливий відділ книг його імені з питань міського та земського самоврядування. З цією метою з каталогів виділена вся література і складено особливий її покажчик. Для доповнення відділу літературою з пожертвуваних окремими особами та установами сум утворено капітал в 1000 руб.
В 1912 р. відділ складався з 2-х розділів – міське та земське самоврядування – і нараховував біля 3000 книг і 4500 назв журнальних статей
До цього часу читальний зал освітлювався гасовими лампами. Проведено електричне освітлення читального залу та вестибюля. На це, крім бокових бра, витрачено 475 руб.
Толстому Л.М., у зв’язку з його 80-річчям, надіслано поздоровчу телеграму. Загальними зборами вирішено в читальному залі поставити його бюст, створити іменний відділ, виділити 20 безоплатних квитків для найбідніших читачів, відкрити на Північному форштадті (район Млинів) 3-тє відділення його імені, на це зібрано 272 руб., та 799 книг.
До складу дирекції входило 12 осіб, тих же, що й попереднього року, замість Слєсаревої В.А. обрано Львова А.С.
Фонд складав 68567 т., надійшло 3389 т.
В читальному залі зареєстровано 3474 читачі, 56261 відвідування.
Книговидача по центральній бібліотеці становила 154720, разом з відділеннями – 192301.
1910
Дійсними членами бібліотеки зареєстровано 119 осіб, почесними членами – 20.
До дирекції входили: Бонч-Осмоловський Б.Ф., Бунцельман Н.І., Гржибовський А.А., Диканська Є.Є., Львов С.А., Мелетін О.А., Невельштейн С.Л., Осинський Л.Г., Синькевич В.І., Яковенко Є.І.
В касу бібліотеки надійшло 727 руб. пожертвувань, в т.ч. від громадського міського зібрання, 200 руб. від Мелетіна О.А., 27 від службовців бібліотеки.
Відбувся 1 вечір, 2 спектакля, лекція Лисовського.
У зв’язку зі смертю Л.М.Толстого надіслано телеграму.
Забезпечував зв’язки з міськими установами та спостерігав за господарчою діяльністю Бонч-Осмоловський, касою відала Диканська Є.Є.
Фонд налічував 73219 томів. Надійшло 1827 т. Книги пожертвували 22 особи (в т.ч. Банова М.І., Гошкевичі, Пачоський Й.К., Шенфінкель В.К. та ін..), 16 місцевих товариств і організацій та 37 іногородніх, 17 бібліотек.
Вибуло зношених 52 т., загублених – 25.
Зареєстровано читачів – 6487, відвідувань читальні – 46992, книговидач – 121560.
Вівся облік задоволених і незадоволених вимог читачів, їх аналіз.
"Интерес к книгам, особенно сильный в годы подъема общественного настроения и деятельной работы мысли над животрепещущими вопросами действительности, - стал резко падать вместе с угасанием этого настроения в нашем обществе". (Із звіту за 1910 р.)
В газеті "Юг" (1910, № 105) вміщене повідомлення: "Портрет б. гор. головы М.Е. Беккера будет написан художником Дворниковым на страстной неделе".
1911
Склад дирекції: Блажков Н.І., Бонч-Осмоловський Б.Ф., Бунцельман Н.І.Волохін Н.В., Гржибовський А.А., Диканська Є.Є., Горбенко М.Д., Львов С.А., Невельштейн С.Л., Осинський Л.Г., Синькевич В.І., Яковенко Є.І.
В Санкт-Петербурзі відбувся Всеросійський бібліотечний з’їзд. В ньому взяла участь Н.Н.Полозова. На подорожні витрати їй видано 15 руб.
Відповідальним директором обрано Н.І.Блажкова.
На зборах членів бібліотеки Л.Г.Осинський доповів про увічнення пам'яті М.Є.Беккера. Проголошено листа дочки Беккера А.М. Карачевської-Волк про готовність пожертвувати портрет батька. Збори постановили: 1. Затвердити відділ земського і міського господарства імені М.Є.Беккера; 2. Облаштувати у відділі кабінет для серйозного читання; 3. В кабінеті поставити портрет Беккера; 4. Видрукувати каталог відділу; 5. На відсотки коштів відділу (977 руб.) купувати книги для нього.
Видано покажчик відділу імені М.Є.Беккера, складений В.К.Шенфінкель.
На хорах (антресолях) розміщено фонд відділу.
Покажчик складався з 2-х частин: 1. Міське самоврядування 2. Земське самоврядування. В нього включено 3000 книг та 4427 статей. Надруковано 500 примірників. Загальна вартість видання – 300 руб., ціна одного примірника – 75 коп. Продано 44 примірники. Відгуки надруковані у центральних виданнях:
Велихов А. Муниципальная библиотека в Херсоне. – Г.Д. [Городское дело]. – 1911. – № 15-16 – с. 1182-1184;
Протопопов Д. – Городское дело. – 1911. - №15,16.
Известия Астраханского городского общественного управления. – 1911. – Декабрь. – С.115.
Голос Москвы. – 1912. – 26 февр.
