Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Бібліографічні джерела, які містять відомості про населення різних національностей, що проживають на Херсонщині

Меню розділу

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА,
ЯКІ МІСТЯТЬ ВІДОМОСТІ ПРО НАСЕЛЕННЯ РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ХЕРСОНЩИНІ

1536. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ материалы по истории Новороссии //Записки императорского Одесского общества истории и древностей. – О., 1915. – Т.32. – С.1-25.

1537. БІБЛІОГРАФІЧНІ посібники з історії України та архівні довідники, 1991-2010: наук.-допом. бібліогр. покажч. /ДЗ “Національна історична бібліотека України”; уклад. О.А. Політова, В.П. Кисельова. – К.: ВД “Вініченко”, 2011. – 104 с.

1538. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ указатель литературы по вопросам  экономического положения еврейского населения СССР и общей литературы, использованной для настоящей работы //Зингер Л. Еврейское население в Советском Союзе /Зингер Л. – М.; Л., 1932. – С. 169-170. – РНБ.

1539. БОЛГАРИ в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч., 1917-1941 /Кн. палата; уклад. Н.А. Дехтярова [та ін.]. – К., 2000. – 148 с. – Джерело: Україна в етнонаціональному вимірі. – С.45.

1540. ВИДАНО в Херсоні. 1842-1942: кат. місцевого друку /ХОУНБ ім. Олеся Гончара; авт.-уклад. Лянсберг О.В.; відп. ред. Зелена Л.І. – Херсон: ХМД, 2009. – 200 с. - Бібліогр.: с. 171-173. - Допом. покажч.: с. 174-197. - На тит. арк. також: 65-річчю утворення Херсон. обл. присвяч.

ГРИГОРЬЕВ В. Н. Предметный указатель материалов в земско-статистических трудах с 1860-х гг. по 1917 г. – М.: Изд. ЦСУ СССР, 1926-1927. – РНБ.

1541. Вып. 1. – 1926. – 338 с.

1542. Вып.2. /при участии И. С. Самохвалова. – 1927. – VIII, 380 с.: портр.

1543. ДОРОШЕНКО. Указатель источников для ознакомления с Южной Русью. – СПб., 1904. – РНБ.

1544. ДУХОВНА культура українського народу: рек. бібліогр.покажч. /НПБУ; склад. С.М. Остапенко; відп. ред. В.О. Кононенко. – К., 1994. – 37 с. – (Серія  “Культура і побут народу України”. Вип.1.).

1545. ЕТНІЧНА історія грецької спільноти в Україні: бібліогр. довід.-покажч. /Ін-т історії України НАН України; відп. ред. М.Ф. Дмитрієнко; упоряд. Я.О. Іщенко. – К., 2003. –  288 с. – НІБУ.

1546. ЕТНІЧНІ спільноти України: етнографічні особливості: рек. бібліогр. покажч. /НПБУ; авт.-уклад. С.М. Остапенко; відп. ред.В.О. Кононенко. – К., 2000. – 79 с. – (Культура і побут України. Вип.3.).

1547. ЕТНОСИ України: 1917-1941: наук.-допом. бібліогр. покажч. /Кн. палата України; уклад. Н.А. Дехтярова, Е.Г. Кузнецова. – К.: Кн. палата України, 1997. – 134 с. – НІБУ.

ЄВРЕЇ в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч., 1917-1942. /Кн. палата України; уклад. Н.А. Дехтярова [та ін.]; пер. з ідиш. Ю.З. Вінницький. – К., 1999-2000. –  (Серія “Етноси України”). –  НІБУ.

1548. Ч.1. – 185 с., [1] арк. іл.

1549.  Ч.2. – 240 с.: іл., портр.

1550. *ЗЕЛЕНИН Д. К. Библиографический указатель русской этнографической литературы о внешнем быте народов России. 1770-1910 гг. /Д.К. Зеленин //Записки императорского Русского географического общества по отдел. этнографии.- СПб., 1913. – Т.XI. Вып.1.

ІСТОРІЯ міст і сіл Херсонської області: наук.-допом. бібліогр. покажч.: [в 2-х ч.] /Херсон. обл. наук. б-ка ім. О. М. Горького; уклад. О.І. Катушкіна; ред. М.А. Кацев. – Херсон,1982.

1551. [Ч.1: Область в цілому]. - 176 с.

1552.  [Ч. 2]: Райони області. - 172 с.

ІСТОРІЯ України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за … рік /Нац. іст. б-ка України. – К. , 1968 - ... .

