Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Бібліографічні посібники

Меню розділу

Бібліографічні посібники

161. Екологія на зламі тисячоліть: реком. бібліогр. покажч. /обл. б-ка для юнацтва ім. Б.  Лавреньова; уклад. А. С. Михайлова ; ред. С. Д. Коваль. - Херсон: [б. в.], 2010. - 22 с.
Газетно-журнальні публікації, включені до даного покажчика, відображають глобальні екологічні проблеми людства та нашої країни. Видання адресоване широкому загалу читачів, всім, кому не байдужа доля нашої планети.

162. Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2011 рік: бібліогр. покажч. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара; уклад. Г. П. Мокрицька; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон: ХОУНБ, 2010. - 92 с.: іл.
У посібнику відображені документи та матеріали про історичні та культурні події в житті області, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя яких пов'язане з Херсонщиною.

163. Знаменні і пам'ятні дати на 2011 рік: довід. вид./ Херсон. обл. бібл. т-во, обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара; уклад. Т. Л. Сватула. - Херсон: ХОУНБ, 2010. - 54 с.
У даному виданні найповніше відображені дати про історичних та культурних діячів, події України. Матеріали по інших країнах представлені вибірково лише значними ювілейними датами. Вибірково відображені дати місцевого значення.

Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона...: довід. вид. / Херсон. обл. бібл. т-во, обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара. - Херсон: ХОУНБГ, 1970 -  
164. на 2010 рік, 1 півріччя /уклад. Т.М. Сєрова. – 2010. – 32 с.
165. на 2010 рік, 2 півріччя / уклад. Н. І. Білоус. - 2010. - 34 с.

Книга Херсонщини...: анот. кат. місцевих вид. /обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара; уклад. Г.П. Мокрицька; відп. ред. Л.І. Зелена.  - Херсон: ХОУНБГ, 2008 -  
166. ... ' 2008. -  2010. - 45, [1] с., [2] арк. кольор. іл. - Допом. покажч.: с. 36-46. 
167. ... ' 2009. -  2010. - 41, [1] с., [2] арк. кольор. іл.  - Допом. покажч.: с. 33-41.
Анотовані бібліографічні каталоги інформують про місцеві видання, що надійшли до фонду Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара протягом 2008 та 2009 років. Посібники адресовані працівникам органів місцевої влади, громадсько-політичним організаціям та діячам, спеціалістам народного господарства, культури та освіти, науковцям, краєзнавцям, працівникам книгарень, бібліотек, фахівцям поліграфічної справи, організаторам книжкових ярмарків, всім, хто цікавиться книгами про нашу область та місцевими виданнями.

Література про Херсонську область за ... рік: бібліогр. покажч. / обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара; уклад. С.М. Дем’янюк, В.Є. Деркач; відп. ред. Л.І. Зелена. - Херсон: ХОУНБГ, 1959 -    .
168. ... 2009... Вип. 3. - 2010. - 60 с. - Допом. покажч.: с. 48-57.
169. … 2009... Вип. 4. - 2010. - 66 с. - Допом. покажч.: с. 53-63.
170. … 2010... Вип. 1. - 2010. - 49 с. -Допом. покажч.: с. 38-45.
171. … 2010... Вип. 2. - 2010. – 48 с. - Допом. покажч.: с. 37-43.
172. … 2010... Вип. 3. – 2010. -  69 с. - Допом. покажч.: с. 55-65.
Дані випуски поточного бібліографічного покажчика містять бібліографічні описи документів, опублікованих як окремими виданнями, так і в збірках та на сторінках центральної і місцевої преси. Структура покажчика максимально наближена до схеми систематичної частини зведеного краєзнавчого каталогу ОУНБ ім. Олеся Гончара. Мета видання – інформувати працівників органів місцевої влади, громадсько-політичні організації, спеціалістів народного господарства, культури та освіти, науковців, краєзнавців про нові публікації з різноманітних питань життя області.

173. Морозов Володимир Васильович - вчений гідромеліоратор: бібліогр. покажч. наук. і метод. пр. за 1977-2010 рр. / Херсон. держ. аграр. ун-т; уклад. В. О.  Ушкаренко, П. Н. Лазер, Н. В. Анічкіна; наук. ред. і авт. вступ. ст. В. О. Ушкаренко. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. - 75 с. : портр., фот., табл. - (Біобібліографія діячів сільськогосподарської науки України; вип. 7). - Імен. покажч.: с. 71-73.
В покажчику відображені основні етапи життя та професійної діяльності кандидата сільськогосподарських наук, професора, проректора з науково-педагогічної роботи, завідувача кафедри геоінформаційних систем і технологій Херсонського ДАУ, вченого, педагога, громадського діяча.