Організовано відділ Л.М.Толстого. До нього увійшло 600 джерел. Видано 3-тє доповнення до каталогу на 17 сторінках, вміщено перелік публікацій Л.М.Толстого. Організація цього відділу є першою спробою систематизувати літературу про письменника в міських і громадських бібліотеках. Він став гордістю бібліотеки.
В журналі "Вестник Европы" надруковано статтю Л.Г.Осинського "Памяти М.Є.Беккера". Крім того стаття видана окремою брошурою. Продано 403 пр. по 25 коп.
Зареєстровано 5553 читачі, 42412 відвідувань читальні, 115892 книговидачі.
У фонд надійшло 4128 книг.
Кожний абонент в середньому вніс плату за читання 1,43 руб. (в 1910 р. – 1,27 руб.).
Білінкіс С.Д. пожертвував 5 дворожкових бра.
 
1912
Склад дирекції: Афанасьєв Г.Е., Бродський А.Д., Вайнштейн І.Е., Вахтеров В.П., Волохін Н.В., Висоцький Н.С., Гржибовський А.А., Грузенберг С.О., Ісаченко Л.А., Краснов А.Н., Мелетін О.А., Моравська Є.І., Моравський Н.О., Орлов М.А., Оршанський І.Г., Панкеєв Н.М., Поппер М.Л., Скадовський Г.Л., Соколов П.І., Шварцман Г.Я., Шенфінкель В.К., Енгельгардт К.В.
Виповнилося 40 років Херсонській громадській бібліотеці.
Відбулося надзвичайне засідання членів бібліотеки та запрошених осіб з числа місцевої інтелігенції. Привітав бібліотеку від імені міського управління міський голова Н.І.Блажков. Він заявив, що місто і надалі по змозі надаватиме бібліотеці допомогу і підтримку. Член-засновник П.Я.Беляков звернув увагу на тісноту приміщення та необхідність його розширення. В цьому приміщенні бібліотека знаходиться 16 років (з 1897 по 1912).
Осинський прочитав історичний нарис, Гржибовський в своїй промові розповів про культурне значення бібліотеки. Привітали бібліотеку бувші бібліотекарі Квятковська Ю.А. та Рашкович М.П., літератор В.М.Шах та ін. Старий друг В.Е.Мейєрхольд надіслав книгу "О театре". Закінчилося засідання в 11.30 вечора.
Надходження до бюджету складали 9560 руб., в т.ч. 2800 руб. (1/3) субсидія міського управління. Плата за читання склала біля 4000 руб., дало земство 200, вечора і спектаклі дали 2000 руб.
Плата за читання в центральній бібліотеці – 30 коп. на місяць, у відділеннях – 5 коп. Це більше, ніж в інших бібліотеках.
Вартість цінностей відділу ім. кн. Потьомкіна становила 2806 руб. 82 коп.
Обидва відділення знаходились в найманих квартирах з оплатою 200 руб. на рік.
В 1912 р. бюджет 1-го відділення був 1200 руб., 2-го – 950 руб.
Кількість книг в 1911 р. в 1-му відділенні – 7334, в 2-му – 5114.
Введено посаду завідуючого господарською частиною.
Розпочали роботу по складанню каталогів фондів 1-го та 2-го відділень.
Відкрито кабінет для серйозного читання та складено правила користування ним.
В газеті "Юг" (1912, № 831) опубліковане повідомлення: "Как известно, г-жа Шейнфінкель по независящим от нея обстоятельствам вынуждена была выйти из состава дирекции гор. общественной библиотеки. Ныне г-жа Шейнфінкель приглашена на пост заведующей библиотекой".

1913
Постало питання про розширення площі читального залу за рахунок бібліотечного скверу.
Почесними членами бібліотеки були: Афанасьєв Г.Е., Бродський А.Д., Вайнштейн І.Е., Вахтеров В.П., Волохін Н.В., Висоцький Н.С., Гржибовський А.А., Грузенберг С.О., Диканська Є.Є., Ісаченко Л.А., Краснов А.Н., Мелетін А.О., Моравська Є.І., Моравский Н.О., Орлов М.А., Оршанський І.Г., Панкєєв Н.М., Поппер М.Л., Скадовський Г.Л., Синькевич В.І., Соколов П.І., Шварцман Г.Я., Шейнфінкель В.К., Енгельнардт К.В. (24 особи).
Дійсними членами бібліотеки вважалися 155 осіб (до звіту додано їх список).
До складу дирекції загальними зборами обрані: Блажков М.І., Бромберг Ф.В., Горбенко М.Д., Гржибовський А.А., Деуліна Є.І., Диканська Є.Є., Львов С.О., Мелетін О.А., Невельштейн С.Л., Оржешковський М.О., Осинський Л.Г., Яковенко Є.І. (12 осіб). Неодмінним членом дирекції був директор 1-ї чоловічої гімназії К.І. Тюльпанов.
Відбулося 15 засідань дирекції.
Відповідальним директором був М.І. Блажков. Між директорами, за досвідом попередніх років, розподілені обов`язки.
Для збільшення доходів дирекцією влаштовано спектакль у міському театрі, вечір на честь річниці бібліотеки (20. ХІІ), збір з ілюзіону. Разом прибуток склав 1353 руб.06 коп. Лекції не відбулися.
