Головна Ресурси бібліотеки Віртуальна довідкова служба

Віртуальна довідкова служба

Задати питання

Рік Місяць
ID: 2659, 10.01.2013 07:13
Допоможіть, будьте ласкаві, знайти матеріал на такі питання:
1. Психологічні засади використання комп’ютерних технологій на уроках математики в основній школі.
2. Роль і значення комп’ютерних технологій як педагогічних технологій .
3. Дидактичні принципи, властивості і особливості використання комп’ютерних технологій у педагогічному процесі.
4. Методи навчання з використанням програми Advanced Grapher.
5. Прийоми та форми роботи на уроках математики у 9 класі із використанням програми Advanced Grapher.
6. Ефективність використання програми Advanced Grapher.

Дуже дякую!:)))

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та пропонуємо скористатися самостійним пошуком потрібної Вам літератури в електронному каталозі нашої бібліотеки:

 1. Жалдак М. I. Комп'ютер на уроках математики : посiбник для вчителiв / М. I. Жалдак. - К. : Техніка, 1997. - 303 c.
 2. Кінах С. Використання ІКТ на уроках математики / С. Кінах // Початкова освіта. Сер., Шкільний світ. - 2012.  - № 41. - С. 5-7.
 3. Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики : посібник для вчителя // Інформатика. Шкільний світ. - 2006. - N3/4.
 4. Лісовець І. Інформаційні технології у викладанні математики англійською мовою / І. Лісовець, Т. Сумська // Інформатика. Сер. Шкільний світ. - 2012.  - № 1. - С. 31-34.
 5. Проценко Т. Г. Особливості використання комп'ютерних засобів у школі / Т. Г. Проценко // Безпека життєдіяльності. - 2006. - № 7. - С. 42-46.
 6. Скафа О. Презентація як елемент комп’ютерно орієнтованого уроку математики / О. Скафа, О. Павліна // Математика в сучасній школі. - 2012.  - № 5. - С. 35-39.
ID: 2658, 08.01.2013 19:58
Здравствуйте, помогите пожалуйста с поиском литературы для раскрытия темы "Графики Скандинавии".
спасибо

Шановна Valeriia Liashenko! До історично-культурного регіону Скандинавії входять такі країни як Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія. Надсилаємо Вам список літератури, в якій розкрито творчість художників-графіків цих країн:

1. Бидструп Х. Рисунки. - М.: ИПО "Полигран", 1992. - 184 с.

2. Бидструп Х. Рисунки: В 4-х т. Т.1. - М.: Искусство, 1968.

3. Бидструп Х./ Пер., сост. Косова М.Б. - М.: Искусство, 1985. - 359 с.

4. Дьяченко А. "Широкая манера" Цорна// Клуб, 1995. - № 8. - с. 43-44

5. Мунк Э. Альбом: Живопись. Графика/ Сост. Безрукова М.И. - М.: Изобраз. искусство, 1984. - 64 с.

6. Мунк Э. Альбом/ Жан Сельц. - М.: Слово, 1995. - 94 с.

ID: 2657, 29.12.2012 12:47
Доброго дня!
Допоможіть підібрати матеріал, бажано статті, для розкриття теми: "Облік доходів від реалізації продукції підприємства". Дякую.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та запрошуємо до нашої книгозбірні для більш детального ознайомлення з фондом:

 1. Бондаренко О. Облік доходів і витрат у міжсезонний період / О. Бондаренко // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. - 2005. - № 43. - С. 56-57.
 2. Склярук І. Облік прибутку від реалізації продукції підприємств пивоварної галузі / І. Склярук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 10. - С. 36-44.
 3. Слюсарчук Л. І. Методика та організація аудиту реалізації продукції / Л. І. Слюсарчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - № 3. - С. 22-25.
 4. Цилюрик Г. І. Методологія обліку доходів від реалізації продукції / Г. І. Цилюрик // Економіка АПК. - 2008.  - № 9. - С. 94-98.
 5. Цилюрик Г. І. Теоретичні основи організації обліку доходів від операційної діяльності сільськогосподарських підприємств: історичний аспект / Г. І. Цилюрик // Економіка АПК. - 2007.  - № 3. - С. 93-98.
ID: 2656, 13.12.2012 11:58
Допоможіть знайти літературу, будь ласка, на тему "Теоретичні основи формування і розвитку трудового потенціалу промислового підприємства". У формі статей чи у підручниках за останні роки. Дуже дякую.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

Хочемо нагадати, що пошук потрібної літератури з фондів нашої бібліотеки можна здійснювати в Електронному каталозі http://lib.kherson.ua/catalog.htm.

