Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Допоміжні покажчики

Меню розділу

Допоміжні покажчики

 

Покажчик авторів, укладачів, редакторів, оформлювачів та інших осіб, які брали участь у створенні книги


Аверчев О. В.   37
Аладьєв  В.З.  6
Алеферко С. 157 (авт. проекту)
Альварес Е.  154 (ред.)
Альберт А.  231 (фотогр.)
Анащенко О. 231 (ред.)
Андрющенко О. 216 (фотогр.)
Анічкіна Н.В. 176-177 (ред.)
Афанасьєва О. 105

Базалій  В.В. 48-50 (ред.), 162(уклад.), 167(уклад.), 170(уклад.)
Базилевич С. 98 (ред.)
Баранчук Д.Ф. 137 (ред.)
Барбіна  Є.С. 57-59 (ред.), 210-211 (ред.)
Барболіна О. 209 (ред.)
Бардачов  Ю.М. 60 (ред.), 62, 71 (ред.)
Барнетт А. О. 117
Басиров В. 192(ред.)
Беличко Ю. М.  186, 187
Бєлоусова С. В. 118,199 
Беляєв С. М.  95
Бень  А. П.  54
Берегова Г. Дм. 113
Бєлий  Д. В. 61
Бичков Ю. А.  100-102 (худож.) 
Богданова О. Ф.  12
Боголюбов В.М. 21, 24 (ред.)
Богренцова  Н.  61 (упоряд.)
Бондар О.І. 15, 17, 20, 24
Бондаренко С.О. 103 (уклад.)     
Ботвіна Н. О. 26
Братан В. М. 122 (ред.), 126 (ред.), 202
Братішевська С.М. 165 (упоряд.) 176-177 (уклад.)
Брильов С.В.  193 (фотогр.)
Бугаєнко Л. І. 85        
Букетов А. В.  10, 35
Бутенко Л. В. 203
Бутузов О. Г. 119-120

Вакулич О.  93 (уклад.)
Василенко М. О. 121
Васильєв С. В. 123
Вейлерт Р. 130 (худож.)
Вербицький О.М. 65 
Вигоднер Н. 100-102 (ред.), 109 (муз. ред.), 220-221 (ред.)
Видриган З.П. 86 (персон.)
Видриган Л.  86 (авт.-упоряд.)
Висоцький А. Л.  87
Віжічаніна Л.М. 104
Вітвініна О.М. 156 (худож.)
Вовченко Б. О.  162 (персон.)
Водоп'янова Т.В. 132 (ред.)
Вознюк  В. А. 33 (ред.)
Волкова Л.О.  217 (худож.)
Волкодав  42
Вольштейн Л.М. 106 (передм.)

Гаврилюк Ю.С.  28
Гайдаєнко І.В.  191
Гайдамака В. В. 124
Галунько  В.В.  57, 58, 59 (ред.)
Гаркуша В.І. 173-175 (уклад.)
Герасим'юк О. 206 (передм.)
Голобородько Є.П. 190 (упоряд.)
Голобородько  К.Ю. 190 (ред.), 204
Голобородько Ю.К. 190 (персон.)
Гончаренко Л.А.  72 (упоряд.)
Гончаренко Т.В. 176-177 (ред.)  
Горач  О.О.  12
Грабко  А. А.  1
Грабовський Ю.А.  55 (ред.)
Григор'єв В. М.  205
Гридасов В. 231 (авт. тексту, ред.)

Давиденко А.М. 132 (пер.) 
Данчук У.  105 (пер.)
Дашвар Люко  206, 207
Дем'янюк С.М. 168-169 (уклад.)
Деркач В.Є.  168-169 (уклад.)
Дєбров В. В.  39
Джерук Н.І.   194 (фотогр.)
Довган Я.О. 228 (ред.)
Довгань С. В. 208
Долгов М.А. 10
Долина В. 231 (авт. тексту)
Дяченко В. 157
Дяченко С.  157

Єжурова  О.Г. 125 (худож.)
Єлагін О. М.  125

Желєзняк В. П. 188
Жиліна М.О.  106 (уклад.)     