Особлива увага дирекції звернута на завершення організації Потьомкінського відділу: придбано "Архив кн. Воронцова" в 4От., праці Уварова та ін. Надруковано покажчик книг і статей з історії та тогочасного стану Новоросійського краю з портретом кн. Потьомкіна, складений бувшим членом дирекції В.К. Шейнфінкель, який був разом з тим і каталогом Потьомкінського відділу. Наклад покажчика 480 прим. вартістю 500 руб.
Придбано 15 портретів місцевих і земських діячів та письменників – уродженців краю.
Випущені та були у продажу каталоги на фонди 1-го та 2-го відділення. Вартість одного примірника становила 40 та 30 коп.
Пожертвували книги біля 50 осіб, 84 місцевих та іногородніх товариств та установ, 15 бібліотек (у звіті є списки).
У звіті також вміщено списки періодичних видань, що надійшли як передплачені, та ті, що надходили безоплатно.
Надійшло 3626 т. Фонд складав 86763 т. У звіті є списки надходжень у відділи імені М.Є. Беккера, імені Л.М. Толстого.
Вхідних квитків видано в читальному залі 3884, всього відвідувань зареєстровано 43198 (по 120 на день)
Вівся облік складу читачів за статтю, родом занять, місцем проживання, по місяцях.
На абонементі перебувало протягом року 2198 підписчиків, вівся облік їхнього руху по місяцях, за статтю, родом занять, місцем проживання.
На абонементі видано 76869 книг, в читальному залі – 40683, всього в ЦБ - 117662. Зроблено аналіз книговидачі за змістом. Так наукової літератури видано відповідно 11 і 12,5%.
Зареєстровано 76869 задоволених та 14795 незадоволених вимог та зроблено їх аналіз за змістом.
У 1-му відділенні перебувало 959 підписчиків на абонементі та 150 в кабінеті для читання. Їм видано 19878 книг та зареєстровано 19158 відвідувань.
Фонд складав 8188 т., надійшло 351 т. нових книг.
У 2-му відділенні перебувало 695 підписчиків на абонементі та 119 в кабінеті для читання. Їм видано 20067 книг та зареєстровано 19889 відвідувань.
1914
Не зважаючи на скорочення бюджету бібліотеки порівняно з минулим роком, сума недоторканих капіталів зросла на 600 руб., в т.ч. були пожертвування А.Д. Руссової в сумі 400 руб. для утворення фонду, відсотки від якого віддавались би щорічно бібліотекарю, прослужившому найбільше число років.
Діяла заборона учням середніх учбових закладів читати книги в громадській бібліотеці.
До числа почесних членів бібліотеки додалося ім`я Руссової А.Д.
Дійсними членами вважалися 160 осіб.
Пожертвування книг надійшли від 21 особи, місцевих та іногородніх товариств, установ та бібліотек.
До складу дирекції обрані: Бонч-Осмоловський Б.Ф., Яковенко Є.І., Оржешковський Н.О., Блажков М.І., Диканська Є.Є., Осинський Л.Г., Горбенко М.Д., Львов С.О., Невельштейн С.Л., Бромберг Ф.В, Деулі- на Є.І. та Гржибовський А.А.
Відповідальним директором обрано Блажкова М.І.
Відповідальність за вибуття заборонених книг покладена на Осинського, проте він відмовився, його замінено на Оржешковського Н.О.
Розподіл обов`язків між директорами був як і в попередні роки. Проте умови воєнного часу вплинули на стан бюджету бібліотеки: розважальні заходи перестали проходити, повітова Земська управа відмовилась надавати субсідії (200 руб.), посилився нагляд за видачею книг учням. Приплив читачів-дітей збільшився.
В читальному залі читачів було 4211, на абонементі підписчиків перебувало 2190. Вівся облік складу читачів за статтю, дітей, за родом занять, місцем проживання.
Книговидача на абонементі складала 79382, в читальному залі – 46599. Всього 125981. 3 номери газет зараховувались як одна книговидача.
Відвідування в читальному залі – 51589.
Задоволено 79382 вимоги читачів, не задоволено 12411 (15,6%).
В 1-му відділенні на абонементі перебувало 660 підписчиків, число відвідувань 20058, їм видано 20954 книги. Надійшло 143 т.
В читальні було 114 читачів, 1726 відвідувань, видано 4 книги, 1724 газети.
У 2-му відділенні було 945 підписчиків, їм видано 24875 книг і журналів, відвідувань було 24515.
В читальні було 85 читачів, 289 відвідувань, 246 книговидач.
До звіту за 1914 рік вперше додається перелік всіх (або більшості) бібліотечних процесів, певною мірою технологічні інструкції. Вони стосуються обслуговування читачів на абонементі і в читальному залі, обліку та збереження бібліотечного фонду, ведення довідково-бібліографічного апарату, подано перелік бібліотечно-бібліографічних процесів та їх ведення у відділеннях. Особливо старанно розроблені процеси приймання книг-дарунків, обліку книг. Подано перелік каталогів та їх структура.

 

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29