 1. Анищенко І. В. Регулювання використання трудового потенціалу на державному рівні : автореф. дис. ... д-ра філос. в галузі екон.: спец.: економіка / І. В. Анищенко; Міжнар. кадрова акад., Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. відкритий ун-т. - 2005. - 19 с.
 2. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. для студ. економ. спец. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Знання-Прес, 2002. - 313 с.
 3. Гринкевич С. С. Особливості факторного впливу на формування, розвиток і використання трудового потенціалу: лімітуючі та стимулюючі аспекти / С. С. Гринкевич // Держава та регіони. Сер., Економіка та підприємництво. - 2012. - № 3. - С. 16-23.
 4. Русінко М. І. Удосконалення системи управління трудовим потенціалом на підприємстві: доцільність та обгрунтування / М. І. Русінко // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 3. - С. 61-66.
 5. Чорний Р. С. Просторові особливості формування і розвитку трудового потенціалу / Р. С. Чорний // Економіка України. - 2012. - № 9. - С. 88-93.
ID: 2655, 11.12.2012 06:09
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите. Интересует информация была ли церковь в селе Эмануиловка (Карга) в настоящее время называется с. Приморское Скадовского района Херсонской области. Интересует информация к какому приходу относилась, дата основания и кто основал, когда разрушена, куда переданы метрики , состав прихожан и количество и если возможно, то ссылки на источники упоминающие данную церковь. Либо ближайшие церкви к указанному населенному пункту. Спасибо за вашу работу.

Уважаемый пользователь! Территория Скадовского района до 1917 года входила в состав Таврической губернии (Днепровский уезд). К сожалению, в фонде библиотеки отсутствуют издания: «Епархиальные ведомости Таврической губернии» и «Список населенных мест Таврической губернии», в которых могла быть размещена интересующая Вас информация. В книге «Историко-хронологическое описание церквей епархии Херсонской и Таврической », в которой  представлены материалы об открытии церквей до 1837 года, сведения о церкви в с.Карга отсутствуют.
Советуем Вам обратиться в Государственный архив в Автономной республике Крым (http://www.daark.org.ua) и Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку им. И. Я. Франко (http://www.franko.crimea.ua). Адрес-Календари, Справочные и Памятные книжки Таврической губернии представлены на сайте "Он-лайн библиотека. Царское село".

ID: 2654, 09.12.2012 17:21
Добрий день, допоможіть знайти інформацію на реферат на тему: Характеристика стратегії зменшення. дякую

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко ; ред. Н. П. Манойло ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 440 с.
 2. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства : корот. курс лекцій / В. Ф. Оберемчук ; відп. ред. I. В. Хронюк ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2000. - 128 с.
 3. Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Осовська; ред. Є. В. Кліменчук. - К. : Кондор, 2003. - 556 с.
 4. Порохня В. М. Стратегічне управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Порохня, Т. О. Безземельна, Т. А. Кравченко. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 220 с.
ID: 2653, 04.12.2012 15:25
Допоможіть зробити макет дитячого каталогу!

Шановний користувачу!

Згідно правил роботи Віртуальної довідкової служби не виконуються:

 • запити, що пов’язані з написанням творів, рефератів, наукових, дипломних, курсових та контрольних робіт;
 • вирішення математичних та інших задач.

Для виконання Вашої роботи рекомендуємо підручник:  

Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. посібник для підготовки мол. спец. вищ. навч. закладів / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. - Х. : Основа, 1992. - 160 c.

 Також рекомендуємо звернутися до дитячої бібліотеки Вашого міста.

ID: 2652, 29.11.2012 17:38
Добрий вечір! Допоможіть знайти інформацію на реферат на тему: Визначення маси шкідливих речовин у відпрацьованих газах двигунів внутрішнього згорання. Дякую

Шановний користувачу! Пропонуємо такі джерела:

1. Двигатели внутреннего сгорания : учеб. пособие для втузов / ред. Луканина В.Н. - М. : Высш. шк., 1985. - 311 c.
2. Моргулис Ю. Б. Двигатели внутреннего сгорания : теория, конструкция и расчет : учеб. для техникумов / Ю. Б. Моргулис. - М. : Машиностроение, 1972. - 336 с.
3. Панкратов Г. П. Двигатели внутреннего сгорания: автомобили, тракторы и их эксплуатация : учеб. для строит. техникумов / Г. П. Панкратов. - М. : Высш. шк., 1979. - 296 c.

Хочемо нагадати, що пошук потрібної літератури з фондів нашої бібліотеки можна здійснювати в Електронному каталозі http://lib.kherson.ua/catalog.htm.