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали: поточ. бiблiогр. список / Херсон. обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара. - Херсон: ХОУНБГ, 1969 -   
174. 2009. Вип. 2 / уклад. А. Л.  Кисельова; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2010. - 17 с. 
175. 2010. Вип. 1 / уклад. А. Л. Кисельова; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2010. - 15 с. 
Метою посібника є інформування працівників та читачів бібліотек області про нові довідкові видання, бібліотекознавчі, методичні та бібліографічні матеріали, що надійшли до Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.

176. Микола Петрович Оленковський: віхи наук. життя, бібліогр. покажч., арх. наук. матеріали: (до 60-річчя від дня народж.) / Херсон. обл. від-ня  Конгр. укр. інтелігенції; уклад. Ю. М.  Колєв, Г. П. Третьякова, В. М. Оленковський; авт. передм. Г. П. Третьякова. - Херсон: ХОВ КУІН, 2010. - 80 с., [2] арк. кольор. іл.: портр., іл.

Охорона здоров'я Херсонської області: поточ. бібліогр. покажч. / Херсон. обл. наук. мед. б-ка. - Херсон: ХОНМБ,
[19--] -
177. 2010, 1 квартал. - 2010. - 15 с.
178. 2010, 2 квартал. - 2010. - 17 с.
179. 2010, 3 квартал. - 2010. - 18 с.
180. 2010, 4 квартал. - 2010. - 21 с.
Дані випуски поточного бібліографічного покажчика містять бібліографічні описи документів, опублікованих на сторінках центральної та місцевої преси.

181. Правові ресурси Інтернету: реком. вебліогр. покажч. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара; уклад. Т. С. Федько; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон: ХОУНБГ, 2010. – 30 с.
У вебліографічному посібнику представлені найбільш відомі юридичні сайти України. Видання адресоване правознавцям, викладачам,студентам юридичних закладів, а також всім, хто вирішую правові справи за допомогою Інтернет.

182. Свинарство - перспективна галузь: темат. бібліогр. покажч. л-ри (2005-2010 р.р.) / Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т" [та ін.]; уклад. С. М. Братішевська, С. Б. Колодєзнова, О. Г. Ковалик; ред. Н. В. Анічкіна, Т. В. Гончаренко. - Херсон: Колос, 2010. - 154 с. - Імен. покажч.: с. 144-154.
Покажчик адресований спеціалістам АПК, науковцям, викладачам, аспірантам, магістрам та студентам вищих навчальних закладів.

183. Сергей Сильванский - от Херсона до Москвы: биобиблиогр. очерк и науч.-вспом. указ. лит. / ХОУНБ им. О. Гончара; сост. О. В. Лянсберг, В. А. Черников; отв. ред.
Л. И. Зеленая. - Херсон: ХГТ, 2010. - 73, [1] с., [2] л. ил. - Имен. указ.: с. 71-72.
Бібліографічний посібник присвячений відомому діячу культури 20-30-х років XX стліття, колекціонеру та бібліофілу С.О. Сільванському. Видання адресоване історикам, книгознавцям, працівникам бібліотек, краєзнавцям, бібліофілам та колекціонерам, а також усім, хто цікавиться творчістю С.О. Сільванського.

184. Ушкаренко Віктор Олександрович: 30 років на посаді ректора Херсонського державного аграрного університету: біобібліогр. покажч. наук. праць за 1965 - 2010 роки /Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. - 98 с.: фот. - (Біобібліографія діячів сільськогосподарської науки України; вип. 9).
Покажчик відображає основні етапи життя ректора Херсонського державного аграрного університету, академіка Національної академії аграрних наук України, педагога і громадського діяча. Видання адресоване науковцям та фахівцям агропромислового комплексу, аспірантам, магістрам, викладачам і студентам, працівникам інформаційних та бібліотечних установ.

185. Херсонщина подарувала світові: діячі мистецтв: біобібліогр. довід. /Херсон. обл. б-ка для  юнацтва ім. Б. Лавреньова; уклад. Н. О. Попова; ред. С. Д. Коваль. – Херсон: ОБЮ ім. Б. Лавреньова, 2010. - 34 с.: портр. - (Видатні краяни: сер. започат. в 2009 р. ; вип. 2). - Бібліогр. наприкінці ст.
Біобібліографічний довідник присвячений відомим діячам мистецтва, уродженцям Херсонщини. Посібник адресований школярам, студентам та широкому загалу читачів.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829