Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Допоміжні покажчики

Покажчик авторів, укладачів, редакторів, оформлювачів та інших осіб,
які брали участь у створенні книги

 

Абікулова М.Й.   213

Алєферко О.   74 (ред.)

Алмаші І.М.   105

Алмаші М.М.   94 (редкол.), 385 (редкол.)

Андрєєва В.М.   324 (голов. ред.)

Апанасюк М.П.   163, 164

Асаулюк Т.С.   306

Аскурава М.З.   225 (авт. тексту)

Афанасьєва М.В.   131 (відп. за вип.)

 

Бабюк П.   317

Бай Л.В.   227 (упоряд.)

Балуков І.Т.   325 (худож.)

Бардачов Ю.М.   83 (редкол.)

Безлуцька О.П.   54

Безух Ю.В.   318, 328-331, 364

Бердичевський Я.І.   222 (ред.)

Бережний І.І.   225 (фот.)

Берназюк І.М.   90

Берназюк О.О.   91

Бецун Т.Л.   356-359 (худож. оформ.)

Бєлий Д.В.   66

Бєляєва О.Ю.   332 (голов. ред.)

Бисага Ю.М.   102, 108, 142 (голов. ред.), 151 (редкол.)

Білий В.   276 (голов. ред.)

Блинова О.Є.   284-295 (голов. ред.)

Блінова О.М.   361 (упоряд.)

Бойченко І.   162 (фот.)

Бойчук С.   227 (фот.)

Братан М.І.   332, 384 (авт. вступ. сл.)

Bratel O.   231

Братченко Т.Г.   225 (наук. ред.)

Брендекільде Г.   259 (худож.)

Бугаєнко Н.П.   (370)

Буглак Ю.О.   92

Букетов А.В.   50, 194 (ред.)

Бурлаков С.В.   333

Бурлюк Д.Д.   334

Бурлюк М.Д.   334

 

Вагилевич Т.С.   249

Вакуленко Ю.В.   329-331 (худож.)

Валькова Є.В.   93

Варсонофій   (327)

Василенко В.Й.   250

Васильєва Л.   276 (худож.)

Vashchuk O.   335

Веніг Г.   276 (худож.)

Верескун В.М.   328 (вид.), 330 (худож. ред., вид.)

Вертіль О.   334 (пер., прим.)

Вигоднер Н.   214-217 (ред.), 219 (ред.),  254 (уклад., ред.), 336 (ред.), 342 (ред.), 356-359 (ред.)

Висоцький А.Л.   337

Водотика С.Г.   319

Вознюк В.А.   6 (ред.)

Войтович П.П.   251

Воробйова О.М.   210 (уклад.), 211 (уклад.)

Вороненко М.О.   307

Врищ Н.С.   339

     

Гаврилюк Т.В.   340 (упоряд.)

Галунько В.В.   112-114 (голов. ред.), 149 (ред.)

Гараджаєв Джейхун   95

Гаражій Л.   162 (авт.-упоряд.)

Голобородько Ж.К.   341

Голобородько Я.Ю.   244

Гончар М.В.   71 (упоряд.), 75 (ред.), 320

Горбачов Д.   334 (післямова)

Горобець А.Я.   240

Греца С.М.   144

Гринько В.П.   343

Гурепко М.М.   252

     

Давидюк Т.В.   20

Данилова О.І.   195

Дашвар Люко   321

Демецька В.В.   234-237 (голов. ред.)

Дергач В.   253

Деркач В.Є.   303-305 (уклад.)

Дешко Л.М.   96

Джепарова Сервіназ Расимівна   330 (худож.)

Дзнеладзе О.С.   373

Дмитрук І. М.   97

Домнікія Таврійська   (348)

Дрозд Оксана Ю.   98, 112 (наук. ред.), 114 (наук. ред.)

Дрозд Олексій Юрійович   99

Другальов В.В.   224 (комп.), 336 (комп.)

Дубовалова Є.К.   345

Дударєв І.М.   308

Дудченко С.Г.   249 (ред.)