1553. … 1987 … . – 1988. – 300с.
1554. … 1988 … . – 1989. – 236 с.
1555. … 1989 … . – 1990. – 342 с.
1556. … 1990 … . – Ч.1. – 1993. – 248 с.
1557. … 1990 … . – Ч.2. -  1993. – 543 с.
1558. … 1990 … . –Ч. III. – 1993. - 803 с.
1559. … 1991 … . – Ч.1. – 1993. – 156 с.
1560. … 1991 … . - Ч.2. – 1993. – 391 с.
1561. … 1992 … . - 1994. - 304 с.
1562. … 1993 … . - 1997. – 312 с.
1563. … 1994 … - II кв. – 1994. - 207 с.
1564. … 1994 … - III кв. – 1994. – 229 с.
1565. … 1994 … . – IV кв. – 1995. – 247 с.
1566. … 1995 … . – I кв. – 1995. – 170 с.
1567. … 1995 … . – II кв. – 1995. – 153 с.
1568. … 1995 … . – III кв. – 1995. -155 с.
1569. … 1995 … . – IV кв. – 1996. – 220 с.
1570. … 1996 … . - 2000. – 367 с. 
1571. … 1997 … . – Ч.1 – 1999. – 289 с.
1572. … 1997 … . – Ч.2. – 1999. – 292 с.
1573. … 1998 … . -  2000. – 470 с.
1574. … 1999 … . – 2001. – 475 с.
1575. … 2000 … . – Ч.1. – 2004. – 367 с.
1576. … 2000 … . – Ч.2. – 2004. – 377 с.
1577. … 2001 … . – 2004. – 516 с.
1578. … 2002 … . – 2005. – 613 с.
1579. … 2003 … . – 2006. – 497 с.
1580. … 2004 … . – 2006. – 612 с.
1581. … 2005 … . - 2007. –  556 с.
1582. … 2006 … . - 2008. – 715 с.
1583. … 2007 … . - 2009. – 752 с.
1584. … 2008. … . – 2011. – 768 с.
1585. … 2009. … . – 2011. – 644 с.

1586. КЕППЕН П. И. Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России /П.И. Кеппен. - СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, [1857?]. - 510 с.

1587. КРИМСЬКІ караїми в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч., 1917-1941 /Кн. палата України; уклад. Н.А. Дехтярова [та ін.]. – К.: Кн. палата України, 2001. – 88 с. – (Етноси України). – НІБУ.

1588. КРИМСЬКІ татари в Україні: наук.- допом. бібліогр. покажч., 1917-1941 /Кн. палата України; уклад. Н.А. Дехтярова [та ін.]. – К., 1999. – 128 с.- (Серія “Етноси України”).- Джерело: Україна в етнонаціональному вимірі. – С.78.

ЛАМБИН П. П. Русская историческая библиография /П. П. Ламбин, Б. П. Ламбин; сост. под. наблюдением А. А. Кунина. – СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1861-1884.- РНБ.

1589. … 1855. – 1861. – VIII, 168 с.
1590. … 1856. – 1861. – IV, 228 с.
1591. … 3-й. 1857. – 1865. – IV, 228 с.
1592. … 4-й. 1858. – 1857. – 246 с. розд. пол.
1593. … 5-й. 1859. – 1868. – IV, VIII, 300 c.
1594. … 6-й. 1860. – 1869. – IV, 346 с.
1595. … 7-й. 1861. -  1870.-  IV, 348 с.
1596. … 8-й. 1862. – 1872. – IV, 358 с.
1597. … 9-й. – 1863. – 1877. – IV,370 с.
1598. … 10-й. – 1864. – 1884. – IV, 470 с.

1599. ЛЕОНТЬЕВ А. Н. Опыт указателя книг и статей, относящихся к Херсонской губернии /А. Н. Леонтьев. – Херсон, 1890. – 220 с.

ЛІТЕРАТУРА про Херсонську область за … рік: бібліогр. покажч. – Херсон, 1959 - … .

