Головна Ресурси бібліотеки Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць
ID: 2639, 29.10.2012 11:45
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу та статті для розкриття теми "Інвестиційна політика підприємства". Дякую.

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні та ознайомитися з такими джерелами:

 1. Вініченко І. І. Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства / І. І. Вініченко // Фондовий ринок. - 2007. - № 28. - С. 23-28.
 2. Литюга Ю. В. Технологія формування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємств / Ю. В. Литюга // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 10. - С. 76-83.
 3. Тодоряк О. Г. Особливості розробки інвестиційної політики підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / О. Г. Тодоряк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 73-77.
 4. Хотомлянський А. Л. Ранжирование инвестиционных проектов как инструмент формирования портфеля реальных инвестиций предприятия / А. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 113-121.
 5. Шваб Л. І. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Шваб. - К. : Каравела, 2004. - 568 с.

Хочемо нагадати, що пошук літератури можна здійснювати на сайті нашої бібліотеки через Електронний каталог http://lib.kherson.ua/catalog.htm.

ID: 2638, 26.10.2012 10:28
Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію за темою "Магдебурзьке право у Європі"

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні і ознайомитися з такими джерелами:

Лиховид О.М. Магдебурзьке право : навч. посіб. для депутатів місц. рад / Олег Лиховид ; Причорномор. центр політ. та соц. дослідж., Херсон. обл. орг. Комітету виборців України. - Скадовськ : АС, 2007. - 320 с.
Білоус Н. Київ наприкінці XV - у першій половині XVII століття: міська влада і самоврядування : [монографія] / Наталія Білоус ; відп. ред. В. М. Горобець ; НАН України, Ін-т історії України, Центр соц. історії, Фонд муніцип. реформ "Магдебурзьке право". - К. : Києво-Могил. акад., 2008. - 358 с. : ілюстр.
Делімарський Р. Самоврядування Києва за Магдебурзьким правом у XV-XIX століттях / Р. Делімарський // Пам'ять століть. Україна. - 1999. - N2. - С. 16-35. - Бібліогр. у кінці ст.
Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Глиняний ; ред. Н. О. Рожанська ; Одес. нац. юрид. акад. - Вид. 6-те. - К. : Істина, 2010. - 767 с.

ID: 2637, 23.10.2012 10:58
Добрий день!
Чи є у фонді бібліотеки наступна література:
1. Іванюта П.В., Лугівська О.П. Управління ресурсами та витратами .
2. Давидович І.Є. Управління витратами.
Яку літературу можна використати для розкриття питання "Створення та функціонування страхових компаній в Україні".
Дуже дякую за вашу допомогу!

Шановний користувачу! У фондах нашої бібліотеки є книга Іванюти П.В. «Управління ресурсами і витратами».

Для розкриття теми Вашої роботи рекомендуємо такі джерела:

1. Васильєва К.Ю. Сучасна ситуація інвестиційної діяльності страхових компаній України / К. Ю. Васильєва // Інвестиції: практика та досвід. - 2012.  - N 2. - С. 30-32.
2. Васильєва К.Ю. Сучасна ситуація інвестиційної діяльності страхових компаній України / К. Ю. Васильєва // Фондовый рынок. - 2012.  - N 14. - С. 16-19.
3. Носенко М.С. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні / М. С. Носенко, С. І. Півторак // Актуальні проблеми економіки. - 2012.  - N 1. - С. 222-227.
4. Овчаренко Т. Інвестиційні стратегії страхових компаній та перспективи їх впровадження / Т. Овчаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. - 2011.  - N 121/122. - С. 33-38.
5. Попова І.В. Проблеми удосконалення фінансового контролю страхових компаній / І. В. Попова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012.  - N 6. - С. 200-206.

Хочемо нагадати, що пошук літератури можна здійснювати на сайті нашої бібліотеки через Електронний каталог http://lib.kherson.ua/catalog.htm.

