Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Історія. Археологія

Меню розділу

Історія. Археологія

63. Авдальян Михайло Мелконович. Збірка статей із краєзнавства  / М. М. Авдальян. - Херсон: РІПО, 2010. - 100 с. 
У збірці вміщені матеріали про економічний та культурний розвиток Херсонщини. Основна увага приділяється вивченню географічних свідчень вітчизняних та зарубіжних мандрівників, науковців, діячів культури та мистецтва. Видання призначене широкому загалу читачів.

64. Андрєєв Вітілій Миколайович.Саул Боровий: єврейський вектор історії України: [монографія] / Віталій Андрєєв, Наталя Чермошенцева; Херсон. держ. ун-т. - Херсон; Нікополь: Фельдман О. О., 2010. - 191 с., [2] арк. фот.  - Бібліогр.: с. 152-173 та в підрядк. прим. - Дод.: с. 174-189. - Імен. покажч.: с. 190-191.
У монографії на основі архівних документів, які переважно вперше впроваджуються до наукового вжитку, та споминів сучасників, реконструйовано інтелектуальну біографію талановитого радянського історика Саула Яковича Борового (1903-1989). Докладно висвітлено наукову та викладацьку діяльність вченого, проаналізовано його творчий доробок у галузі історії України. Показано місце і роль науковця у тогочасній історичній науці. Основні віхи життєвого і творчого шляху Саула Борового подаються на тлі суспільно-політичних подій в Україні та СРСР. Видання адресоване всім, хто цікавиться історією України, історією єврейського народу та історією історичної науки.

65. Дети войны Херсонщины: воспоминания / ред. М. І. Братан. - Херсон: ХМД, 2010. - 248 с.: фот.
Спогади учасників трагічних подій війни 1941-1945 років.

Живая история: альманах / Херсон. гор. Центр молодеж. инициатив "Тотем", Нем. фонд "Память, ответственность, будущее"; А. Юдин и др.; дизайн М. Афанасьєва. - Херсон, 2010. - (Проект "Диалог поколений”. Программа "Место встречи - диалог").

66. Ч. 1 . - Тотем. - 103 с.: фот., ил. - Текст рус, укр.
Спогади свідків подій в роки війни 1941-1945 років.

67. Ч. 2 . -  Гилея, (Асютин М. В.). - 111 с.: фот., ил.
Спогади мешканців Херсона та області про події 40-х - 60-х рр. XX ст.

68. Зецер Беатриса Ефимовна. 41 день на Херсонщине. Дунайская флотилия  / Б. Е. Зецер. - Херсон: Штрих+, 2010. – 149 с.: портр., [6] с.: карта. - Библиогр.: с. [150-151].
Про бойовий шлях Дунайської флотилії на Херсонщині.

69. Лозицкий Франц Михайлович. Жизнь и гибель села Викторовки: [ист. моногр.] / Ф. М. Лозицкий; в авт. ред. - Новая Каховка: ПИЕЛ, 2010. - 75 с.: портр.
Історія населеного пункту Нижньосірогозького району.

70. Марченко Леонид Владимирович. Клятве остались верны: о юных героях с Карантинного острова: докум.-худож. роман / Леонид Марченко; худож. К. Амелин. - Изд. 2-е, доп. - Херсон: Айлант, 2010. - 231 с.: фот., рис.
Про життя та подвиги юних героїв херсонської підпільної групи "Хлопчаки з Карантинного".

71. Миханюк Микола Федорович.  Діти війни: спогади, роздуми нащадкам: (мемуари) / М. Ф. Миханюк. - Херсон: ХМД, 2010. - 260 с.: іл. - Бібліогр.: с.257.
Автобіографічна, технічно-пізнавальна ілюстрована повість.

72. Огненные годы: Херсонщина в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов / ред. А.  Луганская. - Херсон: ХГТ, 2010. - 64 с.: ил. - Прил.: с. 55-63.

73. Оленковский Николай Петрович. Древности Ягорлыцкого края (уникальная история на фоне уникальной природы) /Николай Оленковский. - Херсон: [б. и.], 2010. - 21 с., [4] л. цв. фот., [1] карта. - Библиогр.: с. 19-20.
З найдавнішого минулого Голопристанського району.

74. Оленковський Микола Петрович. Історія Херсонщини (з найдавніших епох по козацькі часи): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Микола Оленковський; відп. ред. В. Д.  Сусоров; Херсон. обл. від-ня  Конгр. укр. інтелігенції. - Херсон: Айлант, 2010. - 112 с.: карти, рис., кольор. іл. - Бібліогр.: с. 105-110.

75. Оленковський Микола Петрович. Історичні постаті та історичні події у майбутніх назвах вулиць Херсонщини: наук.-попул. л-ра / Микола Оленковський; Конгр. укр. інтелігенції, Херсон. обл. від-ня. - Херсон: ХОВ КУІН, 2010. - 57 с.: іл. - Бібліогр.: с. 54-56. 

76. Оленковський Микола Петрович.  Cім історичних чудес Херсонщини / Микола Оленковський; Херсон. обл. від-ня  Конгр. укр. інтелігенції. - Херсон: [б. в.], 2010. - 48 с., [4] арк. кольор. іл.: іл., карти. - (Сім чудес Херсонщини; вип. 1). - Бібліогр. в кінці ст.  Про найцікавіші об'єкти Херсонщини. Частина з них є об'єктами загальноєвропейського, а деякі й світового рівня. Видання адресоване широкому загалу читачів.

