Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Видання, які не увійшли у попередні випуски каталогу „Книга Херсонщини”

Меню розділу

Видання, які не увійшли у попередні випуски каталогу "Книга Херсонщини"

196. Антофій Наталія Миколаївна. Розвиток виробництва плодоовочевої консервної продукції: проблеми і перспективи : монографія / Наталія Антофій. - Херсон: Айлант, 2009. - 307 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 276-293. - Дод.: с. 294-307.
Монографія присвячена дослідженню проблеми формування організаційно-економічного механізму і стратегії розвитку плодово-овочевого консервного виробництва в Україні. На основі аналізу досліджень вітчизняних і закордонних учених, вивчення ретроспективної й сучасної інформації про стан виробництва визначено перспективні напрями й необхідні умови розвитку виробництва плодово-овочевої консервації, сформовано механізми досягнення поставлених завдань розвитку. Концептуально викладено стратегію розвитку плодово-овочеконсервного виробництва на основі створення інтегрованих агропромислових структур.

197. Братан М. І. Вибрана лірика: зб. поезій / Микола Братан. - Херсон: Айлант, 2007. - 44 с.

198. Братан М. І. Голуби над батьківською хатою [Ноти]: зб. пісень /Микола Братан; ред. В. С. Загороднюк. - Херсон: Айлант, 2009. - 223, [1] с.

199. Высоцкий А. Л. Уходим завтра в море...: докум. повесть / Анатолий Высоцкий; под ред. авт. - Херсон: Айлант, 2009. – 115 с.: фот.
В повісті йдеться про службу радистів особливого призначення, які пройшли суворі випробування далекими бойовими походами. Книга адресована широкому загалу читачів.

200. Вісник Таврійської фундацї (Осередку вивчення української діаспори): літ.-наук. зб. Вип. 6. /Херсон. держ. ун-т, Тавр. фундація (Осередок вивч.  укр. діаспори) [та ін.]; редкол.: І. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. - К.; Херсон: Просвіта, 2009. – 323 с.: іл.  - Бібліогр. наприкінці ст.
Даний випуск містить наукові й літературно-мистецькі матеріали, присвячені діяльності визначних представників українського зарубіжжя, а також Причорномор'я. У збірнику подається культурно-мистецькв хроніка, відомості про вшанування у Таврійському регіоні письменників і науковців з діаспори та Південної України.

201. Голотюк Олена Володимирівна. Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Франції: монографія / Олена Голотюк, Л. В. Кнодель. - Херсон : Айлант, 2009. - 222 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 174-194. - Дод.: с. 195-222.
Монографія присвячена дослідженню професійної підготовки вчителів іноземних мов в університетах Франції. Визначено систему підготовки вчителів іноземних мов в історичному аспекті та на сучасному етапі розвитку суспільства; проаналізовіано навчальні плани і програми навчальних закладів вищої педагогічної освіти, які готують викладачів іноземних мов; розкрито основні тенденції у процесі навчання спеціальних педагогічних дисциплін; висвітлено особливості навчання іноземних мов у загальноосвітній та вищій школах; розроблено модель структурних компонентів професійної компетентності викладачів іноземних мов; визначено сучасні вимоги щодо якості їхньої професійної підготовки у світлі Європейських завдань. Посібник адресований викладачам вищих навчальних закладів, науковим працівникам, аспірантам, студентам університетів.

202. Горобець В.Г. Славна земля Каховська: нариси, інтерв'ю, спогади / Володимир Горобець; упоряд. В. Г. Горобець. - Херсон: Айлант, 2009. - 87 с.
Головна мета видання – в нарисовій формі відтворити і зберегти для нащадків образ сільського трударя, який в складних, часом в неймовірно важких умовах всі сили віддавав для становлення району, відбудови зруйнованого війною народного господарства, подальшого розвитку економіки Каховщини.

203. Грабко А. А.  Ми - голяни!: іст. худож.-докум. повість / Анатолій Грабко. - Вид. 2-ге, виправ. і допов. - Херсон: Южполиграфсервис, 2009. - 304 с.: портр., фот. 
Про передумови, зародження та розиток м. Гола Пристань.

