Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Серби

Меню розділу

Серби

Самоназва – сербі. Антропологічно відносяться до балкано-кавказької раси південної гілки великої європеоїдної раси. Розмовляють серби на штокавському діалекті сербсько-хорватської мови – південна підгрупа слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Етнічна історія сербів пов’язана з масовим переселенням слов’янських племен на Балкани в VI-VII ст. Більшість віруючих сербів – православні, незначна частина – католики і протестанти, є мусульмани-суніти.
В Херсонській губернії серби селились в 1800, 1805-1808 рр.

1408. КАШУБА М. С. Сербы /М.С. Кашуба //Народы мира: ист.-этногр. справ. – М., 1988. – С.401-402.

1409. СЕРБИ //Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник. - К., 2004. - С. 287-289.

1410. СЕРБИ //УРЕ. – 2-ге вид. – К., 1983. – Т.10. – С.120.

1411. ЕТНОГРАФІЯ України: навч. посіб. /за ред. С.А. Макарчука; рец. В.І. Наулко. – Л.: Світ, 1994. – 520 с.
Серби, с.480.

1412. ПОЛОНСЬКА-Василенко Н. Історія України: у 2 т. Т.2: Від середини XVII століття до 1923 року. – К.: Либідь, 1992. – 608 с.
Серби, 82,112,113,114,165,225,283,307.

1413. КЕППЕН П. И. Сербы /П. И. Кеппен //Кеппен П. И. Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России /П. И. Кеппен. – СПб., [1857?]. – С. 419-428.

1414. *ЗАГОРОВСКИЙ Е. Славянская колонизация Новороссии в XVIII веке: сербские военные поселения /Загоровский Е. – К., 1913. – 59 с.

1415. СКАЛЬКОВСКИЙ А. Сербы /Аполлон Скальковский //Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края /Аполлон Скальковский. –  О., 1850. – Ч.1. – С.223-227.

1416. ШМИДТ А. Сербы /А.Шмидт //Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Херсонская губерния /А. Шмидт. - СПб., 1863. – Ч.1. -  С.548-549.

Публікації в часописах

1417. БАР’ЯКТАРОВИЧ М. Серби на Україні /М. Бар’яктарович  //Нар. творчість та етнографія. – 1971. - №3. – С.38-42.
Арнаутка, с. (тепер смт Комишани Комсомольського р-ну м. Херсона), с.41.

1418. *ВОРОПОНОВ Ф. Сербский элемент на Юге России /Ф. Воропонов //Одес. вестн. – 1862. – 28 апр.(№46).

1419. ОРЛОВА З. Сербы в Херсонской губернии /З.Орлова //Родной край. – 1993. - №2.

1420. САПОЖНІКОВ А.О. Іммігранти з Балкан на Півдні України у XIII  - на початку XIX  ст. /Сапожніков А.О. //Вісник. Історія. - 2002. - Вип.59/60. - С.81-86. - Джерело: Історія України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2002 рік. - С.259.


Документи Державного архіву Херсонської області

1421. ВІДОМОСТІ про відведення землі офіцерам сербських гусарських полків для поселення селян, які вийшли з-за кордону. 1782 г. – Ф. 14, оп.1, спр.183, 184.

1422. ЗГАДКИ про переселення сербського дворянського роду Нікшичів у Тираспольський повіт Херсонської губернії. 1804-1819 рр. – Ф. 14, оп.1, спр.907, арк. 2-50.

1423. ВІДОМОСТІ про землеволодіння сербів у Тираспольському повіті. 1819-1822 рр. – Ф. 302, оп.1, спр.1029, 1042-1043.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 232425
26272829