77. Оленковський Микола Петрович. "Червона книга" археологічних пам'яток Херсонщини / Микола Оленковський; Конгр. укр. інтелігенції, Херсон. обл. від-ня (обл. громад. орган охорони археол. спадщини). - Херсон: ХОВ КУІН, 2010. - 96 с.: рис. - (Ми не дамо знищити археологічну спадщину Херсонщини! / ред. сер. М. П. Оленковський; вип. 2).
У виданні йдеться про пам'ятники археології Херсонщини, які інтенсивно руйнуються або вже знищені антропогенними та природними факторами. Визначаються шляхи рятування залишків одних пам'яток та охоронні заходи для збереження інших.

78. Они служили Родине: автобиогр. воспоминания ветеранов воин. службы. Вып. 2: Книга памяти моряков-подводников военно-морского флота, уроженцев г. Херсона и Херсонской области, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1941 1945.  /Херсон. гор. Союз пенсионеров ВС и силовых структур. - Херсон : [б. и.], 2010. - 104 с. : ил.

79. Південний архів. Історичні науки: зб. наук. пр. Вип. 31/32 /Херсон. держ. ун-т; редкол.: В. Д. Сусоров (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон: Вид-во ХДУ , 2010. - 344 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
В публікаціях висвітлені питання історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, релігії та церкви, історії України, регіональної історії.

80. Підпільна організація "Центр" (Щоденники П. А. Комкова) / Держ. архів Херсон. обл., навч.-вихов. комплекс "Школа гуманітарної праці" Херсон. обл. ради; упоряд. О. Стукалова. - Херсон: Хацкєвич К. В., 2010. - 45 с.: портр. - (Бібліотечка архіву; вип. 12) - 65 - й річниці Великої Перемоги присвячується.
Публікація фрагменту рукописного щоденника керівника підпільної організації за червень 1942 - березень 1943 рр., а також розшифрований та передрукований щоденник за березень - травень 1943 р. з інструкціями та пам'яткою партизанам (ф. П - 3562, оп. 2, спр. 25, 25 а). Видання розраховане на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, широке коло читачів.

81. Португальський Анатолій Васильович. Трагедія, яка жахнула світ: нариси, репортажі про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні / Анатолій Португальський; ред. М. Ткач. - Новая Каховка: ПИЕЛ, 2010. - 370 с.: іл. - Бібліогр.: с. 350-368. 
Збірник нарисів та репортажів про трагічні події в Україні.

82. Сусоров Виктор Дмитриевич. Херсонщина в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): монография / Виктор Сусоров; под ред. авт. - Херсон: Айлант, 2010. - 723 с.: ил. - Библиогр.: с. 640-702. - Прил.: с. 703-722.
Книга адресована широкому загалу читачів.

83. Херсон. Из прошлого в настоящее [Изоматериал]: фотоальбом / авт. проекта С. Алеферко, О. Алеферко; текст, науч. ред. С. Дяченко; современ. снимки Н. Стрекаловский [и др.]. - Херсон: Наддніпряночка, 2010. - 152, [3] с.: цв. ил.

84. Херсонщина за часів нацистської окупації, 1941-1944 рр.: добірка док. / Держ. архів Херсон. обл., навч.-вихов. комплекс "Школа гуманітарної праці" Херсон. обл. ради; упоряд. В. Баранюк, О. Стукалова, О.  Шинкаренко. - Херсон: Хацкєвич К. В., 2010. - 65 с.: фот. - (Бібліотечка архіву; вип. 13).
У видання включені документи та фотодокументи Херсонської обласної надзвичайної комісії з розслідування злочинів німецько-фашистських окупантів на території області, Херсонської міської та документи аналогічних районних комісій, що діяли у 1944-1948 рр., листи з Німеччини громадян, що були вигнані на примусові роботи, твори школярів 1944-1945 рр. на тему "Що я пережив під час окупації" та інші. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, широкий загал читачів.

85. Цяпа Михайло. Мозолівка: спомини, роздуми, розповіді / Михайло Цяпа. - Херсон: ХМД, 2010. - 607 с.: іл.,  кольор. фот. - Бібліогр.: с. 602-605.
Сторінки історії та сучасне життя села Підгаєцького району Тернопільської області.

86. Чари Сірогозщини / Нижньосірогозька райдержадмін., район. рада, від. культури і туризму; авт. тексту Ю. В. Безух; худож. С. Джепарова; фотогр.Ю. Безуха [та ін.]. - [Б.м.: б.в.], 2010. - 20 с.: кольор. фот.
Історія та сьогодення смт Нижніх Сірогоз. Включені фотографії із сімейних альбомів мешканців селища.

87. Яблонська Алла Миколаївна. Пам'ять - безсмертна: фотодок., події, факти, комент. / Алла Яблонська; заг. ред. авт; фотогр. Г. Дубовський [та ін.]. - Нова Каховка : ПИЕЛ, 2010. – 351 с.: іл. - Текст укр., рос. - До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. та до 67-ї річниці визволення Каховщини від німецько-фашистських загарбників.

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 161718192021
22232425262728
2930