Думинська С.В.   162 (кер. проекту)

     

Євстафьєва І.А.   257 (ред.)

Ємельянов М.А.   (222)

Ємельянова К.І.   326 (іл.)

 

Жевнеров С.   255

Жильцов Д.   162 (фот.)

Жорова І.Я.   195 (ред.), 196

Журавльов Д.В.   92

     

Заборовський В.В.   100

Завальнюк В.В.   87 (голов. ред.), 88 (голов. ред.)

Загороднюк В.   325 (авт. передм.)

Задорожня Н.О.   344 (уклад.)

Замараєв П.   348 (уклад.)

Зарівняк І.С.   338 (літ. ред.)

Зарічна Н.   214-217 (худож. оформ.)

Захарова С.І.   346

Зелена Л.І.   302-305 (ред.), 352 (ред.)

Золотун В.   162 (упоряд.)

Зубко А.М.   183

     

Іванчо В.І.   102

Іустин   256

     

Кавун В.І.   375

Казаков О.   67

Калоша В.О.   350

Каляка М.М.   257

Караваєва Н.П.   199

Каховський В.В.   (75)

Каховський М.В.   (75)

Ківалова Т.С.   150 (ред.)

Коваленко М.А.   52 (ред.)

Коваленко М.П.   43 (ред.)

Коваль Є.О.   217 (уклад.)

Козлова О.О.   361 (ред.)

Коломоєць Т.О.   85 (ред.), 86 (ред.), 166 (ред.)

Кольцова Н.А.   222 (авт.-упоряд.)

Кордюм Є.Л.   8 (редкол.)

Коржов Є.І.   353

Корняков О.   162 (фот.)

Корчевська Л.О.   24

Костенко А.В.   213

Костенко О.В.   109

Костючков С.К.   77

Косюк О.   252 (ред.)

Кривенченко А.С.   272 (худож. оформ.)

Кройтор В.А.   163 (ред.), 164 (ред.)

Крутських В.   350 (ред.)

Крюков Г.В.   258, 259

Крюков С.А.   258 (худож.)

Крючковська Т.   258 (худож.), 343 (худож.)

Кудрявцева Н.   263

Кузіна В.   336 (комп.)

Кузнєцова Е.О.   68, 354

Кузьменко В.В.   200-203 (редкол.), 206,  207, 210 (ред.), 211 (ред.)

Кузьменко Ю.В.   184

Кулак Є.О.   355

Кулик В.П.   260 (пер.), 272 (голов. ред.)

Кулігін М.Л.   309

Куницька Н.   274 (ред.)

Кутуєв П.   282

Кухарєв О.Є.   163 (ред.), 164 (ред.)

 

Лагутенко Л.   162 (голов. ред.)

Лахмай Т.В.   326 (пер.)

Лебедєв О.П.   59, 60

Левченко О.В.   98

Левченко П.С.   69

Левченко С.В.   271 (літ. ред.)

Легеза Є.О.   110

Леонов В.Є.   10

Липенко-Винник В.Г.   261

Лисенко Н.   317 (ред.)

Лиховид О.М.   70

Лісовський І.В.   310

Лось О.М.   283

 

Макушев П.В.   109

Малиновська Т.І.   7 (вид.)

Мальцев С. Е.   55

Маляренко О.М.   360

Маринченко І.О.   311

Маркова Г.Р.   247 (кер. проекту)

Марущак А.П.   262

Марченко Л.В.   246 (ред.), 253 (ред.), 263, 343 (ред.)

Мацола А.А.   111

Мелещенко В.М.   266 (голов. ред.)

Мельник А.Г.   104

Михайлюта О.   322 (літ. ред.)

Мовчан А.   162 (авт.-упоряд.)

Моісеєнко Л.Л.   362

Мокрицька Г.П.   302 (уклад.), 352 (уклад.)

 

Негодченко О.В.   103 (редкол.), 139 (редкол.)

Немченко І.В.   243 (голов. ред.)