204. Гурепко Микола Михайлович. Знайомтесь: нововоронцовці: енцикл. довід. / Микола Гурепко; проект, упоряд., ред. авт.; редкол. О. І. Персистий (голова) [та ін.]. - 2-ге допов. вид. - Херсон: Наддніпрян. правда, 2008. - 271 с.: іл. 
В книзі систематизовано статті про історичне минуле та про трудове, культурне й громадсько-політичне життя Нововоронцовського району, його трудові колективи і знатних людей, які натхненно творять історію сучасності.

205. Другі наукові читання, присвячені Дню науки: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Херсон. гідробіол. ст.; редкол.: Т. Л. Алексенко (відп. ред.) [та ін.]. - Херсон: Вишемирський В.С., 2009. - 95 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику вміщені статті і повідомлення співробітників Херсонської гідробіологічної станції НАН України, Інституту гідробіології НАН України, Херсонського державного університету, Херсонського державного аграрного університету, Херсонського обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Матеріали збірника висвітлюють проблеми ботаніки, зоології, гідробіології, природоохорони.

206. Єрмілов Валерій Семенович. Курорт Гола Пристань: 120-річчю курорту і 300-річчю м. Голої Пристані присвяч. / В. С. Єрмілов, В. І. Самойленко. - Миколаїв: Вид-во І. Гудим, 2009. - 102 с.: портр., іл., табл., карти.
Розповідь про історію Голопристанського краю та діяльність санаторію  “Гопри”.Видання адресоване фахівцям санаторно-курортної справи та  широкому загалу читачів.

207. Єрмілов В. С.  Курорт Скадовськ: з давнини до сьогодення: наук.-попул. л-ра /В. С. Єрмілов, М. І. Перець; фотогр. С. Курбасова. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. - К.: Денеб, 2009. - 70, [1] с., [8] арк. кольор. іл.: портр. 
Книга адресована фахівцям курортної справи, а також широкому загалу читачів.

208. З історії українського державотворення на Херсонщині. 1917-1921: анот. перелік справ / Держ. арх. Херсон. обл.; редкол.: В.  Боровик (голова) [та ін.]; авт.-упоряд. О. О. Марущак (кер.) [та ін.]. - Херсон: ХМД, 2009. - 222, [1] с.: іл. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). - Імен. покажч.: с. 209-212. - Геогр. покажч.: с. 213-220.

209. Заднипряный Александр Владимирович. Огонь души: сб. стихов / Александр Заднипряный; ред. В. П. Кулик. - Херсон: Айлант, 2009. - 107 с.: портр.

210. Заднипряный А. В. Пилигрим: сб. стихов / Александр Заднипряный; ред. В. П. Кулик. - Херсон: Айлант, 2009. - 107 с.: портр.

211. Збірник наукових праць. Педагогічні науки : наук. вид. Вип. 54 /Херсон. держ. ун-т; редкол.: Є.С. Барбіна та [ін.] - Херсон: Вид-во ХДУ , 2009.  - 441 с.: рис. -Бібліогр. наприкінці ст.
У даному випуску вміщені матеріали за розділами: методологія та історія педагогіки, теорія і практика навчання, теорія і практика виховання та сучасні педагогічні технології.

212. Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на 2009 рік, 1 півріччя / Херсон. обл. бібл. т-во, обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара; уклад. Т.М. Сєрова. - Херсон: ХОУНБГ, 2008. - 34 с.     .
 
213. Кондрацов Микола Дмитрович. Матросівці землі Херсонської: навч. посіб. для старшокласників, студ., учителів, які цікавляться іст. рідного краю / М. Д. Кондрацов, Л. Д. Кондрацова ; Від. освіти при Верхньорогач. райдержадмін. Херсон. обл. - Первомаївка: [б. в.], 2009. - 46 с.
У посібнику зібрані матеріали про героїв, які повторили подвиг Олександра Матросова в роки Великої Вітчизняної війни на Херсонщині і за її межами.

