Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Наука. Педагогіка

Актуальні питання сучасної науки : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2015 р.), [м. Львів] : у 2 ч. - Львів : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - (Молодий вчений. Конференції).

159. Ч. 1. - 171 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

160. Ч. 2. - 171 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

У двох частинах матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються загальні питання теорії та історії соціальних комунікацій, теорії та практики фізико-математичних наук, традицій та інновацій технічних наук, географічних та філософських наук, фізичного виховання і спорту. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, а також широкому загалу читачів.

161. Актуальні питання сучасної педагогіки : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 груд. 2015 р.), [м. Ужгород]. - Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 175 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику матеріалів науково-практичної конференції розглядаються загальні питання педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, теорії та методики професійної освіти, соціальної, дошкільної педагогіки, а також питання інформаційних технологій в освіті. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться питаннями педагогічної науки.

162. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. 68 / Херсон. держ. ун-т ; відп. ред. Є. С. Барбіна. - Херсон : Гельветика, 2015. - 239 с. : рис., табл. - Назва на обкл. : Педагогічні науки. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

163. Ідеї, думки та висловлювання Василя Сухомлинського : зб. цитат / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" ; за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко ; уклад.: І. В. Воскова [та ін.]. - Херсон, 2015. - 158 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Збірник буде цікавим фахівцям у галузі педагогіки та психології, учителям шкіл та іншим працівникам системи освіти, студентам педагогічних вищих навчальних закладів та широкому колу читачів.

164. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві = Information Technologies in Education, Science and Production : зб. наук. пр. Вип. 4 (11) / Одес. нац. політехн. ун-т; голов. ред. Г. О. Оборський. - Херсон : Стар, 2015. - 294 с. : табл., фот., рис. - Тит. арк. парал. укр., англ. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст. - Алф. покажч. авт.: с. 291-292.

165. Педагогіка в системі гуманітарного знання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 берез. 2015 р.), [м. Одеса]. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 219 с. : табл., рис. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

166. Педагогіка: традиції та інновації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2015 р.), [м. Харків]. - Харків ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах міжнародної науково-практичної конференції розглядаються загальні питання педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, теорії та методики професійної освіти, соціальної, дошкільної педагогіки, теорії та методики виховання, а також питання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

167. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми сьогодення : колект. монографія / В. В. Кузьменко [та ін.] ; за ред.: В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко ; КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти". - Херсон, 2015. - 253, [2] с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці тем.

Перспективи розвитку сучасної науки : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 трав. 2015 р.), [м. Київ] : [у 2 ч.]. - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - (Молодий вчений. Конференції).

168. Ч. 1. - 123 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст.

169. Ч. 2. - 127 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

У двох частинах матеріалів конференції розглядаються загальні питання фізико-математичних, хімічних, біологічних, геологічних, технічних, сільськогосподарських, історичних, філософських наук, питання мистецтвознавства та архітектури, національної безпеки, соціології, фізичного виховання та спорту, культурології та соціальних комунікацій. Видання адресовані науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів.

Перспективи розвитку сучасної науки : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 груд. 2015 р.), [м. Харків] : [у 2 ч.]. - Харків : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - (Молодий вчений. Конференції).

170. Ч. 1. - 159 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

171. Ч. 2. - 155 с. : рис. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

Збірники матеріалів науково-практичної конференції адресовані науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів.

172. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди : [до 95-річчя видат. педагога В. О. Сухомлинського (1918-1970)] / В. В. Кузьменко [та ін.] ; КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти". - 2-ге вид., [перероб. і допов.]. - Херсон, 2015. - 111 с., [3] арк. кольор. фот. : портр., табл., фот. - Бібліогр. наприкінці розд. - Дод.: с. 95-111.

173. Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2015 р.), [м. Хмельницький]. - Хмельницький : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 179 с. : табл., рис. - (Молодий вчений. Конференції). - Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції знайомлять із загальними питаннями педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, методики професійної освіти, соціальної, дошкільної педагогіки, теорії та методики виховання, а також питаннями інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Збірник призначено для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться питаннями педагогічної науки.

174. Фоменко Надія Андріївна. Правова педагогіка : навч. посіб. / Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, О. В. Фатхутдінова ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - Херсон : Олді-плюс, 2015. – 324 с. : табл., рис. - Предм. покажч.: с. 321-322. - Імен. покажч.: с. 323-324. - Бібліогр. наприкінці розд.
У навчальному посібнику в межах аналізу галузевої педагогіки в системі науки про освіту, навчання та виховання розкрито теоретико-методологічні основи правової педагогіки, ключові проблеми виховання та навчання осіб із девіантною поведінкою, особливості правового виховання в роботі із перевиховання засуджених.

Див. також № 14, 138, 344, 361, 362, 364, 375, 392

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829