Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Державна влада і управління. Право

Меню розділу

Державна влада і управління. Право

38. Конституційне право України: темат. слов. /Харків. нац. ун-т внутр. справ., Херсон. юрид. ін-т; упоряд. В. В. Галунько [та ін.]; за ред. В. В.  Галунька. - Херсон: ХМД, 2010. - 132 с. - Бібліогр.: с. 127-131.
Дане видання містить основні поняття та визначення з навчального курсу "Конституційне право України". Відповідно до навчальної програми у концентрованому вигляді розкрито змістовні характеристики зазначеної галузі права. За джерела взято кращі конституційно-правові ідеї великих мислителів минулого та сучасних вітчизняних вчених у галузі конституційного права. Тематичний словник адресований студентам і курсантам юридичних закладів для додаткового засвоєння положень Конституційного права України, а також усім, хто цікавиться конституційно-правовими проблемами.

39. Криміналістика: навч.-практ. посіб. для підготовки до семестр. та держ. іспиту з криміналістики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Борідько [та ін.]. - Херсон : ХМД, 2010. - 269 с. - Бібліогр.: с. 239-263. - Предм. покажч.: с. 264-269.
Навчально-практичний посібник підготовлений з урахуванням основних концепцій і сучасного рівня розвитку науки криміналістики. У посібнику міститься перелік теоретичних питань і практичних завдань, які виносяться на іспит з криміналістики, а також тестові завдання. Посібник може бути використаний курсантами, студентами, слухачами, ад’юнктами, аспірантами, викладачами та практичними працівниками правоохоронних органів.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829