214. Коник Юлія Олександрівна.  Херсонська митниця (1797-1924): огляд фонду № 7 / Ю. О. Коник; Держ. арх. Херсон. обл. - Херсон: ХМД, 2008. - 56 с.: іл. - (Бібліотечка архіву; вип. 10). - Текст укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Видання адресоване історикам, краєзнавцям, викладачам, студентам та широкому загалу читачів.

215. Край південний - Олешшя: Цюрупинську - 926 р.: краєзнав. нарис / авт.-упоряд. Б. Прищепа, П. Прядка; ред. В. Г. Піддубняк. - К. : Просвіта, 2009. - 146 с.: фот., іл. - Бібліогр.: с. 145.
Нарис про найдавніше минуле, сьогодення м. Цюрупинська та про унікальну природу регіону.

216. Крат А. А.  Брама у небо: поезії / Анатолій Крат; ред. В. Г. Піддубняк; передм. А. І. Кичинського; худож. оформ. Т. В. Мойсеєнко. - К.: Факт, 2009. - 93, [1] с.: портр., кольор. іл.   

217. Кузьмін В. В.  Ринок нерухомості: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Кузьмін, О. В. Лепьохіна. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Херсон: Вишемирський В.С., 2009. - 291 с.: табл., рис. - Бібліогр.: с. 282-291.
Вивчення особливостей ринку нерухомості як складової частини ринку капіталів, а також форм діяльності суб'єктів ринку, операцій з нерухомістю складає предмет курсу "Ринок нерухомості".

218. Кулик  В. П.  День Сковороди: вінок сонетів / Валерій Кулик; худож. С. Курак. - Херсон: Наддніпряночка, 2008. - [19] с.: іл.

219. Курс політичної економії: навч. посіб. для бакалавра з економіки і підприємництва / П. М. Макаренко [та ін.]; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Херсон: Айлант, 2009. - 255 с.: рис. - Бібліогр.: с. 251-252.
Викладені основні положення про предмет і метод політичної економії, економічну систему суспільства, закони її функціонування та розвитку. Значну увагу приділено змісту і напрямам розвитку сучасних соціально-економічних систем ("нові економіки"), які є вже не чисто ринковими, а переплетенням трьох системоутворюючих засад: ринку, регулювання економіки державою і соціальної стабільності. Розглянуто суть і структуру світового господарства, форми міжнародних економічних відносин і економічні аспекти глобальних проблем. Навчальний посібник розрахований на підготовку бакалаврів в галузі знань "Економіка і підприємництво".

220. Лепьохіна О. В.  Соціальне страхування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Лепьохіна. - Вид. 2-ге, допов. – Херсон: Вишемирський В.С., 2008. - 243 с.: рис., табл. - Дод.: с. 235-237. - Бібліогр.: с. 238-243.
Основні положення теорії і практики соціального страхування.

221. Магістерські студії  : альманах. Вип.1 /Херсон. держ. ун-т, наук.-метод. рада; редкол.: О. В. Мішуков (голов. ред.) та [ін.]. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. - 165 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

222. Мармуль Л. О. Організація обліку і аудиту суб'єктів малого підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Мармуль, А. С. Мохненко, Л. Г. Ярова; Херсон. держ. аграр. ун-т, Херсон. держ. ун-т, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Херсон; Мелітополь : Айлант, 2008. - 199 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 195-199.
У навчальному посібнику висвітлені питання становлення та розвитку суб'єктів малого підприємництва, зокрема, розкрито їх роль, місце, критерії та форми в економічній системі, основні функції в формуванні стійкого економічного середовища. Розглядаються основи організації обліку та звітності, порядок оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Видання адресоване студентам економічних спеціальностей усіх форм навчання.

