Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

4 розділ. Виборча система

Part`s menu

4 розділ. Виборча система

     Матеріали цього розділу висвітлюють питання про виборчу систему України, її вплив на ствердження в державі дійсного народовладдя шляхом свідомого вибору народних представників до вищих органів влади. Про це записано в Конституції України ст. 69: «Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії».

     119. Закон України «Про вибори народних депутатів України». За станом на 19 верес. 2005 р. /Верховна Рада України: Офіц. вид. – К., 2005. – 192 с.
     120. Закон України «Про вибори Президента України». За станом на 18 берез. 2004 р. /Верховна Рада України: Офіц. вид. – К., 2004. – 130 с.
     121. Закон України «Про статус народного депутата України». За станом на 1 лют. 2005 р. /Верховна Рада України: Офіц.вид. – К., 2005. – 48 с.
     122. Закон України «Про політичні партії в Україні». За станом на 1 лют. 2005 р. /Верховна Рада України: Офіц. вид. – К., 2005. – 20 с.
     123. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». За станом на 30 груд. 2005 р. /Верховна Рада України: Офіц.вид. – К., 2006. – 176 с.
     124. Закон України «Про центральну виборчу комісію». За станом на 1 верес. 2004 р. /Верховна Рада України: Офіц. вид. - К., 2004. – 32 с. 

     125. Адміністративний ресурс на виборах та методи протидії /Упоряд. О.Кошель, А.Яцимирський; Шк. політ. аналітики при НаУКМА. – К., 2004. – 23 с.
     126. Вибори Президента України 2004 року. Електоральна статистика: інформ.-аналіт. вид. /Центр. вибор. коміс.; редкол.: Я.В. Давидович та ін.– К.: Поліграф сервіс, 2005. – 608 с.: табл., кольор. ілюстр.
     127. Виборче законодавство України: проблеми та шляхи їх вирішення: (за матер. наук.-практ. конф. та круглих столів); [збірник] /Ін-т вибор. права. – К.: ФАДА, 2005. – 180 с.
     128. Твоє право обирати / Ред.-упоряд.: І.Підлуська та ін.. – К.: Фонд «Європа-ХХІ»: Молодіжна альтернатива, 2006. – 36 с. 
     129. Банна О. Особливості політичної реклами на виборах 2006 року в Україні: державно-управлінський аспект //Вісн. нац. акад. держ. управління при Президентові України. - 2006. - №4. - С. 293-300
     130. Білецький І. Попередження злочинності у сфері виборчого процесу в Україні //Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №12. - С. 52-55
     131. Волосевич І. Зв’язок мовної структури з електоральними прихильностями населення: на матеріалі передвиборних опитувань 1994-2006 років //Урок української. - 2006. - №11/12. - С. 10-16
     132. Говор Д. Практика організації голосування за межами приміщень виборчих дільниць в Україні //Юрид. вісн. - 2005. - №3. - С. 93-98. - Бібліогр. в кінці ст.
     133. Гончаренко О. І все-таки - європейський ренесанс! //Політика і час. - 2006. - №4. - С. 3-8
     134. Горіславець В. Вибори як спосіб суспільного буття, або зомбі в законі //Київ. - 2006. - №3. - С. 24-26.
    135. Гудзь Л. Правопорушення на виборах: основні форми вияву, методи боротьби та профілактики //Підприємництво, господарство і право. - 2006.- №11. - С. 150-153
     136. Загуменник В. Інститут офіційних спостерігачів у виборчому законодавстві //Вісн. прокуратури. - 2006. - №1. - С. 74-77
    137. Загуменник В. Порівняльний аналіз законодавства про вибори депутатів до органів місцевого самоврядування /В. Загуменник, О.Гуреїв //Право України. - 2005. - №10. - С. 7-9
     138. Кафарський В.І. Пропорційна система виборів: проблеми законодавчого регулювання //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №12.- С. 15-26
     139. Ковтунець В. Про зміст та обсяг суб’єктивного виборчого права //Вибори та демократія. - 2006. - №2. - С. 54-59
     140. Коновалов Д. Парламентаризм: демократія чи диктатура //Юрид. журн. - 2005. - №9. - С. 63-65
     141. Кремень Т. Второе пришествие: выборы премьер-министра //Корреспондент. - 2006. - №11(25 март). - С. 20-26
     142. Кузнєцова Н. Верховенство права і правозаконність //Юрид. журн.- 2005. - №11. - С. 112-113
     143. Лабенська А. Виборчі цензи до кандидатів на виборні посади органів місцевого самоврядування в Україні кінця XVIII ст. по даний час /А.Лабенська, Л.Новікова //Право України. - 2005. - №11. - С. 118-123. - Бібліогр. в кінці ст.
     144. Мищишин М. Два валета и вот это: как ляжет политическая карта на предстоящих выборах //Бизнес. - 2005. - №41. - С. 22-30
     145. Пилипишин В.П. Правові гарантії забезпечення транспарент-ності виборчого процесу в Україні //Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - №12. - С. 86-94. - Бібліогр. в кінці ст.
     146. Подольський А. Електоральна географія //Краєзнавство, географія, туризм. Шк.. світ. - 2006. - №29-32 (серп.) - С. 41-56
     147. Поліщук І. Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу //Політ. менеджмент. - 2005. - №6. - С. 42-48. - Бібліогр. в кінці ст.
     148. Рабінович П.М. Виборчі права: європейські стандарти захисту: (практика Страсбурзького суду) //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №2. - С. 118-122
     149. Скрипнюк О. В. Поняття та види відповідальності за порушення виборчого законодавства //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №2. - С.18-26.
     150. Сушкова Х.В. Конституційно-правові аспекти якісного складу Верховної Ради України в умовах реформування виборчої системи //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №7. - С. 5-15
     151. Схід і захід України в контексті виборчої кампанії-2006: відмінності, протиріччя, перспективи єднання //Нац. безпека і оборона. - 2006. - №1.- С. 35-50
     152. Фрицький Ю. Пропорційна система виборів до Верховної Ради України - оціночний аспект //Право України. - 2006. - №4. - С. 104-107
     153. Чепель О.Д. Принцип несумісності депутатського мандату (за українським і зарубіжним законодавством) //Бюл. М-ва юстиції України.- 2005. - №12. - С. 95-101. - Бібліогр. в кінці ст.
     154. Якименко Ю. Регіональні особливості ідейно-політичних орієнтацій громадян України в контексті виборчої кампанії-2006 //Нац. безпека і оборона. - 2006. - №1. - С. 2-19

Calendar

   1 2345
678 9 10 1112
13 1415 16 171819
20 21 22 23242526
2728293031