ID: 2636, 23.10.2012 10:34
Добрий день! Допоможіть знайти інформаію на реферат на тему : " Правове становище державних підприємств". Дякую

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

1. Віхров О. Правовідносини з планування господарської діяльності державних і комунальних підприємств / О.  Віхров // Підприємництво, господарство і право. - 2009.  - N1. - С. 33-37.
2. Грудницкая, Светлана. Проблемы совершенствования правового статуса государственных предприятий (часть первая) / С. Грудницкая // Підприємництво, господарство і право. - 2012.  - N 1. - С. 68-71. ; №2 . - С. 19-22.
3. Кравчук, Олексій. Проблеми класифікації юридичних осіб державної і комунальної власності як об'єктів управлінського впливу / О.  Кравчук // Юридична Україна. - 2010.  - N1. - С. 48-54.
4. Станіславський, Валерій. Проблемні питання правового регулювання неплатоспроможності державних підприємств / В. Станіславський // Юридична Україна. - 2012.  - N 7. - С. 66-70.
5. Черненко, Олена. Особливості правового статусу казенних підприємств за законодавством України / О.  Черненко // Підприємництво, господарство і право. - 2010.  - N2. - С. 66-69.

ID: 2635, 22.10.2012 14:13
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти книгу: Курс начертательной геометрии Н.А.Попов

Шановний користувач, у фондах нашої бібліотеки такої книги немає.

ID: 2634, 22.10.2012 11:35
Добрий день! Допоможіть будь -ласка знайти інформацію на реферат по темі " Господарське право" Дякую

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та сайти:

 1. Безух О. Щодо предмета господарського права та характеристики господарських правовідносин / О. Безух // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 8. - С. 34-37 ; № 9 . - С. 87-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Жук Л. А. Господарське право України : підруч. для студ. юрид. і екон. вищ. навч. закл. / Л. А. Жук (кер.), І. Л. Жук, О. М. Неживець ; ред. Л. Г.  Василенко. - К. : Кондор, 2009. - 431 с.
 3. Знаменський Г. Ще раз про предмет господарського права / Г. Знаменський // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 2/3. - С. 567-580.
 4. Щербина В. С. Господарське право України : Навч.посiбник для студ.юридичних вузiв i фак-тiв / В. С. Щербина. - К. : Атіка, 1999. - 335 c.
 5. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=59700
ID: 2633, 15.10.2012 13:44
Помогите, пожалуйста, подобрать литературу по теме "моделирование системы управления экономической безопасностью предприятия".

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та пропонуємо скористатися електронним каталогом нашої бібліотеки для самостійного підбору потрібної літератури:

 1. Василенко В. П. Вопросы обеспечения экономической безопасности - одно из направлений деятельности субъектов предпринимательства / В. П. Василенко // Логистика: проблемы и решения. - 2010. - № 5. - С. 43-45.
 2. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 255 с.
 3. Камышникова Э. В. Методы формирования комплексной оценки уровня экономической безопасности предприятия / Э. В. Камышникова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 87-92.
 4. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : монография / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко ; ред. Л. П. Никитина. - К. : Либра, 2003. - 280 с. 
 5. Руснак Л. Механизм взаимодействия службы безопасности с субъектами системы экономической безопасности предприятия  Л. Руснак // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 6. - С. 37-39.
ID: 2632, 12.10.2012 08:49
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для розкриття питання "Особливості електронного обігу цінних паперів". Дякую.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
1. Андрущак О. Л. Роль саморегулівних організацій у регулюванні обігу акцій на ринку цінних паперів України / О. Л. Андрущак // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 1. - С. 156-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
ст.
2. Бірюков О. М. Правова уніфікація колізійних і матеріальних норм у сфері обігу цінних паперів / О. М. Бірюков // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 7. - С. 34-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
3. Віхров С. Види господарських зобов'язань у сфері розміщення й обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування / С. Віхров // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 6. - С. 80-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
4. Горовець Н. Стан і перспективи діяльності інституту реєстраторів в Україні / Н. Горовець // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 6. - С. 17-19.
5. Міщенко В. І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг : практ. посіб. / В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов, Г. В. Юрчук ; голов. ред. В. П. Розумний. - К. : Знання, 2003. - 278 с.
6. Сивченко Г. Концептуальні засади реформування депозитарної системи України / Г. Сивченко // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету : наук.-практ. журн. - 2012. - № 2. - С. 95-103.
7. Франчик Є. Електронний обіг цінних паперів в Україні // Ринок цінних паперів України. - 2002. - № 3/4.
8. Хорунжий С. Методологічні підходи до аналізу активності ринкового обігу цінних паперів / С. Хоружий // Ринок цінних паперів України. - 2011. - № 5/6. - С. 17-21. - Бібліогр. наприкінці ст.