Ненько С.С.   155

Несін Ю.М.   264

Нестеренко А.С.   150

Нижеголенко В.М.   265

Ніколаєва І.В.   326 (голов. ред.)

 

Оборський Г.О.   197 (голов. ред.), 198 (голов. ред.)

Олексюк О.В.   250 (голов. ред., авт. вступ. ст.), 266

Осипова С.А.   80

 

Павлов П.   364 (авт. передм.)

Параконний-Гороженко В.   267

Пастухов Є.П.   268

Перунова І.В.   303-305 (уклад.)

Петренко О.   336 (комп.)

Петрецька Н.І.   107

Петров Р.   260

Петров Ю.   260

Пилипенко І.О.   11 (редкол.)

Пирожкова Ю.В.   135

Питалєв П.І.   323

Підгородецька Т.   70 (ред.)

Піддубняк В.Г.   322

Підлипняк П.Ф   224, 365-368

Піфко О.О.   102

Попова Н.Ф.   265 (ред.)

Португальський А.В.   369

Постриган Л.І.   245, 370 (уклад.)

Починок М.Т.   12

Прокопчук Ю.О. 312

Проценко В.О.   56

     

Редя В.Я.   374 (наук. кер.)

Резніченко А.В.   51

Ржевська Ю.О.   225 (наук. ред.)

Рзаєв Джалал Ахмедович   371

Різак М.В.   372

Ріхмаєр І.В.   270

Розум В.І.   219 (уклад., авт. передм.), 336 (уклад.)

Розуменко С.   322 (худож. оформ.)

Рощін І.Г.   208

Рудакова Г.В.   53 (ред.)

Руденко Т.Г.   210 (уклад.), 211 (уклад.)

Рупташ Н.В.   338 (літ. ред.)

 

Савченко К.М.   (246), 271

Савченко О.В.   298

Саінчин О.С.   153

Сараненко І.І.   14

Сарапіна О.А.   44 (ред.)

Свиридова О.І.   210 (уклад.), 211 (уклад.)

Симоненко О.В.   373

Ситник Юлія   269, 349

Сікоза Д.М.   373              

Скляр С.С.   321 (голов. ред.)

Скуратівський В.   334 (передм.)

Слабченко М.О.   374

Слюсаренко Н.В.   206 (ред.), 209

Смук М.М.   154

Соболєв Л.С.   379 (авт. вступ. сл.)

Соколова Н.А.   49, 363 (редкол.)

Співаковська Є.О.   191

Станішевська І.   350

Стеблянко І.О.   46

Степанова О.   217 (відп. за вип.)

Стратонов В.М.   84 (редкол.), 115-130  (голов. ред.), 136 (редкол.), 152 (редкол.), 153 (авт. передм.)

Ступак І.В.   229 (ред.)

Ступник Я.В.   111

Сусоров В.Д.   376

Сусоров С.В.   73, 376

Сушко К.І.   377

 

Терновська Н.   263 (ред.)

Ткалич М.О.   163 (ред.), 164 (ред.)

Ткач М.Ф.   369 (голов. ред.)

Товстокорий О.М.   55

 

Уварова Н.   248 (авт. вступ. сл.)

     

Федорченко О.В.   313

Федяєва В.Л.   65 (редкол.), 170-182 (голов. ред.), 281 (редкол.)

Феодосій   278 (упоряд.)

Філончук З.В.   240 (ред.), 324

 

Харчевнікова Р.І.   340 (упоряд.)

Ходаков В.Є.   49

Ходаковський В.Ф.   194

Ходаковський О.В.   10

Хрящевська Л.М.   82

 

Цвєткова Н. М.   14

     

Чернишенко Н.І.   274

Чорнобель О.І.   380

Чулкова Л.М.   365 (ред.)

Чумаченко А.С.   381

Чуприна Б.В.   226 (ред., авт. передм.)

 

Шапошникова І.В.   299 (редкол.)

Шарко О.В.   15, 16

Шашкова Н.І.   25-40 (редкол.)