1600. … 1959. – Вип.1. – 1959. – 22 с.
1601. … 1959. – Вип. 2. – 1959. – 19 с.
1602. … 1959. – Вип. 3. – 1959. – 20 с.
1603. … 1959. – Вип. 4. – 1959. – 20 с.
1604. … 1960. – Вип. 1. – 1960. – 35 с.
1605. … 1960. – Вип. 2. – 1960. – 32 с.
1606. … 1961. – Вип. 1. – 1961. – 25 с.
1607. … 1961. – Вип. 2. – 1963. – 38 с.
1608. … 1962. –1963.  – 75 с.
1609. … 1963. – 1965. – 123 с.
1610. … 1964. – 1965. – 192 с.
1611. … 1965. – 1966. – 131 с.
1612. … 1967-1968. – 1971. – 159 с.
1613. … 1969. – 1975. – 131 с.
1614. … 1970. – 1973. – 147 с.
1615. … 1971. – 1974. – 154 с.
1616. … 1972-1976. – Ч.1.- 1979. – 96 с.
1617. … 1972-1976. Ч.2.- 1980. – 136 с.
1618. … 1977-1978. – 1979. – 157 с.
1619. … 1979. – 1981. – 63 с.
1620. … 1980-1981. – 1985. – 106 с.
1621. … 1982-1983. – 1985. – 74 с.
1622. … 1984-1985. – 1986.- 87 с.
1623. … 1986. – 1989. – 98 с.
1624. … 1987-1988. – 1993. – 206 с.
1625. … 1989. – 1991. – 142 с.
1626. … 1990. – 1993. – 75 с.
1627. … 1991. – 1993. – 77 с.
1628. … 1992. – Вип. 1. – 1992. – 34 с.
1629. … 1992. – Вип. 2. – 1992. – 29 с.
1630. … 1992. – Вип. 3. – 1992. – 31 с.
1631. … 1992. – Вип. 4. – 1993. – 48 с.
1632. … 1993. – Вип. 1. – 1993. – 33 с.
1633. … 1993. – Вип. 2. – 1993. – 28 с.
1634. … 1993. – Вип. 3. – 1993. – 35 с.
1635. … 1993. – Вип. 4. -  1993. - 64 с.
1636. … 1994. – Вип. 1. – 1994. – 52 с.
1637. … 1994. – Вип. 2. – 1994. – 43 с.
1638. … 1994. – Вип. 3. – 1994. – 43 с.
1639. … 1994. – Вип. 4. – 1994. – 55 с.
1640. ...  1995. – Вип. 1. – 1995. – 30 с.
1641. … 1995. – Вип. 2. -  1995. - 26 с.
1642. … 1995. – Вип. 3. – 1995. – 32 с.
1643. … 1995. -  Вип. 4. -  1996. – 89 с.
1644. … 1996. – Вип. 1. – 1996. – 69 с.
1645. … 1996. – Вип. 2. -  1996. - 61 с.
1646. … 1996. – Вип. 3. – 1997. – 72 с.
1647. … 1996. – Вип. 4. – 1998. – 108 с.
1648. … 1997. – 2000. – 132 с.
1649. … 1998. – Вип. 1. – 1998 (1999). – 25 с.
1650. … 1998. – Вип. 2. – 1998 (1999). – 27 с.
1651. … 1998. – Вип. 3. – 1998 (1999). – 32 с.
1652. … 1998. – Вип.4. -  1998 (1999). – 44 с.
1653. ... 1999. – 2000 (1999). – 74 с.
1654. … 2000. – Вип. 1. – 2000. - 47 с.
1655. … 2000. – Вип. 2. – 2001. – 84 с.
1656. … 2001. – Вип.1. – 2001. - 35 с.
1657. … 2001. – Вип. 2. -  2001. – 64 с.
1658. … 2001. – Вип. 3. – 2001. – 44 с.
1659. … 2001. – Вип. 4. – 2002. – 128 с.
1660. … 2002. – Вип.1. – 2002. – 90 с.
1661. … 2002. – Вип. 2. – 2002. – 64 с.
1662. … 2002. – Вип. 3. – 2004. - 72 с.
1663. … 2002. – Вип.4. – 2005. – 101 с.
1664. … 2003. -  Вип. 1. – 2004. – 73 с.
1665. … 2003. -  Вип.2. – 2005. – 93 с.
1666.  … 2003. -  Вип. 3. -2005. – 67 с.
1667. … 2003. – Вип. 4. – 2005. -  93 с.
1668. … 2004. – Вип.1. -  2004. – 74 с.
1669. ... 2004. – Вип. 2. – 2005. - 97 с.
1670. … 2004. – Вип. 3. – 2005. – 92 с.
1671. … 2004. – Вип. 4. – 2005. – 125 с.
1672. … 2005. – Вип. 1. -  2005. – 72 с.
1673. … 2005. – Вип. 2. – 2005. – 53 с.
1674. … 2005. – Вип. 3. – 2006. – 52 с.
1675. … 2005. - Вип. 4. – 2006. – 104 с.
1676. … 2006. – Вип.1. – 2006. – 49 с.
1677. … 2006. – Вип. 2. – 2006. – 56 с.
1678. … 2006. – Вип. 3. – 2006. – 49 с.
1679. … 2006.-   Вип. 4.- 2007. – 101 с.
1680. … 2007. – Вип.1. – 2007. - 57 с.
1681. … 2007. – Вип. 2. – 2007. – 72 с.
1682. … 2007. – Вип. 3. – 2008. - 90 с.
1683. … 2007. – Вип. 4. -  2008. -81 с.
1684. … 2008. – Вип. 1. – 2008. – 53 с.
1685. ... 2008. – Вип. 2. – 2008. – 53 с.
1686. … 2008. – Вип. 3. – 2008. – 50 с.
1687. … 2008. – Вип. 4. – 2009. – 880 с.
1688. … 2009.-   Вип. 1. – 2009. – 56 с.
1689. … 2009. – Вип. 2. – 2009.- 52 с.
1690. … 2009. – Вип. 3. – 2010. – 60 с.
1691. … 2009. – Вип. 4.-   2010. – 66 с.
1692. … 2010. – Вип. 1. -  2010. – 49 с.
1693. … 2010. – Вип. 2. – 2010. – 48 с.
1694. … 2010. - Вип. 3. -  2010. - 69.
1695. … 2010. – Вип.4. – 2011. – 83 с.
1696. … 2011. – Вип.1. – 2011. – 60 с.
1697. ...  2011. - Вип. 2. - 2011. - 76 с.
1698. ...  2011. - Вип. 3. -  2011. - 75 с.
1699. ...  2011. - Вип. 4. - 2012. - 105 с.
1700. ...  2012. - Вип. 1. - 2012. -  55 с.