Загороднюк В.С. 121 (передм.), 126
Зайцева Т. Г. 3-4
Звягінцева Н.  148 (ред., упоряд.)
Зелена Л.І. 103-104 (ред.), 166 (ред.), 168-169 (ред.), 171-172 (ред.)   
Зубко А.М. 76 (ред.)

ІбрагІмов О. 127
Іванова Л. В. 128
Ильницький Г. К. 129
Ільчук Л.І.  9 (ред.)

Казанчан  А.К. 11
Казюк  Я.М. 28
Кайзер Уолтер (мл.) 158
Калінський  Є.О. 65
Каляка М.М. 96 (ред.), 209 (уклад.)
Каплан Б. Ю. 189
Карасевич О.  93 (уклад.)
Карпенкова К.О. 27 (уклад.)
Кереселідзе  О. 189 (ред.)
Кирилов Ю. Є.  40
Кисельова А.Л. 171-172 (уклад.)
Кичинський А.І.   121 (передм.)
Коваленко В.П. 201
Коваленко М.А. 30 (ред.), 34 (ред.)
Ковалик  О.Г. 176-177 (уклад.)
Коваль  С.  88 (уклад., ред.)
Козій М.С. 19, 41
Кокорєва О. В. 178
Коломиєць О.А. 158 (пер.,ред.)
Колтер Фред Р. 159
Конотоп Л. Г. 160
Копайгора А.І. 165 (упоряд.)
Корнієнко  В.О. 52
Костяк Н.М.  45
Крат А.А.  151 (ред.)
Крюков Г. В.  131, 132, 133, 217
Крюков  С.А. 217 (худож.)
Крючковська Т. М. 108 (худож.), 123 (худож.), 139 (худож.), 144 (худож.)    
Крючковський  В.В. 5
Кузнєцова Е. О. 134, 135,161
Кузьменко  В.В.  72 (упоряд.), 78-79 (ред.)
Кулик  В.П. 136 (післям.), 25 (передм.)
Кулик В. С. 218-219
Кулик О. П. 136
Куликова Л. Б. 94
Кучерова О. 138 (худож.)

Лагутенко Л. 124 (ред.)
Лазер П. Н. 167 (персон.)
Лапухіна Ю.  13 (уклад.)
Лебеденко Ю. О. 179
Лещук О.І. 106 (фотогр.)
Лисюк Д. 193 (худож.)
Лірхаймер І.  145 (пер., худож.)  
Лобанов  І.А.  46
Логинов С. 159 (пер.)
Лопушинський І. П. 28. 62 (ред.), 111  (передм.)
Лянзберг  О.В.  41
Лянсберг  О.В. 200 (уклад.)

Малигін Б.В.  54
Макаров Л. Х.  222
Максимюк Л. О. 137
Малявка А. О.  223
Манукян Ю. 105 (пер.)
Марунич І.І.  191
Марченко Л. 108, 123 (ред.), 133 (ред.),138, 139, 144 (ред.)
Матусевич Н. 157 (фотогр.)
Мармуль Л. О. 170 (персон.)
Маслов О. 206 (худож.)
Маціпура М. П. 224
Мащенко О. В. 180
Мельничук  Д.О.  80 (ред.)
Михайлова  Н. 153 (ред.) 
Міщенко Г. В. 77
Мокрицька  Г.П.  166 (уклад.)
Морозов О. В. 43
Морозов О. О. 225
Мусійченко В.П. 196 (ред.)

Нагрибельна І.А. 115 (уклад.)
Назарова  В.В.  77 
Негра А.П.  1 (персон.)
Немченко  І.В.  136 (передм.)
Несин Ю. М. 140
Нетіс І. Т. 44
Нижеголенко В.М. 141, 142
Новинкіна С.193 (худож.)