Швець В.М.   382

Швець О.   248 (ред.), 275

Швидун М.Є.   383

Шебанова В.І.   301

Шевченко О.І.   246

Шелдагаєва Г.О.   351 (уклад., ред.)

Шерман Є.М.   314

Шкільна В.М. 353 (ред.)

Шкута О.О. 165

Шличек О.Ю. 97

Шовкун Ю.С. 325, 384

Штуріна В.Ю. 340 (ред.), 361(упоряд.)

 

Щерба Т.М. 227, 276, 339 (ред., авт. вступ. сл.), 380 (ред., авт. вступ. сл.), 382 (ред., авт. вступ. сл.), 383 (ред., авт. передм.)

Щербина А.М. 315

Щербина Т.І. 207

Щириця П. 334 (голов. ред.)

     

Юрова І. 360 (післямова)

     

Яблонська А.М. 74, 75

Яковлев Д.В. 81 (ред.), 296 (ред.), 300 (ред.)

Ярова М.П. 277, 386

Ясинські Л. 326

Яцкевич І.В. 316

​Абетковий покажчик назв видань

 

Автоматическая дуговая сварка в судостроении   341

Авторський час   247

Аграрно-селянська проблема в програмах і практичній діяльності неонародницьких організацій України   73

Адміністративно-правове регулювання висвітлення діяльності публічної адміністрації України засобами масової інформації   333

Адміністративно-правові засади детінізації відносин у підприємницькій діяльності   92

Акафист преподобному Варсонофию Херсонскому исповеднику. Житие   327

Актуальні питання економічних наук   18

Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології   57

Актуальні питання менеджменту та маркетингу   19

Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства   84

Актуальні питання реалізації нового закону України "Про державну службу"   85

Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні   86

Актуальні питання сучасної науки   168, 169

Актуальні питання сучасної психології   279

Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти   65

Актуальні проблеми ботаніки та екології   8

Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук   1-5

Актуальні проблеми держави і права   87, 88

Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації 58

Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності   89

Актуальні проблеми філології   228

Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії   229

Англійська мова у XXI столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур 230

Антична колекція Херсонського обласного краєзнавчого музею. Історія становлення (1890–1963 рр.)   213

Ан Т-Р-Акт: паралелі меридіанів   248

 

Безконтактні адміністративні послуги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: питання теорії та практики   98

Бозон Хиггса ; Квантова механика ; Сила Кориолиса ; Адронный коллайдер   365

Букварь по здоровью для взрослых украинцев   59

Бухгалтерський облік   20

 

Вдали маячил алый парус...   343

Верховенство права та правова держава   94

Весна переможна   336

Вже осінь стукає у вікна   274

Вибрані наукові статті та фрагменти праць   183

Відлучені   257

Відомі випускники Херсонського державного аграрного університету   338

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори)   243

Вовча Гребля   328

Водоспад   386

Воспоминания о потерянной родине   67

Впровадження компетентнісного підходу в освітньому процесі   194

Вулиці рідного Скадовська   70

 

Гендерні аспекти: сучасний вимір   340

Голос Батьківщини   342

Гортаю сторінки свого життя   261

 

Дарую пісню Україні   219

Деньги на "Астон Мартин"   264

Despues de leer   231

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності "правознавство" рівнів вищої освіти "бакалавр" та "спеціаліст" з дисциплін кафедри історії та теорії права і держави   344

Дипломанти обласного фестивалю юних талантів "Зіркова веселка"   220

Дней далеких отраженье   354

До України пригорнусь...   254

Добро врятує світ!   76

II Таврійські філологічні читання   232

 

Екологічна стандартизація і сертифікація   14

Екологічний паспорт Херсонської області   9

Економічний потенціал країни: теоретичні засади та практика реалізації   21

Економічні підсумки 2016 року: досягнення, тенденції та перспективи   22

Епоксидні композити, модифіковані високочастотним імпульсним магнітним полем   50

Етнонаціональна політика в Україні в період незалежності   82

 

