Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Природа і природні ресурси. Природничі науки

8. Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнар. конф. молодих учених (29 черв. – 3 лип. 2016 р.), м. Херсон / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Є. Л. Кордюм [та ін.]. – Херсон : [Б. в.], 2016. – 139 с. – Текст укр., англ.
У збірнику висвітлюються результати досліджень в галузях альгології, бріології, ліхенології, молекулярної біології, фізіології та біохімії рослин, генетики, анатомії, морфології та географії рослин, дендрології, інтродукції рослин та ландшафтної архітектури.

9. Екологічний паспорт Херсонської області / Херсон. обл. держ. адмiн., Департамент екол. та природ. ресурсів. – [Херсон] : [Б. в.], 2016. – 161 с. : кольор. іл., карти, табл.
У виданні окреслено основні екологічні проблеми області та шляхи їх вирішення.

10. Леонов Валерий Евгеньевич. Экология и охрана окружающей среды : учеб. пособие / В. Е. Леонов, А. В. Ходаковский ; под ред. В. Е. Леонова ; Херсон. гос. мор. акад. – Херсон : ХГМА, 2016. – 347 с. : рис., портр. – Библиогр.: с. 334–342.
У навчальному посібнику розглядаються основні положення міжнародних нормативно-правових та законодавчих актів при підготовці судноводіїв, суднових механіків та електромеханіків на рівні "Експлуатація та управління", направлених на захист морського навколишнього середовища при експлуатації суден.

11. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки : зб. наук. пр. Вип. 5 / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: І. О. Пилипенко (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2016. – 155 с. : рис., табл. – Текст укр., пол. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

12. Починок Николай Терентьевич. Сейф открывается просто / Н. Починок. – Київ ; Херсон : Просвіта, 2016. – 323 с. : ил. – Библиогр.: с. 322.
Видання розкриває таємниці утворення планет, походження супутників, методи визначення віку планет. Розповідає про паралельний рух світів, що має величезне пізнавальне значення в формуванні правильного світогляду.

13. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Херсонській області у 2015 році / Херсон. обл. держ. адмiн., Департамент екол. та природ. ресурсів. – [Херсон] : [Б. в.], 2016. – 283 с. : табл., карти, кольор. іл.
Мета доповіді – ознайомлення широкого загалу державних та громадських органів, підприємств, установ, організацій і громадськості зі станом природного середовища в області, його проблемами та перспективами подальшого розвитку та використання.

14. Цвєткова Н. М. Екологічна стандартизація і сертифікація : навч.-метод. посіб. до виконання практ. робіт та самост. вивч. / Н. М. Цвєткова, І. І. Сараненко ; Херсон. держ. ун‑т. – Херсон : ХДУ, 2016. – 59 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 57–59.
У посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти екологічної стандартизації і сертифікації. Надано поради щодо використання екологічних стандартів у професійній діяльності. Запропоновано ситуаційні задачі та способи їх вирішення.

Шарко Александр Владимирович. Курс лекций по общей физике : [в 2 т.] / А. В. Шарко ; Херсон. гос. мор. акад. – Херсон, 2016.
15. Т. 1. – 381 с. : ил.
16. Т. 2. – 418 с. : ил.
У виданнях викладення основних фізичних законів та їх практичне застосування подаються з позиції математичного обгрунтування закономірностей розвитку сучасних уявлень і досягнень вітчизняних та зарубіжних вчених.

Див. також № 1-5, 49, 168, 169, 188-190,196, 207, 240, 362.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829