Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Іменний покажчик

Part`s menu

Іменний покажчик

 

Аббакумов В.        84
Аблязов Д.              2
Андрієвська Л.А.    166
Андрощук С.           3
Андрусяк Т.             4
Аракелян М.            85

Бакірова І.             86
Банна О.                 129
Безп’ятчук Ж.І.         57
Береговий Я.            5
Березюк О.               6
Біденко М.               173
Білан І.Л.                  57
Білецький І.              130
Богатирьов І.Г.          87
Борденюк В. В.         7
Борденюк К.             174
Бочарова Н.              88
Бурдоль Є.П.            166

Варналія З.С.          172
Василюк С. Ф.           58
Вертузаєв О.             175
Волвенко П.              176
Волосевич І.              131
Вольфовська Т. О.     59

Гаврилюк Р.             8
Гайворонський В.       9
Говор Д.                    132
Гончаренко О.           133
Горіславець В.           134
Горобчишина С.А.      57
Гринюк Р. Ф.              10
Грицак Л.                   170
Гудзь Л.                     135
Гуріїв О.                     137

Давидов Р.                11
Давидович Я.В.          128
Дзейко Ж. О.               12,13,221,222
Діковська І.А.              89
Долежан В.                 189
Доморослий В.            60
Доронін І.                    177
Дробуш І. В.                90
Друзенко Г.                 14,178
Дуда А.В.                    171

Езеров А.                   15

Євгенієва А.               180
Євграфова Є.               16
Єфименко А.                17,223

Жаровська І. М.         18
Жук Н.                         224

Загуменник В.            136,137
Захарова Є.                 82

Кальченко С.             181
Карпов О.М                 168
Каспрук В.                   182
Кафарський В.            19,61,138,183-185
Кириченко Ю.              186
Кислий П.С.                 166
Ковтунець В.                139
Козюбра М.                  20
Коновалов Д.               140
Корнєєв А.                   21
Костицький В.В.           220
Костицький М.              22,188,227
Косюта М.                    189
Кошель О.М.                125,171
Кравченко А. В.            190
Кремень Т.                   141
Крусян А.                     23
Крутій О.                      62
Кудряченко А.І.            191
Кузнєцова Н.                24,142
Куліш А.                       93
Кушакова Н.                 22

Лабенська А.             143
Ладиченко В.В.            94
Лисенко Х.                   95
Лисенков С.Л.              96
Лиска В.                      97
Лисюк Н.А.                  57
Лихацький Д.               192
Любченко П.                63

Мазурок І. О.              64
Майданник О.              193-194
Малишев О. В.             98
Марцеляк О. В.            195
Мельниченко В. І.        196,228
Мищишин М.               144
Музиченько О.             65
 

Назаренко О. А.          25
Наливайко Л.                26,27,66
Новікова Л.                  143

Олеськів І.                   198

Падалко Г. В.               199
Пашутін В.В.                  81
Пелих Н.                        67,200,201,231
Перерва Ю.                   232
Пилипишин В. П.           145
Підлуська І.                   127
Плахотнюк Н.Г.              196,203
Плющ Р.                       165,204
Погорілко В. В.              28-32
Погребняк С.                 33-34
Подольський А.             146
Поклонська О.               35
Поліщук І.                     147
Прокопов Д.Є.               100
Пушкіна О. В.                101,205

Рабінович П.М.            102,103,36,69,148
Рата І.                            82
Рахімкулов Е.                80

Савенко М.                   104
Савчин М. В.                  37,38,105,206
Салій П.                         233
Селіванов А.                  106
Селіванов В.                  76
Селівон М.                     107,207
Сивухін В.                      39,108
Сичова В.                      70,234
Скляренко О.                 208
Скомороха В.                 209
Скрипнюк О. В.              40,41,109,149
Слабошпицький М.         210
Смирнов М.                    42
Совгиря О. В.                 211,235
Солодаренко М. А.         43
Співак В.                        110
Старобор О.                   111
Стахєєва Г.О.                 112
Степаненко В.                 71
Суботін В.М.                   81
Суслова О.                     80
Сухонос В.                     212
Сушкова Х.В.                 150
Сущенко В.                    213

Темченко В.                 113-114
Терлецький Д.                44
Тертишник В.                 45
Тесленко М. В.              46,47,214
Ткачук П.                       48
Тодика О.                      49,50,72,73
Тодоров І.Я.                   81

Ушаков О. М.               74

Федоренко Л.              28,29
Федоренко В. Л.            215
Федючек І.                     75
Філонов О.В.                  81
Франко І.                        (4)
Фрицький Ю.                  152,216
Фукуями Ф.                    (71)

Хворостянкіна А.          236

Цвєтков В.                     76

Чапала Г.                      51
Чепель О. Д.                  153
Червяцова А.                 115
Черленяк І.                     52,77
Чикурлій С.О.                 217
Чорноус В.                     218
Чуб О.                            116

Шаповал В.                   117
Шатіло В.                        169
Шемчушенко Ю.              53,237
Шимко О. Р.                    54,78
Шинкаренко Л. О.            79
Шишкіна Е.                     118
Шкляр Л.                         55
Шупеня М.                      219

Юлдашев О. Х.              56,238
Ющик О.                        237

Яворський В.                82-83
Якименко Ю.                  154
Яцимирський А.              125

Calendar

12 3 4 567
8 9 10 11 121314
1516 17 18 19 2021
22232425262728
2930