1701. *МАКСИМЕНКО Ф. П. Матеріали до краєзнавчої бібліографії. 1847-1929: список бібліогр. праць, що стосуються окремих місцевостей УРСР, Бессарабії, Дону, Криму /Всенар. б ка України при Всеукр. АН. – К., 1930. – XX, 264 с.

1702. МЕЖОВ В. И. Русская историческая библиография за 1865-1876 гг. включительно /второе отд. АН; под ред. Я. К. Грота. – СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1882-1890. - РНБ.

Т.1:№1-10036. Источники и материалы: ист. акты и документы. История России вообще и по царствованиям в особенности. История областей и губерний. Историческая этнография. История инородцев. – 1882. – XII, 436 c.

1703. МИНУЛЕ пливе у прийдешнє: (народні свята, звичаї та обряди на Херсонщині): бібліогр. покажч. /ХОУНБ ім. О. Гончара; уклад. В.В. Жванко; ред. Л.І. Зелена. – Херсон, 1998. – 26 с.- (Джерела нашої духовності).

1704. НАРОДЫ Юго-Запада Европейской части СССР: (список лит.) //Народы Европейской части СССР: этногр. очерки. – М., 1964. – Т.2. – С.853-854.

1705. НАЦІЇ і народності Херсонщини: наук.-допом. бібліогр. покажч. /ХОУНБ ім. О.М. Горького, ДАХО; уклад. Л.М. Андрієнко, З.С. Орлова; вступ. ст. В.М. Дарієнко; ред. Л.І. Зелена. - Херсон, 1993. - 84 с.

1706. НАЦІОНАЛЬНІ меншини в Україні: інформ.-бібліогр. покажч. /упоряд. І. Винниченко, В.Горовий; Ін-т досліджень діаспори. - 2-ге вид., доп. -  К.: ВД “Стилос”, 2003. - 252 с.

1707. НАЦІОНАЛЬНІ меншини в Україні: інформ.-бібліогр. покажч. /Ін-т дослідж. діаспори; упоряд. І. Винниченко. – К.: ВД “Стилос”, 2000. – 159 с. – НІБУ.

1708. НІМЦІ в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч. 1917 – 1941 рр. /Кн. палата України; уклад. Н.А. Дехтярова, Є.Г. Кузнєцова, Н.Л. Македон; наук. консультант Н.Ф. Клименко. – К.,1998. – 180 с. – (Серія “Етноси України”).

1709 ПОКАЖЧИК публікацій збірника наукових праць “Південний архів. Історичні науки“ (Вип. I - XXIV)  //Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2007. - Вип. XXV. - С. 253-283.

1710. ПРИЧЕРНОМОРСКИЕ немцы, их вклад в развитие г. Одессы и региона, 1803-1917: библиогр. указ. /Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова, науч. б-ка; сост. В.В. Самодурова. – О.: Астро Принт, 1999. – 192 с.: ил. – Джерело: Україна в  етнонаціональному вимірі. – С.60.