ID: 2631, 11.10.2012 13:41
Уточнення до питання 2630.

УДК та ББК потрібні для видання (публікації) наукової праці із вказаною назвою.
Заздалегідь дякую!

Шановний користувач! Для отримання індексів УДК та ББК Вам необхідно підійти з тезами наукової праці у відділ каталогізації нашої бібліотеки, якщо Ви мешкаєте в Херсоні, або в аналогічний відділ обласної бібліотеки Вашого міста. Тому що систематизація наукового видання здійснюється при наявності документу, щоб уникнути помилки.

ID: 2630, 09.10.2012 12:25
Доброго дня!
Будь ласка, підкажіть УДК для наукового видання "Ефективне управління землями лісогосподарського призначення", а також як дізнатися ББК та шифр зберігання видання.
Щиро дякую!

Шановний читач, уточніть Ваш запит: Ви збираєтесь видати це наукове видання, чи бажаєте його знайти в фондах бібліотеки? З якою метою Вам потрібні УДК та ББК для цього видання?

ID: 2629, 06.10.2012 19:27
Добрий день! Де можна знайти відповідь на таке питання: "Форми інвестування в нематеріальні активи", дисципліна "Інвестування". Дуже вам вдячний.

Шановний користувач! Пропонуємо Вам опрацювати такі джерела:

Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр, Эльга-Н, 2001 - . - (Библиотека финансового менеджера). - Т. 1. - 2001. - 531 c. ; Т. 2. - 2001. - 511 c
Боди Э. Финансы : учеб. пособие: пер. с англ./ Э. Боди, Р. Мертон ; ред. В. А.  Кравченко. - М. : Вильямс, 2000. - 584c.
Маковеев П. С. Организация, регулирование и управление инновационно-инвестиционной деятельностью в Украине : монография / П. С. Маковеев, М. В. Шарко. - Херсон : Б. в. , 2004. - 235 с.
Ткаченко И. Ю. Инвестиции : учеб. пособие для студ. вузов / И. Ю. Ткаченко, Н. И. Малых ; ред. Т. В.  Шведова. - М. : Академия, 2009. - 235 с.

ID: 2628, 29.09.2012 14:10
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, у пошуку статтей та літератури для курсової роботи з фінансового обліку за темою "Облік виробничої собівартості продукції". Буду дуже вдячний вам.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:

