Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Мовознавство

209. Актуальні проблеми філології : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 листоп. 2015 р.), [м. Одеса]. - Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр. рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглядаються загальні питання української мови і літератури, російської мови і літератури, літератури зарубіжних країн, романських, германських та інших мов, теорії літератури, порівняльного літературознавства, теорії і практики перекладу та інше. Збірник адресовано науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться філологічними науками, а також широкому колу читачів.

210. Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2015 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т. - Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 215 с. - Текст укр., рос., нім., фр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку філологічної науки.

211. Перспективи розвитку філологічних наук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2015 р.), [м. Харків]. - Харків ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

212. I Таврійські філологічні читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 лют. 2015 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; орг. ком.: В. Л. Федяєва [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 263 с. - Текст укр., рос., нім., англ., фр. - Бібліогр. наприкінці ст.

213. Романова Наталя Василівна. Теорія та практика перекладу : навч. посіб. для студ. спец. "Філологія (нім. мова та літ.)" : [для студентів-германістів старших курсів] / Н. В. Романова; ред. В. М. Прохоров. - Херсон : ХМД, 2015. - 139 с. - Бібліогр.: с. 128-130, 135-139 та в тексті.
В посібнику враховано найбільш нові концепції, гіпотези, що сформувалися у межах радянського, вітчизняного та зарубіжного перекладознавства. Подано також зразки аналізу перекладів, контрольні запитання до кожної з навчальних тем дисципліни, серії вправ для тренування, що сприятиме глибшому засвоєнню теорії та оволодінню основами письмового перекладу з німецької на українську мову. Видання призначено насамперед майбутнім учителям німецької мови, а також спеціалістам германістики, викладачам, аспірантам, магістрам, студентам і всім тим, хто цікавиться проблемами відтворення німецьких текстів українською мовою.

214. Сучасна філологія: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 берез. 2015 р.), [м. Київ]. - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 139 с. : табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції адресовані науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, а також всім, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку філологічної науки.

215. Томчаковская Ю. О. Концепт CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в английской и украинской лингвокультурах : монография / Ю. О. Томчаковская ; под ред. Н. В. Петлюченко ; Одес. нац. экон. ун-т. - Одесса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 203 с. - Библиогр.: с. 161-202.
Видання адресоване філологам, лінгвістам, аспірантам, магістрам та всім, хто цікавиться проблемами дискурсології, лінгвокультурології, порівняльної лексикографії та порівняльної семантики.

216. Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 жовт. 2015 р.), [м. Львів]. - Львів ; Херсон : Гельветика, 2015. - 151 с. : діагр., табл., рис. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції розглянуті загальні питання української мови і літератури, російської мови і літератури, літератури зарубіжних країн, романських, германських та інших мов, теорії літератури, порівняльного літературознавства, теорії та практики перекладу. Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам і студентам, які цікавляться філологічними науками, а також широкому загалу читачів.

Див. також № 315, 327

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 161718192021
22232425262728
2930