Есть. Хотя уже тоже "было"   251

 

З її душі – немов з криниці...   246

...З народом всякчас   332

З погляду майбуття   369

Завжди свобода   329

Загадочная страна   258

Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку   101

Западня   259

Заселення Сірогозщини   318

Збірник наукових праць. Педагогічні науки   170-182

Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2015 р.   212

Зимові візерунки   347

Значимість психології в сучасному суспільстві   280

 

Інноваційна економіка   23

Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства 103

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві = Information Technologies in Education, Science and Production   197, 198

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами промислових підприємств   310

Інформація з обмеженим доступом в системі інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України: теоретико-правові та організаційні аспекти   109

Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень 281

 

К прославлению Блаженной Домникии Таврической   348

Казки Жовтого Бичка   330

Казки Херсонщини рідного краю   349

Калейдоскоп усмішок   265

Канитель времен   268

Капитаны   250

Каталог виставки творчих робіт викладачів образотворчого мистецтва шкіл естетичного виховання м. Херсона та області   221

Каховщина – любов моя   74

Книга живих   262

Книга Херсонщини' 2012/2013   352

Книга Херсонщини' 2014   302

Коли поета мову чую...   260

Коллекция экслибрисов М. А. Емельянова в собрании Херсонского областного художественного музея им. А. А. Шовкуненко   222

Компетенція органів місцевого самоврядування первинного рівня в сфері регулювання земельних відносин: конституційно-правовий аспект   104

Комп'ютерно-інтегровані технології у сьогоденні   53

Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій   96

Конституційне право України   105

Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей   106

Конституційно-правовий статус іноземців в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз   102

Конституційно-правовий статус суб'єктів освітнього процесу у вищій школі України   107

Конституционный Суд Азербайджанской Республики: теория и практика   95

Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи подолання   108

Країни Східного партнерства – V 4: проблеми і перспективи співпраці   78

Культура – це ми   214-216, 356-359

Курс лекций по общей физике   15, 16

Kherson's Special Sun-Dial Time : cultural reader = Херсон: особливий відлік часу за сонячним годинником   351

 

Лівий рух у Херсоні   66

Література про Херсонську область за 2015 рік, вип. 2 (116)   303

Література про Херсонську область за 2015 рік, вип. 3 (117)   304

Література про Херсонську область за 2015 рік, вип. 4 (118)   305

Лучшее рядом   270

Любовь под дождем   353

Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності   79

 

Матеріалознавство та технологія матеріалів   362

Медична наука та медична практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії   61

"Мельпомена Таврії"   223

Методика створення бібліографічних описів   361

Методологія синергетичного управління економічною безпекою підприємства   24

Методологія створення інформаційних технологій та систем на засадах парадигми граничних узагальнень   312

Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка   71

Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення   233

Моделі і інформаційні технології підтримки прийняття рішень при епідемічних надзвичайних ситуаціях в регіоні   307

Молодь у світі сучасних технологій   363

Морские дали   267

Моя душа постійно у тривозі   383

Моя Україна   249

Музична культура Херсонщини у контексті регіональних культуротворчих процесів (кінець XIX – початок XX століть)   374

Мы не могли не победить!   366

 

На весь голос   380

Нам бомби свої колискові співали...   271

Нарис історії Херсонщини. Давній час   319

Науковий вісник публічного та приватного права   112, 113, 114

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки   11

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки   25-40

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація   234-237

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки   284-295

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки   115-130

Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"   131

Не все безжально знищили літа   266

Невідомі імена героїв Херсонщини   72

Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті   132

Нотаріат та адвокатура України   346

 

О природе, человеке и его светлом будущем   371

Обрій   364

Ой, батюшка! Притчи   256

Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств харчової промисловості   314

Основи загальної фізичної підготовки учнів старшої школи   208

Основи земельного права України   97

Основи соціальної держави та громадянського суспільства   77

Основи суднової енергетики   56

Основні напрями розвитку педагогічної науки   185

Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу   133

Оцінювання ефективності менеджменту персоналу туристичних підприємств   315

 