Одайник  С.Ф. 76 (ред.)
Олексюк О.В. 156 (ред.)
Олесь О.  204 (персон.)
Олійник Ю.  193 (ред.); 
Осадчук І.В. 40

Пасічник М. В. 181
Пастухов Є. П. 143
Пентилюк М.І. 191
Петіна Л.В.  36
Петров  Е.Г.   5 (ред.)
Печенізький А.  207 (худож.)
Пиворович  В.Б. 95,152 (ред.)
Пилипенко  198
Писанко М.М.  223 (персон.)
Питалєв П.І.  129 (ред.), 139 (ред.), 192
Пихтін М.П.  66-70  (ред.)
Піддубняк В.Г. 151 (ред.), 230 (ред.)
Попова Н. О. 88 (уклад.)
Попова  Н.Ф.141-142 (ред.)
Постриган Л.  108 (ред.), 138 (ред.), 144
Починок Н. Т.  23
Пригуза П. Дм. 226
Прихненко О. В.  223 (фотогр.), 227
Прошко Н.В. 198 (ред.)

Рибалко Ю.В.  47
Рідей Н. М. 47, 80, 214,215
Рожков С. О. 31
Рудницький Г. А. 96
Рябуха І.М. 81

Санченко А. 193
Сафранов Т.А. 21 (ред.)
Сватула Т.Л. 104 (уклад.) 
Свиридов  О.Ф.  114 (ред.)
Свіденко  К.Б.  64 (ред.)
Семак Б. Б. 32
Сенькович Г.Т.  197 (ред.)
Сивцева О. 130 (худож.)
Сидьолкіна  С.Л. 93 (уклад.)
Симоненко В. А. 228
Сінкевич Є. Г. 229
Сінкевич І.Ю.  97 (упоряд.)
Скляр С.С. 206-207 (ред.)
Скорий М.В. 222
Сливканич-Бельченко С. В. 146
Смолко Д. В.147
Сморжанюк Т. П.182
Сморочинська О. О.116
Снітинський  В.В.  16
Сокол І. В. 7-8
Солобуто Л. В. 183
Сташук В.А.  18 (ред.), 51 (ред.)
Степаненко Л.  228 (пер.)
Степаненко Н. В.  14
Стеренок В. П. 108
Стороженко  П.Ф. 194 (фотогр.)
Сторчак В. 149
Страмнова Н.Д.  154 (пер.)
Строкаль  В.П.  47
Стукалова О.І.  97 (упоряд.)
Стухляк  П. Д.  10
Сулейман Аднан Ю. М.  184

Талюта  Л.М. 198 (ред.)
Танклевська Н. С. 36
Тарабукіна І.І.  9 (ред.)
Теленчук Н.  150
Терещенко Ю. Г. 151, 230 
Тіхосова Г. А. 12, 185
Ткаченко  В.І  176-177 (уклад)
Топунов Ю.В. 145 (ред., пер.), 152
Торська  С.М.  39
Трапенок В. М. 194 (персон.)
Туркот Т. І.  195
Тягай А.В.  104

Ушкаренко Ю. В. 63

Харченко А. Г. 64
Харченко С.Я. 203 (ред.)
Ходаковський В. Ф.   54, 83
Хоменко І. І. 233
Хоружа Л. Л. 196
Цвєтков О. П. 197
Цвєткова І.  128 (ред.)

Чернишенко Н. І. 153
Чурсіна Л.А.  12 (ред.), 29, 65

Шабалова А.П.  225 (ред.)
Шарговська О. 193 (ред.)
Шарук Ю. 157 (пер.)
Швед  З.В. 160
Швець О.  130 (ред.)
Шевченко В.Ю. 52
   
Шевченко  О.Л. 18
Шевченко П.Г.  198
Шелдагаєва Г. О. 110
Шерман І.М.  19, 41, 52, 198
Шерман М. І   14 
Шестакова Г.М. 146 (ред.)
Шеховцов А.В. 213
Шолохова Н. С. 84

Щерба Т. М. 111,112, 154

Юркіна О.В. 223 (ред.)