223. Моїсеєв С. О. Особистісно орієнтоване фізичне виховання старшокласників загальноосвітньої школи: монографія / С. О. Моїсеєв; за ред. В. В.  Кузьменка. - Херсон: РІПО, 2009. - 154 с. - Дод.: с. 122-127. - Бібліогр.: с. 128-153.
Монографія присвячена проблемі особистісної орієнтації системи фізичного виховання старшокласників. Актуальність даної роботи детермінується потребою українського суспільства в молодому поколінні зі сформованою особистою фізичною культурою, яке веде здоровий спосіб життя, має позитивний досвід фізичного самовиховання та вирішення особистих проблем у сфері фізичного розвитку, стійку внутрішню мотивацію до систематичних занять фізичною культурою і спортом. У роботі з'ясовуються сутність та значення особистісно орієнтованого підходу до виховання, уточнюються цільові орієнтири особистісно орієнтованої системи фізичного виховання, характеризуються організаційно-педагогічні умови, які значно підвищують ефективність формування особистої фізичної культури у юнаків та дівчат. Матеріал монографії адресований вчителям загальноосвітніх шкіл, студентам педагогічних спеціальностей, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів.

224. Молчанов А. А.  Частное коллекционирование: на примере древностей Южной Украины / А. А. Молчанов. - Херсон: Айлант, 2008. - 155 с. : фот. - Список фот.: с. 87-89. - Библиогр.: с. 90-91. - Прил. (кат.): с. 94-155.
Видання адресоване колекціонерам старожитностей, а також усім, хто цікавиться історією та археологією краю.

225. Наукові читання присвячені 90-річчю Національної академії наук України: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук, Херсон. гідробіол. ст.; редкол.: Т. Л. Алексенко (відп. ред.), С. В. Овечко, С. К. Семенюк. - Херсон: Вишемирський В.С., 2008. - 35 с.: табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали збірника висвітлюють проблеми ботаніки, зоології, гідробіології, природоохоронної біології.

226. Охременко І. В. Екологічна експертиза: за кредитно модульною системою орг. навч. процесу: навч.-метод. забезп. курсу / І. В. Охременко; Херсон. держ. ун-т, Ін-т природознавства. - Херсон: Вишемирський, 2008. - 47 с. 
У книзі викладено програми, зміст дисципліни, анотації до лекцій, плани семінарських занять, завдання практичних робіт. Зазначено критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів з курсу та матеріали поточного і підсумкового контролю. Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів.

227. Пастухов Е. П. На волнах творчества: рассказы, стихи, песни, галерея портр. /Евгений Пастухов; авт., ред., худож. Е. Пастухов. - Херсон: Трифонов А. Н., 2009. - 256 с.: портр., ил., ноты.

Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць / голов. ред. О. В. Мішуков; Херсон. держ.  ун-т. - Херсон: Айлант; Вид во ХДУ, 1999. - Ст. рос., укр. - Бібліогр. в підрядк. прим. та у кінці ст.
228. Вип. 40. - 2008. - 151 с.
229. Вип. 41. - 2008. - 123 с. 
230. Вип. 45. - 2009 . - 165 с. - Анот. укр., рос., англ. - Тит. арк. укр., англ.   
231. Вип. 46. - 2009. - 134 с. - Анот. укр., рос., англ. - Тит. арк. укр., англ. 
232. Вип. 47. - 2009. - 136 с. - Анот. укр., рос., англ. - Тит. арк. укр., англ.

233. Піворович В. Б. Монети і скарби півдня України. Кн.1  / В. Б. Піворович. - Херсон: Літопис Причорномор'я, 2009. - 180 с.: кольор. іл. - Назва на корінці : Монеты и клады юга Украины. - Текст, тит. арк. та обкл. укр., рос., англ.
В книзі зібрані матеріали про домонетні форми грошей, монети та клади починаючи з епохи бронзи до сьогодення. Видання адресоване широкому загалу читачів, науковим працівникам, археологам, викладачам, колекціонерам, студентам та всім, хто цікавиться історією краю.

234. Пилипенко І. О. Методи та методики суспільно-географічних досліджень: навч. посіб. / І. О. Пилипенко, Д. С. Мальчикова; Херсон. держ. ун-т. - Херсон: Вишемирський В.С., 2009. - 155 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.150 154.
У посібнику розглядаються основні напрямки сучасних суспільно-географічних досліджень. Запропоновані методичні підходи дослідження основних компонентів просторової організації життєдіяльності суспільства. Наведені приклади проведення досліджень на матералах Херсонської області. Видання адресоване студентам і викладачам географічних, соціологічних, економічних, політологічних спеціальностей.