Педагогіка в системі гуманітарного знання   186

Педагогіка: традиції та інновації   187

Педагогічний альманах   200-203

Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель   165

Пентаплекс = Pentaplex   244

Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України   41

Перспективи розвитку сучасної науки   188-190

Перспективи розвитку філологічних наук   238

Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки   134

Письменники Херсонщини   245

Півроку до істини   339

Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід   204

Пізньоскіфський могильник Червоний Маяк   373

Пісні серця   224

Поети брати Бурлюки. Тонкофінгерпринт   334

Покров   321

Polygraph and psycho-physiological diagnostics of personality   335

Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні   136

Політологія, філософія, соціологія, психологія: контури міждисциплінарного перетину   296

Полюс поворота и его учет при маневрировании морского судна   55

Пособие по здоровью для взрослых украинцев   60

Похитители судеб ; Живой булыжник : легенды, нашепт. мор. раковиной Epitonium scalare 275

Поэмы   367

Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ   137, 138

Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції   139

Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст.   140

Право інтелектуальної власності   93

Право: історія, теорія, практика   141

Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні   142

Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні   143

Правове регулювання адміністрування податку на додану вартість в Україні   144

Правове регулювання відносин обігу персональних даних   372

Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави   145

Правовий вимір конституційної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах європейської парадигми України   146

Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України   100

Правовий статус і законодавчі гарантії діяльності Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України   91

Приглашаем в Любовьландию   370

Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика   62

Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України   147

Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у XXI столітті   297

Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України   148

Природно-климатические факторы и социально-экономические системы   49

Про морского волка и юнгу   263

Проблема забезпечення якісною питною водою селища міського типу Зеленівка міста Херсона 17

Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти   42

Проблеми підвищення ефективності економіки та управління в сучасних умовах   43

Проблеми та перспективи розвитку обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання   44

Проблеми та перспективи розвитку освіти   205

Проект Закону України "Про малі виробничі бізнес-парки"   149

Протидія незаконній міграції в Україні   153

Психологічні дисгармонії особистості в особливих умовах професійної діяльності (на прикладі діяльності медичної сестри)   283

Публічно-правові засади державної політики в Україні: проблеми теорії і правового регулювання   150

 

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Херсонській області у 2015 році   13

Ресурси розвитку регіону: фінансові аспекти   52

Рефлексивна компетентність особистості   298

Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії   151

Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів   152

Рідний дім   345

Різдвяні казки Херсонщини   269

Розвиток економічної системи в умовах глобалізації   45

Розвиток культури Херсонщини у повоєнний період (1944 – 1950 рр.)   376

Розвиток наукових основ ресурсозберігаючої технології первинної обробки луб'яних культур 308

Розвиток наукових основ технології низькотемпературної підготовки целюлозовміщуючих текстильних матеріалів   309

Розвиток нижчої професійної освіти на Півдні України у II половині XIX – початку XX століття 320

Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі   206

Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України (1958–1998 рр.)   195

Розвиток споживчого капіталу на туристичних підприємствах Херсонської області   381

Розроблення ресурсозберігаючої технології одержання трести конопель   311

Розроблення технологій вибілювання вовняного волокна з використанням електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації   306

Розслідування перешкоджання законній професійній діяльності журналістів 111

Ромашкова фея та кіт   326

Руни Золотого Бика   331

 

Самосуд приречених   253

Свято-Григорівський Бізюків чоловічий монастир   278

Сейф открывается просто   12

Сказки домашних обоев   255

Словник-довідник з історії мореплавства   54

Сміхотерапія   382

Сміхотрон : (крапелька сміху людям на втіху)   355

Соборна... вільна... незалежна...   217

Сонячний дощ   384

Співвідношення норм трудового та адміністративного права при регулюванні проходження державної служби в Україні   99