Яблонська А. М.  98
Яблуновский  Н.В. 158 (пер.)
Якименко В.  109 (худож.)
Ярова М. П. 155, 156

 

Алфавітний покажчик назв видань

"Агрономічна дослідна станція"   215
Адміністративне право України    57
Адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання   58
Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих  технологій  53
Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності  59
Актуальні проблеми юнацького спорту  55
Альтернативный арт путеводитель  105
Атлас гістології та ембріології промислових риб  41
Атлас родючості грунтів Херсонської області  38
Атлас шкідників плодових і ягідних культур   233

Берегиня огня   140
Былицы из жизни херсонских книжников, рассказанные ими самими ...  200
Бібліотечка "Учитель – учителю”  84
Біометричний аналіз мінливості ознак сільськогосподарських тварин і птиці   201
Бюджетний процес в Україні  28

Василь Симоненко. Поетичні переклади Людмили Степаненко  228
"Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О. В. Музиченка"   214
Весела мозаїка   154
Вестник Херсонского национального технического университета  71
Вибрана лірика   202
Видавничий відділ  72
Л. Видриган: "Батькова сповідь"  86
Відлуння війни   137
Відлуння сердець   122
Виктор Трапенок   194
Вовченко Борис Омелянович - учений зоотехнік   162
Вступ до кліматології і метеорології  15
Вулиці мого дитинства  88

Геническ. Катакомбы   186
Гіркий присмак чебрецю   141
Гистоморфологические особенности ихтиофауны Юга Украины  19
Город странных совпадений   119

Державна політика щодо місцевого самоврядування  60
10 глав моей жизни   149
Дивосвіт   131
Ділове спілкування та культура мовлення   191
Довідник пам'яток історії Чаплинського району  89
Дорога к истине   161
Духовність як основа екологічної культури та відповідальності  2
Душевной тайны кружева   146

Екологічна оцінка агробіоценозів   47
Економіка праці та соціально-економічні відносини   163
Екотоксикологія  16
Елінг   209
Энергосбережение в жилых домах  27
Етичний розвиток педагога   196

Європейські студії  90-92
Екатерининский собор  157

Жайворонки залишаються на зиму   132
Жінка року  56

З-під пилу віків   155
Загальна екологія та неоекологія 17
Загальна іхтіологія   198
Задачник по мореходной астрономии  8
Закономірності  міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах Чорнобильської зони відчуження  18
Застосування еколого-агромеліоративного моніторингу (ЕАММ) для підвищення ефективності зрошення в Південному регіоні України   43
Збірник наукових праць. Педагогічні науки  73-75, 210-211
Збірник текстів з англійської та американської літератури для 10 та 11 класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови  110
Зведений бюлетень нових надходжень до фондів бібліотек об'єднання  164-165
Звіт з моніторингу соціальних прав та доступності судів для людей похилого віку  61
Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2010 рік 99
Земля степових пірамід  96
Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2012 рік   166
Золотой меч Скилура   230


...И на душе светло   139
І скажуть люди...   1
Из любви и беды соткала я ковер ...   134
Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація   204
Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі   114
Interview Questions   116
Интроспективный анализ  5
Інформаційна технологія створення базового електронного комплексу
навчальних дисциплін   183
Інформаційні технології в екології  14
Історико-розважальний комплекс "Зелені хутори Таврії"   212
Історичний словник. Антична історія і міфологія  94
Історія мого роду  87
История философии. Логика   218

К истокам рода своего...  133
Каминные чтения   130
Каховка. Історія – сучасність  93
Комплексна агроекологічна оцінка земель ВП НУБіП України   214-215
Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної
освіти" Херсонської обласної ради  76
Комп'ютерна графіка  10
Комп'ютерні технології для дизайнерів   213
Краківська історична школа в польській історіографії   229
Кремнієорганічні сполуки в сучасних технологіях гідрофобного оброблення тканин   77
кРок у майбутнє   216
Культура і релігія   197
"Культура - це ми"  100-102, 220-221

Лазер Петро Нарцисович - вчений агроном   167
Ландшафтна екологія  20
Листая прошлого страницы   135
Література про Херсонську область ...  168-169

