Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Державна влада і управління. Право

Меню розділу

Державна влада і управління. Право

57. Адміністративне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]: [у 2 т.]
Т. 1: Загальне адміністративне право / В. В. Галунько [та ін.]; за заг. ред. В. В. Галунька; Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - Херсон: ХМД, 2011. - 319 с. - Глосарій: с. 283-298. - Бібліогр.: с. 299-318 та в підрядк. прим.
У навчальному посібнику на основі аналізу правової думки вчених-адміністративістів, практики діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, нормального функціонування громадянського суспільства та держави, новітнього вітчизняного законодавства сформовано структуру та розкрито зміст загального адміністративного права. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів, посадовим особам публічної адміністрації, суддям, які розглядають справи про адміністративні порушення.

58. Адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання (адміністративно-господарське право): монографія / В. В. Галунько [та ін.]; за заг. ред. В. В. Галунька; Херсон. держ. ун-т. - Херсон: ХМД, 2011. - 186 с. - Бібліогр.: с. 175-185 та в підрядк. прим.
У монографії на основі аналізу чинного законодавства, досвіду країн Європейського Союзу, думок вітчизняних вчених-адміністративістів та практики діяльності публічної адміністрації щодо адміністративно-правового регулювання сфери господарювання розкрито зміст адміністративно-господарського права як підгалузі адміністративного права, основним призначенням якої є забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання, захисту прав споживачів, публічного інтересу держави. Видання адресоване вченим-адміністративістам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів.

59. Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності: зб. матеріалів конф., [1черв. 2011 р.], м. Херсон-Тернопіль / Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ, Асоц. працівників проф. охорон. структур в Тернопіл. обл.; редкол.: В. В. Галунько (голова) [та ін.]. - Херсон; Т.: ХМД, 2011. - 230 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
Видання адресоване особам, які займаються правотворчим процесом, посадовим особам суб'єктів владних повноважень, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, суддям та широкому загалу читачів, які цікавляться проблемами охорони права власності.

60. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: 2-а Всеукр. наук.-практ. конф., 4-5 жовт. 2011, Херсон: зб. матеріалів конф. / Нац. агентство України з питань держ. служби [та ін.]; за заг. ред. Ю. М. Бардачова. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 143 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
Видання адресоване науковим працівникам, викладачам і слухачам магістратур державного управління і державної служби вищих навчальних закладів, а також працівникам органів місцевого самоврядування та владних структур.

61. Звіт з моніторингу соціальних прав та доступності судів для людей похилого віку / Д. В. Бєлий [та ін.]; упоряд. Н. Богренцова; Херсон. обл. орг. Комітету виборців України. - Херсон: ХМД, 2011. - 148 с.: діагр., табл. - (Політичний портрет Херсонщини).
У виданні вміщені результати дослідження стану соціальних прав та доступності судів для пенсіонерів, висновки та рекомендації щодо подолання виявлення проблем. Включені матеріали розраховані на представників органів державної влади, місцевого самоврядування, судових органів, громадських та політичних діячів, науковців.

62.  Нові підходи до боротьби з корупцією: законодавче забезпечення та проблеми реалізації: матеріали засід. круглого столу, 30 листоп. 2011 р., м. Херсон / Ю. М. Бардачов [та ін.]; за заг. ред. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського; Нац. агентство України з питань держ. служби [та ін.]. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 115 с. + Дод. (7 с.). - Бібліогр., Інтернет-ресурси наприкінці ст.
Видання адресоване науковим працівникам, викладачам, слухачам магістратур державного управління і державної служби вищих навчальних закладів, а також працівникам владних структур та органів місцевого самоврядування.

63. Ушкаренко Юлія Вікторівна. Основи сільськогосподарської кооперації та її правове забезпечення: навч.-метод. посіб. / Ю. В. Ушкаренко; Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон: Айлант, 2011. - 81 с. - Бібліогр. наприкінці тем. - Термінол. слов.: с. 75-81.

64.  [Харченко Анатолій Григорович]. Прокуратура Херсонської області: історія і сучасність. Кн.1 / А. Г. Харченко; ред. К. Б. Свіденко [та ін.]. - Херсон: Наддніпряночка, 2011. - 138, [1] с.: портр., фот. - На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач.

65.  Чурсіна Людмила Андріївна. Товарознавство та експертиза в митній справі: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 306 с.: табл. - Бібліогр.: с. 225-238. - Дод.: с. 239-306.
У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти товарознавства та експертизи в митній справі. Подано структуру та характеристику української митної системи, розкрито роль товарознавства в митній справі. Посібник висвітлює комплекс питань, що виникають під час експертизи та оформлення товарів, які перетинають державний кордон України.

Юридичний вісник Причорномор'я: зб. наук. пр. з пробл. сучас. права / Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ; редкол.: М. П. Пихтін (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон: ХЮІ, 2011. -  Вид. 3 рази на рік.
66.  2011, № 1.  - 447 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
67.  2011, № 2.  - 459 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 
68.  2011, № 3(3), ч. 1.  - 255 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 
69.  2011, № 3(3), ч. 2.  - 323 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 
70.  2011, № 3(3), ч. 3.  - 230 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

Календар подій

     1 2 3
4 5678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031