Співуча перлина Херсонщини   227

Spira mirabilis = Дивовижна спіраль   277

Спрага щастя   325

Становлення і розвиток педагогіки   192

Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця XIX – XX століття 209

Статистичний щорiчник Херсонської області за 2015 рік   6

Стежками мого роду   317

Степ   272

Стихія політики: революція та еволюція   81

150 романсов   368

Структура національної економіки та механізми її розвитку: проблеми теорії та практики   46

Судові та правоохоронні органи України на шляху до Європи   155

Судовые механизмы, устройства, системы и их эксплуатация   375

Сучасна медицина: актуальні питання   63

Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика   193

Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів   156

Сучасна філологія: теорія і практика   239

Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни   47

Сучасний стан та перспективи розвитку інституту народної законодавчої ініціативи в Україні 154

Сучасний стан теоретичного обгрунтування та практичної реалізації державотворчих процесів у країнах світу   80

Сучасні методи опозиційної діяльності: питання теорії та практики   90

Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології   64

Сучасні тенденції в юридичній науці України   157

Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики   158

 

Таємниця назви міста Каховка   75

Татко сердиться на мамку   337

Творчий клас регіону: експертне бачення стратегії регіонального розвитку Херсонщини   378

Творчість дітей будинку ОСББ "Кутузова, 8"   199

Тенденції та пріоритети реформування законодавства України   159

Теоретичний аналіз і наукові дослідження юриспруденції у світовій науці   160

Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології   299

Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в полісуб'єктному навчальному середовищі   191

Теорія і практика розвитку професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України (1940-і рр. XX – початок XXI ст.)   196

Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова   110

Тераріум   252

Технологічна модернізація виробництва наукоємної продукції в Україні: теоретичні основи інноваційного розвитку, оцінювання соціально-економічних наслідків, формування складових державної підтримки   51

Топоніміка у краєзнавчій та позакласній роботі з географії   240

Торкаючись почуттів...   276

Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології   282

Трое из четвертого измерения, или Прошельцы   323

 

У згонах   377

У мить натхнення   273

Удосконалення технології проектування тканин комбінованих переплетень   313

Украина в сердце моем   68

Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри 161

Українська автентика   225

Управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах   48

Управління розвитком альянсових взаємовідносин у сфері допоміжної офісної діяльності   316

Учнівські дослідження в курсі географії 8 класу   324

 

Фараон   350

Феноменологія харчової поведінки у континуумі "норма-патологія"   301

Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві   241

Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні   184

Функції адміністративного права: генеза, теоретичний, нормативний та праксеологічний аспекти   135

 

Херсон   7

Херсонская областная организация ветеранов. XV, 1999 – 2014 гг.   379

Херсонський академічний обласний театр ляльок. 45 років   226

Херсонський обласний художній музей ім. О. О. Шовкуненка = Kherson Regional Art Museum Named After O. Shovkunenko   218

Храм   322

Хронологія мужності, 2014–2016   162

 

Цена жизни ветерана войны (УБД – ИВОВ)   69

Цивільне право України   163, 164

Ціннісний вимір політичної діяльності: сепаратизм та війна як продовження політики   83

 

Час-калейдоскоп   360

Чинники розвитку філологічних наук у XXI столітті   242

Чулаківська школа: історія і сучасність   210, 211

 

Шкільний курс біології людини   207

 

Экология и охрана окружающей среды   10

 

Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень   166

Юридичні науки: проблеми та перспективи   167

Юридичні науки та їх роль у формуванні правової культури сучасної людини   385

"UChoice: 4P" Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, Psychology   300

Покажчик видавництв, видавничих організацій та поліграфічних підприємств

Херсон

Айлант   68, 73, 77, 191, 227, 244, 246, 249, 261, 263-265, 271, 274, 276, 337, 343, 354, 376, 381, 383, 384

Ведьмы неспящего града   275

Видавничий дім Дмитра Бураго   353

Гельветика   1-5, 11, 18-21, 23, 25-41, 43, 45-47, 51, 57, 58, 61-65, 78-82, 84-148, 150-154, 156-161, 163-182, 185-190, 192, 193, 204, 205, 228-239, 241, 242, 251, 279-282, 284-297, 299, 300, 333, 335, 372, 385