Мадам із Броварів   156
Майстри Херсонщини  106
Мальовничий Генічеськ   226
Маринчин дивосвіт   137
Мармуль Лариса Олександрівна - учений-економіст   170
Мати все   206
Медвежонок   125
Мелодии души  117
Методи і засоби оцінки якості тканин у системах керування текстильним виробництвом  31
Міжнародні правила з тестування насіння  42
Моделі прогнозу розвитку та розмноження фітофагів   208
Моє село - моя частина долі...   85
Молоко з кров'ю   207
Моніторинг довкілля   21
Морехідна астрономія у задачах  7
Морський літопис (1834-2011)  83
Моя Шампанія   142

Написано сердцем  98
Нариси бурси   193
Настільна книга професійного судді   226
Наукові засади формування екологічно чистих сировинних зон в межах Херсонської області  22
Наукові основи комплексної переробки стебел та насіння льону олійного  29
Неологізми та оказіоналізми в німецькій мові та мовленні (1999-2010 рр.)   180
Нова інтерпретація дощу   150
Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали   171-172
Нові підходи до боротьби з корупцією: законодавче забезпечення та проблеми реалізації  62

Обо всем понемногу   127
Оккультные праздники или святые Божьи дни?   159
Организация и ведение радиоэкологического мониторинга почв  45
Організація і зміст самостійної роботи студентів з філологічних дисциплін  115
Осеннее чаепитие   129
Осетрівництво  52
Основи рибоохорони  46
Основи сільськогосподарської кооперації та її правове забезпечення  63
Основні показники діяльності бібліотек Херсонської області за 2010 рік  103
Охорона здоров'я Херсонської області   173-175

Педагог. Письменник. Журналіст   18
Педагогіка вищої школи 195
Педагогічний альманах  78-79
Переробка продукції тваринництва   176-177
"Південь-2011"  107
Підвищення ефективності мікропроцесорних мереж управління судновими електроенергетичними системами   184
Підвищення ефективності процесів керування перетворенням електричної енергії в автономних енергетичних системах  179
Потомки солнечной материи  23
Причетні до Слова  111
Приговор прототипов   192
Проблеми фінансово-економічної безпеки підприємств, банків і регіонів   30
Программирование   6
Прокуратура Херсонської області  64
Промені краси   188
Проповедь и преподавание по Ветхому Завету   158
Птахівництво   39
Путь в вечность   225
Пшениця озима на Півдні України  44

Радуга-дуга  108
Рождаются поэты в небесах ...   152
Разговор тет-а-тет   118
Растерзанное время   189
Религиоведение. Этика.   219
Розвиток наукових основ технологій первинної переробки волокон льону олійного   185
Розвиток фермерства та ОСГ України в системі світового сільського господарства 40
Роздуми над книжками  112
Розробка композиційних складів для формування полімерного покриття на поверхні текстильних матеріалів  181
Розчахнуті навпіл   224

С херсонским акцентом   145
Самоменеджмент психофизических состояний:  практ. рук. по психол. самоуправлению 3
Самоменеджмент психофизических состояний. Научные основы психологического самоуправления   4
Светлый ангел ночи   153
Свобода як філософсько-релігієзнавча проблема   160
Семь чудес   124
Сертифікація товарів та послуг  12
Сиваш   126
Смутное время   143
Современная магнитно-импульсная терапия  55
Солнечный зайчик   123
Соріз   222
Соціальні послуги в Україні  9
Статистичний щорiчник Херсонської області за 2010 рік   33
Степ   148
Стихи, басни   151
Страницы общей истории   187
Стратегічне управління фінансами підприємств та філіалів банків в умовах посткризового відродження економіки України   34
Ступенева підготовка майбутніх екологів  80
Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування  35

Таврійський науковий вісник  48-50
Тавровані зоряниці   121
Творча майстерня  104
Теоретико-методологічні основи формування вітчизняного сировинного ринку екологічно  безпечних товарів текстильної промисловості   31
Теорія механізмів і машин та деталі машин  11
Техноекологія  24
Тобі, рідна Пристань!   205
Товарознавство та експертиза в митній справі  65

