Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Літературознавство

Меню розділу

Літературознавство

102. Актуальна література і проблеми освіти: зб. наук. пр. /Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. - Херсон: Айлант, 2010. - 159 с. : іл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових досліджень розглядається широкий спектр проблем і аспектів, пов'язаних із розвоєм літератури, її вивченням в сучасних закладах освіти, функціонуванням мовно-лексичних ресурсів. Наукові матеріали, версії та інтерпретації, репрезентовані в цьому виданні, адресовані фахівцям-філологам та усім, хто цікавиться актуальними питаннями мови і художньої творчості.

103. Висоцький Андрій Анатолійович. "Собор Паризької Богоматері" В. Гюго: вивч. роману в шк.: навч.-метод. посіб. / А. Висоцький; ред. Л. Б. Пасько. - Херсон: Айлант, 2010. - 231 с.: портр. - Бібліогр.: с. 225-228.

104. Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): літ.-наук. зб. Вип. 7 /Херсон. держ. ун-т, Тавр. фундація (Осередок вивч.  укр. діаспори) [та ін.]; редкол.: І. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. - К.; Херсон: Просвіта, 2010. – 291 с. - Бібліогр. наприкінці ст
Даний випуск містить наукові й літературно-мистецькі матеріали, присвячені діяльності визначних представників українського зарубіжжя, а також Причорномор’я. У збірнику подається культурно-мистецька хроніка, відомості про вшанування в Таврійському регіоні письменників і науковців з діаспори та Південної України.

105. Крюков Георгий Владимирович. Ради нескольких строчек...: науч.-попул.  л-ра  / Георгий Крюков; под ред. авт.; худож. оформ. С. А. Крюков. - Херсон: Олди-плюс, 2010. - 231 с.: портр., ил., фот. - Текст рус., укр.
Про окремих літераторів, з якими спілкувався автор даного видання. Книга адресована широкому загалу читачів.

106. Мішуков Олег Васильович. Історія зарубіжної літератури і культури V-XVII ст.: (навч.-метод. посіб.) / О. Мішуков; Херсон. держ. ун-т, каф. світової л-ри і культури. - Херсон: Айлант, 2010. - 49 с.: портр. - Бібліогр.: с. 42-49.

107. Підлипняк  Павло Феодосійович. Зустрічі з Миколою Братаном / Павло Підлипняк; ред. В. М. Братан. - Херсон: Айлант, 2010. - 59 с.: факс.,  кольор. фот., ноти.
Спогади про відомого українського письменника М.І. Братана.

108. Постриган Людмила Іванівна. Письменники Херсонщини: біогр. довід. / Людмила Постриган. - 3-тє вид. - Херсон: Вид-во ІТ, 2010. - 24 с.: портр., іл.- Бібліогр.: с. 24.
Посібник прсвячений 50-річчю Херсонської обласної організації Національної  спілки письменників України.

109. Щерба Таїсія Миколаївна. Золота вага долі: літ. портр. М. Братана / Таїсія Щерба. - Херсон: Айлант, 2010. - 143 с.: фот.  
У книзі представлені відомості про життєвий і творчий шлях відомого українського письменника. Видання призначене для студентської та учнівської молоді загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, освітян та широкого загалу читачів.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829