Гілея   71, 225, 260, 272, 378

Графіка   224, 365-368, 382

Державна морська академія   10, 15, 16, 49, 50, 54, 55, 194, 362

Золоті сторінки   7

ІТ   199, 245, 253, 267, 270, 370

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»   183, 184, 195, 196, 200‑203, 207-211, 240

ЛТ-Офіс   56

Міська друкарня   67, 218, 252, 255, 256, 363

Наддніпряночка   70, 74, 162, 226, 278

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара   212, 302-305, 352

Обласний краєзнавчий музей   213

ОНМЦКіМ   220

ПП Вишемирський В.С.   24, 42, 44, 48, 52, 53, 83, 283, 298, 301

ПП Головко О.А.   22

ПП Грінь Д.С.   149, 155, 258, 259, 262, 268, 338

ПП Сівак О.В.   373

ПП Чуєв С.М.   360

Просвіта   243, 257, 266, 342

Сіріус   222

Слово   248

Стар   60, 197, 198, 341, 355

Штрих+   375

 

Без видавництва   6, 8, 9, 13, 17, 59, 66, 72, 76, 206, 214-217, 219, 221, 223, 247, 254, 269, 327, 336, 347-351, 356-359, 364, 374, 379, 380

 

Інші видавництва Херсонської області   69, 75, 273, 277, 339, 345, 369, 386

 

Видавництва за межами області

 

Київ

Бізнес-Логіка   317

Журналіст України   322

ПП Матвієнко   325

Філюк   319

Ярославів Вал   334

 

Мелітополь

Издат. дом МГТ   371

Люкс   318, 328-331

 

Нікополь

Принтхаус «Римм»   377

 

Сімферополь

ДОЛЯ   323

 

Харків

Клуб Сімейного Дозвілля   321

КСК   326

Основа   324

Список скорочень слів (абревіатур), що не передбачені спеціальним державним стандартом

 

АТ                                     Акціонерне товариство

АТО                                  Антитерористична операція

ВМЗ освіти                       Вищий морський заклад освіти

ВНЗ                                   Вищий навчальний заклад

ГО                                     Громадська організація

ДВНЗ                                 Державний вищий навчальний заклад

ДГУ                                   Дніпропетровський гуманітарний університет

ДЗ                                      Державний заклад

ЄС                                     Європейський Союз

ЗНУ                                   Запорізький національний університет

ИВОВ                                Инвалиды Великой Отечественной войны

КВНЗ                                Комунальний вищий навчальний заклад

КЗ                                      Комунальний заклад

КНУ                                  Криворізький національний університет

КПУ                                  Класичний приватний університет

КУ                                     Комунальна установа

МВС                                  Міністерство внутрішніх справ

МГТ                                  Мелитопольская городская типография

МГУ                                  Міжнародний гуманітарний університет

НАН України                    Національна академія наук України

НАПрН України               Національна академія правових наук України

НДІ публ. права               Науково-дослідний інститут публічного права

НДІПП                              Науково-дослідний інститут публічного права

ОНМЦКіМ                       Обласний науково-методичний центр культури і мистецтв

ОСББ                                Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

ОУНБ ім. Олеся Гончара            Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара

ПВНЗ                                Приватний вищий навчальний заклад

РІПО                                 Регіональний інститут післядипломної освіти

СБУ                                   Служба безпеки України

ТОВ                                   Товариство з обмеженою відповідальністю

УБД                                   Участники боевых действий

ХГМА                               Херсонская государственная морская академия

ХГТ                                   Херсонская городская типография

ХДМА                               Херсонська державна морська академія

ХДУ                                   Херсонський державний університет

ХМД                                  Херсонська міська друкарня

ХМТ                                  Херсонська міська типографія

ХОКМ                               Херсонський обласний краєзнавчий музей

ЦМІ «Тотем»                   Центр молодіжних ініціатив «Тотем»

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829