У життя - з казкою   140
Українська мова за професійним спрямуванням  113
Унікальний досвід ХДУ у сфері ІКТ  82
Управління еколого-безпечними, водозберігаючими та економічно обгрунтованими режимами зрошення у різних екологоагромеліоративних умовах Південного Степу України 51
Управління економічною безпекою туристичних підприємств  178
Управління підприємствами побутового обслуговування у контексті забезпечення споживчої  корисності товарів легкої промисловості   182
Управління розвитком соціальної компетентності учнів  81
Управління фінансовими потоками аграрних підприємств  36
Учитель літератури    203

Философия и религия   218-219
Фінансова політика сталого розвитку агросфери   26

Хвороби та шкідники гречки  37
Херсон  13
Херсон и его жители в фотографиях, портретах, документах   95
Херсонському телебаченню - 50 років!  231
Херсонщина на початку Великої Вітчизняної війни (червень - вересень 1941 р.)  97
Херсонщина - регіон для ваших інвестицій  232
Хрестівський зошит   136

Часом з квасом  217
Через годы.  Через расстояния  109
Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета  25

Шаг навстречу...   199
Shantiman, или песни с полубака   147
Шумел прибой ...   128

Юридичний вісник Причорномор'я  66-70

Язык изобразительного искусства Н. Н. Писанко   223
Янголи бажань   120 

 

Покажчик видавництв, видавничих організацій та поліграфічних підприємств

Херсон
Айлант  3, 10,11,36,48-50, 63, 87, 97, 98, 108, 111,112,119-121, 123,126, 128-129, 131, 134-135,138-143, 145, 151, 161,167, 170, 202-203, 208, 218-219, 222, 230, 233
Ведьмы неспящего града 130 
Гілея  105
Державна морська академія  94
Державний аграрний університет  201
Державний морський інститут 35,54, 83
Державний університет  73-75, 210-211
Журавель  9
Золоті сторінки  13
ІТ  85,144
Колос  163-165, 166, 176-177
Міська друкарня 4,53, 55,57-59,61,90-92, 106, 115, 117,124,127,149,153,180
Наддніпряночка  64, 93, 118, 150,157, 199, 216, 231
Наддніпрянська правда  137
Національний технічний університет  34, 71, 114, 178-179, 181-183, 185
Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.Лавреньова  88
Обласна наукова медична бібліотека 173-175
Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара 103-104, 168 169,171-172
Олді-плюс  2, 6,15-18, 20,22,24,31,38, 39,42-45,47,52,80, 84, 113,158, 205, 213 215
Просвіта  96, 155, 156
ПП Грінь Д. С  5, 7, 8, 12,14, 19,21,28, 29,30, 32,37,40,41, 46, 48-51, 60, 62, 65, 77, 81, 110,116, 132-133
ПП Косарів С. І.  23, 125, 217
ПП Тріфонов  122
Регіональний інститут післядипломної освіти 72, 76, 78-79
ТАЙНА ТАЙН  147
Тимекс 27
Торгово-промислова палата 25
Штрих+ 109, 136, 146, 152, 154 
Южполіграфсервіс  1
Юридичний інститут 66-70

Без видавництва  33, 56, 82, 89,95,100-102, 107, 148, 159-160,162, 184, 189, 200, 212, 220-221, 232

 

Видавництва за межами області

Київ
Аграрна освіта  198
АДЕФ-Україна  194
Академвидав  196,197
Державна екологічна академія 20, 24
Довіра  94
Кондор  195
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв  224
Національний науковий центр інституту аграрної економіки  26
Просвіта  209
Український державний геологорозвідувальний інститут  214-215
Tempora  193
Центр учбової літератури  191

Івано-Франківськ 
Лілея-НВ  228

Мелітополь
Видавничий будинок міської друкарні  186,188, 223

Миколаїв
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили  229

Сімферополь
ДОЛЯ   192
Таврія   225

Харків  
Клуб сімейного дозвілля  206-207
Основа  190
Точка  187
Харків юридичний  226-227
Харківське історично-філологічне товариство  204

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26272829