ID: 2651, 27.11.2012 20:45
Добрий вечір! Допоможіть знайти реферат на доповідь на тему: Управління підприємством у надзвичайній ситуації. Дякую

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела та сайти:
Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : навч. посіб. з курсу "Безпека життєдіяльності" для студ. екон. ВУЗів / С. П. Сонько [та ін.] ; за ред. С. П. Сонько. - Л. : Магнолія-2006, 2006. - 230 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8054/1/Skydanenko.pdf
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=73945
http://referatu.net.ua/referats/448/38495
http://referatcentral.org.ua/military_service_load.php?id=320

ID: 2650, 21.11.2012 18:59
Добрий вечір!Допоможіть,будь ласка,знайти літературу на тему "Організація сімейного читання сімей,що опинилися в кризових ситуаціях,функціонально-неспроможних сімей" Дякую!

Шановний користувачу, пропонуємо Вам переглянути віртуальну виставку "Нитка Аріадни: читаємо в сімейному колі"
http://biblio.lib.kherson.ua/nitka.htm.

ID: 2649, 18.11.2012 12:27
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти литературу на тему: "Зарубіжний досвід мотивації праці трудового потенціалу в умовах ринкової економіки". Зараннее спасибо.

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам такі джерела:

Мнишенко, О. О. Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду стимулювання праці  / О. О. Мнишенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2012. - N 4. - С. 229-233. - Бібліогр. наприкінці ст.
Гнатієнко, Григорій.Моделювання мотивації генераліста у рекрутингу персоналу  / Г. Гнатієнко // Персонал : наук. журн. - 2010. - N1. - С. 35-40. - Бібліогр. у кінці ст.
Липов, В. Проблеми запозичення систем мотивації персоналу у трансформаційних економіках: крос-культурні засади дослідження  / В. Липов // Україна: аспекти праці. - 2008. - N2. - С. 42-51.
Занфірова, Т. А. Теорії трудових відносин і мотивації праці / Т. А. Занфірова // Економіка та держава. - 2007. - N7. - С. 86-88. - Библиогр. в конце ст. .
Закаблук, Г. О. Тарифна система моделі та методи мотивації праці / Г. О. Закаблук // Держава та регіони. Сер., Економіка та підприємництво : наук.-вироб. журн. - 2012. - N 3. - С. 184-188. - Бібліогр. наприкінці ст.

ID: 2648, 16.11.2012 08:19
Добрий день!! допоможіть знайти інформацію на доповідь на тему : Техніка безпеки при ремонті апаратури системи живлення автомобілів. Дякую

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам такі джерела:

1. Ачкасов К. А. Ремонт приборов системы питания и гидравлической системы тракторов, автомобилей и комбайнов : учеб. для сел. проф. техн. училищ / К. А. Ачкасов. - М. : Высш. шк., 1970. - 336 c.
2. Ачкасов К. А. Справочник молодого слесаря по ремонту и регулировке приборов системы питания и гидросистемы тракторов, автомобилей и комбайнов : учеб. пособ. / К. А. Ачкасов,  В. П. Вегера. - М. : Высш. шк., 1978. - 216 c.
3. Рубец Д. А. Системы питания автомобильных карбюраторных двигателей : устройство, техн. обслуживание и регулировка / Д. А. Рубец, О. К. Шухов ; ред. Д. А.  Рубец. - М. : Транспорт, 1974. - 287 c.

ID: 2647, 16.11.2012 06:55
А яку літературу Ви б рекомендували на тему"Діяльність рекрутингових компаний в Україні"?

Шановний користувачу! Пропонуємо Вашій увазі оглянути такі джерела:

Беляев, Сергей. Агрессивный рекрутинг: партизанские методы подбора персонала / С. Беляев // Менеджмент и менеджер. - 2011.  - N 6. - С. 53-59.
Гнатієнко, Григорій. Моделювання мотивації генераліста у рекрутингу персоналу / Г.  Гнатієнко // Персонал. - 2010.  - N1. - С. 35-40.
Курячая, Елена. Словно замолвленные: практика рекрутинга / Е. Курячая // Бизнес. - 2011.  - N 35(29 авг.). - С. 48-50.
Онлайн-опросы: построение панели, рекрутинг, использование (из опыта компании Action Data Group)  // Маркетинговые исследования в Украине. - 2011.  - N 1. - С. 74-81.

ID: 2646, 14.11.2012 20:15
Підкажіть, будь-ласка, яка є література стосовно
1.Постередництва у працевлаштуванні.
2. Міжнародної практики надання послуг з посередництва у працевлаштуванні.
Наперед вдячна.