235. Полеты над Херсоном [Изоматериал]: фотоальбом / авт. проекта С. Алеферко; ред.-корректор О. Алеферко; текст М. Стрекаловской; рис. Н. Матусевич; фотогр. Н. Стрекаловский. - Херсон: Наддніпряночка, 2009. - 111 с.: цв. ил.
В альбом включені фотографії, які зроблені з повітряної кулі.

236. Проблеми та перспективи ведення землеробства в посушливій зоні степу України: зб. матеріалів всеук. наук.-практ. конф., 16-18 черв. 2009 р., м. Херсон / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т землеробства півден. регіону. - Херсон : Айлант, 2009. - 169 с.: табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції висвітлюють нові тенденції розвитку аграрної науки з питань зерновиробництва та можливість доведення розробок вчених до рівня інновацій в сучасних умовах господарювання. Матеріали адресовані науковцям, аспірантам, фахівцям сільського господарства.

237. Пустовой О. М. На життєвих хвилях : вірші / Олег Пустовой; ред., передм. О.  Олексюка; Упр. у справах сім'ї, молоді та спорту Херсон. облдержадмін., Херсон. обл. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. "Молода Просвіта". - К.; Херсон: Просвіта, 2009. - 128 с.: портр. - (Обласна програма "Молодь Херсонщини": на 2009 р.).
У книзі - гостра римована публіцистика, сантименти шлюбного життя, справжня інтимна лірика і грізна нота шевченкових пророцтв. Видання адресоване широкому загалу читачів.

238. Романовський О. О.  Ідея смисложиттєвих цінностей в філософсько-релігійній думці російської еміграції: (на матеріалах часопису "Путь" почат. періоду): монографія / О.О. Романовський; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон: Вид-во ХНТУ, 2008. - 199 с. - Бібліогр.: с. 188-199.
Монографія містить філософський аналіз кола важливих проблем, що стосуються особистості, набуття особистістю життєвого сенсу, ставлення людини до навколишнього світу, а також проблем толерантності щодо переконань і вірувань інших, що було і є предметом дослідження багатьох, різних за своїми спрямуваннями, філософських і релігієзнавчих розвідок. Розкрито співзвучність напрацювань емігрантських релігійних мислителів українському філософуванню, яке характеризується протилежністю формалістиці, схоластиці, ксенофобії тощо.  Висвітлено ідею єдності, яка глибоко розроблялася російською емігрантською релігійно-філософською думкою і нині значною мірою збігається із екуменічними ідеями. Монографія рекомендована студентам, аспірантам, викладачам, науковцям, усім, хто цікавиться проблемами філософії і релігієзнавства.

239. Сапельняк Т. І. Навчально-методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія України": для усіх спец. ун-ту / Т. І. Сапельняк; Херсон. держ. ун-т. - Херсон: Айлант, 2009. - 122 с. - Бібліогр.: с. 121 та наприкінці тем.  

240. Собко Г. А. Посвящение: сб. стихов / Галина Собко; авт. ред. - Новая Каховка: ПИЕЛ, 2008. - 470 с.: портр.

241. Стратегія життєдайності: наук. шк. проф. Є. Голобородько: довідник /Херсон. держ.   мор. ін-т; упоряд. Є. П. Голобородько [та ін.]; ред. А. О. Кияновський. - Вид. 2-ге, допов. і доопрац. - Херсон: Вид-во ХДМІ, 2009. - 62, [5] с.: портр.
У довіднику представлені короткі відомості про молодих учених, підготовлених під  керівництвом доктора педагогічних наук,професора Є.П. Голобородько та при підтримці провідних учених України: акад. І.Д. Беха, акад. А.М. Богуш, акад. М.С. Вашуленка, проф. Л.В. Вознюк, проф. Л.П. Іванової, проф. С.Ю.Ніколаєвої, проф. М.І. Пентилюк та багатьох інших.

242. Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. Вип.65 /Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т"; редкол.: В. О. Ушкаренко (голов. ред.) [та ін.]; англ. пер. В.Г. Чеканович. - Херсон: Айлант, 2009. - 331 с.: рис., табл. - Бібліогр. у кінці ст. - Імен. покажч.: с. 327.
У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з різноманітних питань агропромислового комплексу. Посібник адресований науковим працівникам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів і виробників, які працюють над вирішенням важливих питань у галузях агропромислового комплексу.

243. Тробридж Джордж.  Сведенборг: жизнь и учение / Джордж Тробридж; ред.С. Пшеничный; пер. с англ. С. Логинова; худож. оформ. Э. Свигера. - Херсон: [б. и.], 2009. - 237 с.
Про швецького вченого.

244. Ушкаренко Ю. В. Сільськогосподарська кооперація в еволюційному вимірі: монографія / Юлія Ушкаренко; в авт. ред. - Херсон: Айлант, 2009. - 403 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 351-392. - Дод.: с. 393-403.
У монографії досліджено роль і місце сільськогосподарської кооперації у ринковій економічній системі. Визначено і теоретично обгрунтовано соціально-економічну і екологічну сутність кооперації. За допомогою синергетичного підходу здійснено методологічне обгрунтування системного розвитку кооперативного сектору з виокремленням структуроутворюючих чинників формування багаторівневої горизонтально та вертикально інтегрованої дисипативної кооперативної системи.

245. Фінансова криза та її вплив на розвиток малого і середнього бізнесу: тези і матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., яка проходила 10-11 груд. 2009 р. / Херсон. екон.-прав. ін-т [та ін.]; редкол.: В. М. Дарієнко [та ін.]. - Херсон : ХМД, 2009. - 215 с.: іл. - Бібліогр. наприкінці ст.

246. Херсонське музичне училище / передм. Б. В. Сіленкова, Н. В. Федотової. - Херсон: [б. в.], 2008. - 27 с.:  кольор. фот.

247. Цыгипа С. В.  БАЙКИ $мутного Vремени: сказоч. трилогия / Сергей Цыгипа; худож. А. И. Евтушенко. - Новая Каховка: ПИЕЛ, 2009. - 383 с.: ил. 
У творі казковою мовою йдеться про історію Союзу Радянських Соціалістичних Республік та сьогоднішніх держав-сусідів – Росії, України, Білорусії, Грузії та Молдови.

248. Магістерські студії: альманах. Вип.1 / Херсон. держ. ун-т; редкол.: О. В. Мішуков (голов. ред.) та [ін.]. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. - 165 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
Включені статті магістрантів Херсонського державного університету.

249. Харченко А. Г.  Каланчак та його околиці: (іст. та геогр. нарис). Ч.1 / А. Г. Харченко. - Херсон: Олді-плюс, 2008. - 334 с. - Бібліогр.: с.315-332.

250. Чугин В. В. Интеллигентность. Путь к совершенствованию: науч.-попул.  л-ра / В. В. Чугин, Е. В. Чепелюк. - Херсон: Изд-во ХНТУ, 2008. - 78 с.
У книзі розглянуті причини необхідності розширення вузького прошарку суспільства на прикладі інтелігента. Висвітлені основні риси інтелігента, його позитивні та негативні сторони діяльності в суспільстві. Сформовано поняття ''інтилігент''. Визначені шляхи виховання інтелігентності в державі. Видання адресоване громадянам держави для пізнання ідеалу морального самовдосконалення.

251. Шаповалова В. М.  Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Шаповалова, Л. В. Кузьменко, В. І. Покотилова. - Херсон: Вишемирський В.С., 2009. - 231 с.: рис. - Бібліогр.: с. 185-188. - Дод.: с. 189-231. 
У посібнику висвітлюються питання організації міжнародних розрахунків, умов та порядку проведення валютних операцій, ролі міжнародних розрахунків і валютних операцій в сучасних економічних умовах.

252. Шевряков М.  В.  Лабораторні роботи з аналітичної хімії. Кількісний аналіз: навч.-метод. посіб. для студ. технол. спец. ун-ту / М. В. Шевряков, В. М. Повстяной; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон: Вишемирський В.С., 2009. - 84 с. - Бібліогр.: с. 82.

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 161718192021
22232425262728
2930