1711. РЕПРЕСІЇ в Україні (1917-1990): наук.-допом.бібліогр. покажч. /Нац. парлам.  б-ка  України;  авт.-упоряд.  Є. К.  Бабич,

В.В. Патока; авт. вступ. ст. С.І. Білокінь; худож. У. Мельникова. - К.: Смолоскип, 2007. - 519 с. - Бібліографія: с. 445-458. - Імен. покажч.: с. 459-504. - Дод.: с. 505-515.

1712. СІНКЕВИЧ Євген Григорович: біобібліогр. покажч. /НАН України; упоряд. І.Ю Сінкевич; вступ. ст. П.С. Сохань, П.Т. Тронько, О.А. Макієнко, О.В Черемісін. - К.; Херсон: Айлант, 2008. - 41 с.: портр., кольор. фот.- До 50-річчя від дня народження та 25-річчя наук.-пед. діяльності.

1713. СПИСОК литературы //Народы Европейской части СССР: этногр. очерки. – М., 1964. – Т.1. – С.909-931.

1714. СПИСОК работ Ю. Гессена, относящихся к истории еврейского народа в России //Гессен Ю. И. История еврейского народа в России. – Л.,1925. – Т.1. – С.240-242. – РНБ.

1715. СПРАВОЧНЫЙ указатель статей и заметок, помещенных в журнале “Киевская старина” за 1882-1887 гг. //Киев. старина. – 1888. – Т.XX. - С. I-LXXX.
Колонізація Південної Русі, с. II-XIII.

1716. ТАТАРИ в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч. 1917-1941 /Кн. палата України; уклад. Н.А. Дехтярова. – К.: Кн. палата України, 1997. – 132 с. - (Серія “Етноси України”). – НІБУ.

1717. ТИТОВА З. Д. Этнография: библиография рус. библиографий по этнографии народов СССР (1851-1969) /науч. ред. С.В. Иванов. – М.: Книга, 1970. – 143 с.

1718. ТУРКИ в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч.1917-1941 /уклад. Дехтярова Н.А., Кузнєцова Є.Г., Македон Н.Л.; ред. Дем’янова Л.Є. – К.: Кн. палата України, 1997. – 46 с.- (Серія “Етноси України”).

1719. УКАЗАТЕЛЬ книг и статей отдела им. Кн. Г. А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского     края    /    Херсон.    обществ.     б-ка;     сост.
В. К. Ш[ейнфинкель]. - Херсон: Паровая типо-литогр. О.Д. Ходушиной, 1913. – II, 115,[2] с., 1 л. портр. кн. Г.А. Потемкина, 1 репрод. картины Ф.Я. Алексеева “Вид города Херсона в 1787 году”.

1720. УКРАЇНА – етнос: наук.-бібліогр. довід. з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства /Наук.-дослід. ін-т українознавства; уклад. Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – К., 2005. – 202 с. – НБУ.

1721. УКРАЇНА : минуле і сучасність: попул. бібліогр. енцикл. /Нац. парлам.б-ка України; авт.-уклад. Г.І. Гамалій; ред. В.О. Кононенко. – К., 1999. – 192 с.

1722. УКРАЇНА в етнонаціональному вимірі: рек. бібліогр. покажч. /НПБУ; авт.-уклад. С.М. Остапенко; відп. ред. В. О. Кононенко. – К., 2001. – 94 с. – (Серія “Культура і побут України”. Вип.4).

1723. ФАЛЬЦ-Фейны и Херсонщина: библиогр. список /Херсон. обл. универс. науч. б-ка им. А. М. Горького; сост. Н. М. Дыба, О. В. Лянсберг. – Херсон, 1993. - 6 с.

1724. ХАРУЗИНА В. Материалы для библиографии этнографической литературы /В. Харузина //Харузин Н. Этнография: лекции, читанные в императорском Московском университете. IV. Верования /Н. Харузин; под. ред. В. Харузиной. – СПб., 1905. – С.1-295.
Новоросійська обл., с.170.

1725. ЦЕРКВА на Херсонщині: історія та сучасність: наук.-допом. бібліогр. покаж. / ХОУНБ ім. Олеся Гончара ; авт.-уклад. Мокрицька Г.П.; ред.-упоряд. Зелена Л.І. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2003. - 145 с. : іл. - З нагоди 2000-ліття Різдва Христового.

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 161718192021
22232425262728
2930