Шановний користувачу, рекомендуємо такі джерела:

 1. Єрмошенко М. М. Комерційна діяльність посередницьких організацій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Єрмошенко. - К. : НАУ , 2006. - 348 с.
 2. Король А. Нові механізми стимулювання зайнятості населення / А. Король // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 86. - С. 5-11.
 3. Мужикова, Н. Загальна характеристика міжнародних стандартів у сфері праці / Н. Мужикова // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. - 2008. - № 6. - С. 19-22.
 4. Трудове право України. Академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.; за заг. ред. П. Д. Пилипенка. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. . - К. : Ін Юре, 2006. - 538 с.
ID: 2645, 12.11.2012 13:53
Добрий день! Допоможіть найти інформацію на реферат на тему Господарська юстиція. Дякую

Шановний користувачу! Рекомендуємо такі джерела:

1. Господарське судочинство в Україні. Судова практика / Верховний Суд України. - К. : Ін Юре, 2008. - 523 с.
2. Балух В. Судова реформа - практичне застосування новел у господарському судочинстві / В. Балух // Право України. - 2011.  - № 6. - С. 43-49.
3. Віхров О. П. До питання про критерії розмежування господарської та адміністративної юрисдикції / О. П. Віхров, В. О. Коверзнев // Вісник господарського судочинства. - 2011.  - № 2. - С. 110-118.
4. Карабань В. Я. Господарська та адміністративна юрисдикції: правозастосовний і правотворчий аспекти / В. Я. Карабань // Вісник господарського судочинства. - 2012.  - № 1. - С. 141-150.
5. Кравець І. Традиційні та новітні господарські системи: окремі проблеми правового регулювання  / І. Кравець // Юридична Україна. - 2011.  - № 9. - С. 90-96.

ID: 2644, 06.11.2012 12:44
Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, чи є можливість просто дізнатися про наявність інформації про освячення храму Серафима Саровського в с.Бокове Олександрійського повіту Херс.губ. у "Херсонський єпархіальних відомостях" за 1908-1910рр.? по наявній у мене, але на 100% не підтвердженій інформації, храм було відкрито у 1909р.
Завчано дуже дякую!!!!!!!

Шановний користувач! Для виконання Вашої довідки були переглянуті "Херсонские епархиальные ведомости" за 1909 рік - інформації про освячення храму Серафима Саровського не виявлено. За 1908 та 1910 роки видання "Херсонские епархиальные ведомости", на жаль, у фондах нашої  бібліотеки,  не збереглися. Радимо Вам звернутися до Державного архіву Кіровоградської області  http://dakiro.kr-admin.gov.ua/  та до Одеської національної наукової бібліотеки ім.М.Горького http://odnb.odessa.ua/

ID: 2643, 05.11.2012 23:05
Добрый день! Прошу Вас помочь в подборе материала по творчеству В.Толкуновой. Интересуют статьи из местных и центральных изданий, имеющиеся в фонде библиотеки, а также отдел медиатеки - грамзаписи (сборники), видео.
С уважением.

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні та ознайомитися з такими джерелами:
1. Валентина Толкунова: «Остаюсь с песней и с вами»// Гудок. - 1993. - 6 нояб.
2. Антипова Л. «Не оставляй меня, любовь!» [В. Толкунова]//Клуб. - 1999. - № 5. - с. 40-41
3. Графов Э. Валентина Толкунова: «А разве волшебные мечты сбываются?»// Э. Графов. Культура. - 1993. - 6 марта. - с. 12
4. Валентина Толкунова: «Мои песни нужны людям»//Арена. - 27 мая. - 1992. - с. 14
5. Львов А., Соболева Г. Валентина Толкунова// А. Львов. Певцы советской эстрады: Вып. 3. - М., 1991. - с. 137-149
6. Сухинина Н. Песня для матери: [О нар. Арт. В. Толкуновой]// Рабочая трибуна. - 1991. - 31 июля
7. Соболева Г. Понять свое время: [О певице В. Толкуновой]// Панорама-83: Ежегод. по иск-ву для молодежи. - М., 1984, с. 107-116
8. Днепровский Л. Валентина Толкунова: [беседа с засл. артисткой]// Л. Днепровский. Труд., 1982. - 28 ноября.
9. Бубенникова Л. Валентина Толкунова// Эстрада в России. ХХ век. Лексикон. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. - с. 595-596   
10. Поет Валентина Толкунова.[Ноты]:  для голоса в сопровожд. эстрадн. ансамбля// В. Рыжиков. - М.: Музыка, 1978. - 50 с.