 1. Вороная Н. Калькулювання собівартості / Н. Вороная, А. Свіріденко, Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. - 2010. – № 7. - С. 5-118.
 2. Качалай В. Сучасні методичні підходи до калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах / В. Качалай // Конкуренція. Вісник антимонопольного комітету України. - 2012. - № 1. - С. 23-28.
 3. Львіцина С. А. Механізм планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, прибутку та рентабельності / С. А. Львіцина // Економіка та держава. - 2011. - № 4. - С. 66-71.
 4. Сахарцева І. І. Бухгалтерський облік : навч. посіб з виконання практ. задач для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / І. І. Сахарцева. - К. : Кондор, 2005. - 553 с.
 5. Сук П. Л. Виробнича і податкова собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг / П. Л. Сук // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 56-60.
ID: 2627, 28.09.2012 08:38
Доброго дня! Прошу повідомити про результат мого запиту до віртуальноїї довідкової служби від 19.09.2012 щодо англомовної літератури з теми водного транспорту, якщо попередній запит є не коректним або не чітко сформульованим, прошу також про це повідомити. У разі, якщо такої літератури немає в наявності, прошу, по-можливості, порадити, куди можна звернутися по допомогу.
Вдячна за допомогу,
Дуже сподіваюся на найскорішу відповідь.
З повагою, Олена.

Доброго дня, Олена.

Будь ласка, перегляньте відповідь на питанання ID2624.

ID: 2626, 26.09.2012 12:10
Добрий день,працівники бібліотеки!Підкажіть,будь ласка,які в вашій бібліотеці є матеріали для написання курсової роботи "Особливості формування та управління станом готівки в малому бізнесі".Завчасно дякую за допомогу!

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та пропонуємо скористатися пошуком в електронному каталозі:

 1. Гетманова Н. Нормативно-правове регулювання готівкових розрахунків в Україні / Н. Гетманова // Персонал. - 2010. - № 3/4. - С. 112-117.
 2. Говорушко Т. А. Малий бізнес : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Говорушко. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 195 с.
 3. Готівковий та безготівковий обіг. - К. : Дебет-Кредит, 2004. - 160 c.
 4. Мармуль Л. О. Організація діяльності та обліку суб'єктів малого бізнесу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Мармуль, А. С. Мохненко ; Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : Айлант, 2003. - 163 с.
 5. Міщенко С. Сучасні тенденції регулювання та організації готівкового грошового обігу / С. Міщенко // Банківська справа. - 2012. - № 1. - С. 96-109.
 6. Сук Л. К. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. К. Сук. - К. : Каравела, 2012. - 351 с.
ID: 2625, 20.09.2012 16:19
Доброго вечора!
Підкажіть, будь-ласка, які конкретно джерела (усі види), які є в Вашій бібліотеці, можна використати для написання бакалаврської роботи на тему: "Удосконалення управління витратами" (на прикладі підприємства, що займається виготовленням виробів з деревини).

Ключові слова: управління витратами, матеріальні ресурси.

Шановний користувач! Рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

1. Говорушко, Тамара Андріївна. Малий бізнес : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Говорушко, О. І. Тимченко. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 195 с.
2. Косинська О.В. Оптимізація витрат як засіб підвищення прибутковості підприємств / О. В. Косинська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011.  - N 7/8. - С. 106-110.
3. Максимець О.В. Методичні засади оцінювання конкурентних переваг лісової та деревообробної галузей у міжнародній торгівлі деревинною продукцією / О. В. Максимець // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012.  - N 1. - С. 81-86.
4. Олех Н.Л. Методичний підхід до оцінювання управління витратами виробництва / Н. Л. Олех // Актуальні проблеми економіки. - 2011.  - N 3. - С. 139-147.
5. Олех Н.Л. Особливості підходів до управління витратами на промислових підприємствах / Н. Л. Олех // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011.  - N 7/8. - С. 131-136.
6. Рилєєв С. Управлінський аспект обліку витрат на відновлення основних засобів деревообробної промисловості  /   С. Рилєєв // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2005.  - N3. - С. 46-53.

ID: 2624, 19.09.2012 08:56
Доброго дня! Прошу Вашої допомоги у пошуку англомовної літератури для здачі кандидатського іспиту з англійської мови. Тема роботи "історія річкового транспорту на півдні України". Розумію, що саме такої праці може не існувати в природі взагалі. Можливо, існують роботи по будь-якому розділу водного транспорту, розробці видів транспорту, тощо. Основні вимоги до праці, згідно до програми для аспірантів наступні: видання має бути 2001 - 2011 року видання, обов'язково повністю англомовне видання, обсяг - не менше 180 сторінок.
Заздалегідь вдячна за співпрацю!
З повагою, Олена.