Також у фондах нашої бібліотеки є грамплатівки з записами пісень Валентини Толкунової. Серед них такі:
1. Валентина Толкунова: Сорок пять.[Звукозапись]. - М.: Мелодия, 1991 г. - 1 грп. (ок. 37 мин.): 33 обр/мин., стерео
2. Валентина Толкунова: Если б не было войны. [Звукозапись]. - М.: Мелодия, 1990. - 2 грп. (ок. 71 мин.): 33 обр/мин., стерео
3. Валентина Толкунова. Сережа. [Звукозапись]. - М.: Мелодия, 1991. - записи 1989 г., 1990 гг. - 1 грп. (ок. 33 мин.): 33 об/мин., стерео.
4. Валентина Толкунова. Концертные песни. [Звукозапись]. - М.: Мелодия, - 1 грп.: 33 обр/мин., стерео
5. Валентина Толкунова. [Звукозапись]. - М.: Мелодия, - 1 грп.: 33 обр/мин., стерео

ID: 2642, 03.11.2012 07:15
Здравствуйте! помогите найти литературу: Методика впровадження методу "Захист проектів на заняттях з історії України" Методика проведення самостійних робіт в ВНЗ з історії України. Есть ли в фонде учебник Анищенко І.В. Регулювання використання трудового потенціалу на державному рівні. Зараннее большое спасибо. "

Шановний користувачу! У фондах нашої бібліотеки є автореферат дисертації Анищенко І. В. Регулювання використання трудового потенціалу на державному рівні.
Для розкриття теми Вашої роботи рекомендуємо такі джерела:

 1. Войтович І. Технологія організації учнівського проектування з історії : (з досвіду роботи) / І. Войтович // Історія в школі. - 2010. - № 3. - С. 32-36.
 2. Гроздєва М. Ф. Використання елементів проектного методу на уроках історії з вивчення краєзнавчого матеріалу / М. Ф. Гроздєва // Історія та правознавство. - 2010. - № 22/23/24. - С. 74-78.
 3. Дороніна О. Метод проектів на уроках історії та в позакласній роботі / О. Дороніна // Історія України. Шкільний світ. - 2006. - № 6. - С. 14-19.
 4. Осадчук Р. Організація самостійної роботи в умовах профільного навчання / Р. Осадчук // Історія в школі. - 2008. - № 2. - С. 1-5.
ID: 2641, 01.11.2012 07:46
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, дібрати літературу до теми бакалаврської роботи "Синтаксичні функції фразеологізмів". Дякую.

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні та ознайомитися з такими джерелами:

 1. Білоноженко В. М. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко. - К. : Наук. думка, 1989. - 153 c.
 2. Розгон В. В. Фразеологічні одиниці в синтаксичній функції обставин // Херсонський державний педагогічний університет. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Херсон : Айлант, 1998. - Вип. 3. - С. 59-64.
 3. Скрипник Л.  Г. Фразеологія української мови / Л. Г. Скрипник. - К. : Наук. думка, 1973. - 280 с.
 4. Соловець Л. Фразеологізми як засіб формування культури спілкування / Л. Соловець // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 6. - С. 14-19.
 5. Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови: навч. посіб. [для студ. філол. фак. вищ. навч. закл.] / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Знання, 2007. - 494 с.
ID: 2640, 31.10.2012 17:15
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу до теми "Жанр водевіля в творчості І. Котляревського та Г. Квітки-Основ"яненка".

Шановний користувачу! Пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні та ознайомитися з такими джерелами:

 1. Історія української літератури : (перша половина XIX століття): підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Дігтяр [и др.]. - К. : Вища шк., 1980. - 327 c.
 2. Кирилюк Є. П. Живі традиції : І. Котляревський та укр. література / Є. П. Кирилюк. - К. : Дніпро, 1969. - 350 c.
 3. Новиков А. Григорій Квітка-Основ'яненко й український театр / А. Новиков // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 1. - С. 54-59. - Бібліогр. у кінці ст.
 4. Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології : зб. наук. пр. / редкол.: А. А. Бурячок (відп. ред.) та ін. - К. : Наук. думка, 1990. - 208 с.
 5. Український водевіль / передм. П. П. Перепелиця. - К. : Мистецтво, 1965. - 169 с.
 6. Чопик Р. Квітка-і-Основ'яненко / Р. Чопик // Слово і час : наук. журн. - 2010. - № 4. - С. 46-56. - Бібліогр. у кінці ст.
  Хочемо нагадати, що пошук літератури можна здійснювати на сайті нашої бібліотеки через Електронний каталог http://lib.kherson.ua/catalog.htm.

   

Календар подій

    123
4 5 6 78910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021222324
25262728293031
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день