Шановний користувачу! У ввіділі літератури іноземними мовами є декілька книжок про водний транспорт, що надруковані у США або інших англомовних країнах, з достатнім обсягом, але роки видання - 1988, 1994, 1990. Ви зможете їх взяти, якщо вони  Вас влаштують. На жаль, новіших видань у нас немає.
Успіхів.

ID: 2623, 18.09.2012 09:18
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите найти литературу на тему "Формування і розвиток трудового потенціалу на машинобудівному підприємстві" Если можно на ураинском языке и в форме статтей (желательно), учебники. Зараннее спасибо.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

 1. Анищенко І. В. Регулювання використання трудового потенціалу на державному рівні : автореф. дис. ... д-ра філос. в галузі екон.: спец.: економіка / І. В. Анищенко ; Міжнар. кадрова акад., Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. відкритий ун-т. - 2005. - 19 с.
 2. Мізюк Б. М. Дослідження трудового потенціалу крізь призму теорій суспільного розвитку / Б. М. Мізюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 2. - С. 176-181.
 3. Миронова Л. Г. Ієрархічна система управління розвитком трудового потенціалу в постіндустріальній економіці / Л. Г. Миронова // Економіка та держава. - 2011. - № 10. - С. 63-65.
 4. Русінко М. І. Удосконалення системи управління трудовим потенціалом на підприємстві: доцільність та обгрунтування / М. І. Русінко // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 3. - С. 61-66.
 5. Шамілева Е. Е. Шляхи підвищення мотивації ефективності використання трудового потенціалу / Е. Е. Шамілева // Економіка промисловості. - 2011. - № 1. - С. 250-252.
ID: 2622, 16.09.2012 13:35
Здравствуйте! Ищу Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» № 5, 2010. Помогите пожалуйста. если есть то перешлите на e-mail mms212@ya.ru. Спасибо

Здравстуйте! Данный журнал и номер есть в фондах нашей библиотеки. Если Вас интересует какая-то статья из данного номера, обращайтесь в МБА ( межбиблиотечный абонемент). Вам отсканируют и вышлют материал.
Удачи.

ID: 2621, 15.09.2012 08:23
Де можна скачати: Програма спецкурсу. Автори Н.М. Нікішина, Т.В. Вочканова (35 годин).

Шановний користувачу! Програма спецкурсу Нікішиної Н.М., Вочканової Т.В. надрукована в журналі "Іноземні мови в навчальних закладах", №5, 2010.
Бажаємо успіхів.

ID: 2620, 12.09.2012 13:44
Добрый день!Пожалуйста подскажите какой литературой можно воспользоваться при изучении женской конфликтности на разных возрастных этапах,а также при изучении гендерных отличий в проявлении конфликтности.

Шановний користувач, рекомендуємо такі джерела:
Великий В. М. Конфліктологія : навч. посіб. / В. М. Великий. - Херсон : Чуєв С. М., 2006. - 340 с.
Долинська Л. В. Психологія конфлікту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - К. : Каравела, 2010. - 303 с.
Конфліктологія : пiдруч. для студ. вищ.навч.закл. юрид.спец. / За ред., Ред. Герасiна Л.М., Панов М.I. ; Авт.пiдруч.: Васильев Г.Ю., Герасiна Л.М., Осiпов. - Х. : Право, 2002. - 253 c.
Ткалич М. Г. Гендерна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Г. Ткалич ; ред. Н. Л. Ленська. - К. : Академвидав, 2011. - 245 с.
Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. В. Жаворонкова [та ін.] ; ред. Л. Г. Василенко. - К. : Кондор, 2011. - 170 с.

Календар подій

    123
4 5 6 78910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021222324
25262728293031
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день