Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Народне господарство

Меню розділу

Народне господарство

17. Богданов О. В.  Практичний посібник для директора малого підприємства: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Богданов, В. А. Романова; Європ. ун-т, Херсон. філ., Херсон. держ. мор. ін-т. - Херсон: ХМД, 2010. - 200 с.: табл.
Посібник повністю відповідає навчально-тематичному плану та програмі ОППК ПК для категорії керівників та резерву на посаду керівників за спеціалізацією менеджмент організацій. Особливістю посібника є використання різних математичних моделей для спрощеного обліку та максимальне наближення до роботи на реальному підприємстві. Видання призначене директорам (власникам) малих підприємств, а також може зацікавити студентів відповідних спеціальностей, які націлені на підприємницьку діяльність.

18. Гапонова В. П. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікації продукції: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Гапонова. - Херсон: ХМД, 2010. - 258, [3] с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 257-258. - Алф. покажч.: с. 187-195. - Бібліогр.: с. 196 198.
У посібнику послідовно викладено в зручній для вивчення формі програмний матеріал курсу, а саме: теоретичні та практичні положення Національної системи стандартизації, сертифікації УкрСЕПРО і управління якістю продукції, що дозволяє поглибити професійні знання в галузі промисловості та використання їх на практиці. Розглянута структура та функції національної служби стандартизації, норми, вимоги стандартів, міжнародне співробітництво у галузі стандартизації та сертифікації. Посібник забезпечує формування у студентів цілісної системи знань із стандартизації, метрології і управління якістю продукції, що дає можливість забезпечити високу кваліфікацію майбутніх фахівців.

19. Статистичний щорiчник Херсонської області за 2009 рік / Голов. упр. статистики у Херсон. обл.; за ред. В. А.  Вознюка. - Херсон: [б.в.], 2010. - 508 с.: табл.
У щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище області у 2009 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники України та її регіонів.

20. Міхеєв Євген Костянтинович. Операційний менеджмент. Практикум: методи, приклади, задачі : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Євген Міхеєв ; Херсон. держ. аграр. ун-т. - Херсон : Айлант, 2010. - 380 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
До посібника включені основні тлумачення методичних понять, з якими стикається студент, ситуації і вправи за прикладними розділами курсу "Операційний менеджмент". Всі розділи посібника містять стислі характеристики основних методів, що використовуються у процедурах організації  інформації і вироблення інформаційних рішень, приклади їх застосування, завдання для проведення практичних занять і задачі для виконання модульної програми курсу. Матеріали, що викладені у посібнику мають на меті допомогти студентам оволодіти методикою економічних розрахунків і прикладними методами кількісного аналізу операційних систем, закріпити теоретичні знання, придбати практичні навики аналітичної роботи.

21. Рефлексивні процеси і управління в економіці : матеріали наук.-практ. конф., 20-23 трав. 2010 р., м. Херсон / М-во освіти і науки України [та ін.] ; редкол.: Р. М. Лєпа [та ін.]. - Херсон : ХМД, 2010. - 82, [2] с.
Дослідження рефлексивних процесів в економіці висвітлені в ряді виступів на конференції. В матеріалах і тезах доповідей частково розглянуті інструменти рефлексивного управління в економіці, їх математичне моделювання. У виступах на конференції були представлені практичні дані рефлексивного управління в економіці.

22. Спіжов Віталій Вікторович. Договір банківського вкладу (депозиту) за цивільним законодавством України: проблеми теорії і практики: монографія / Віталій  Спіжов. - Херсон: ХМД, 2010. - 207 с. - Бібліогр.: с. 160-183. - Дод.: с. 184-206. 

23. "Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи": зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 2-3 черв. 2010 р. / М-во аграр. політики України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", Херсон. обл. дирекція "Райффайзен банк Аваль"; оргком.: В. О. Ушкаренко [та ін.]. - Херсон : ХДАУ, 2010. - 278 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

24. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін: монографія /Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Нац. акад. наук України, Рада по вивч. продуктивних сил України НАН України. - К.: [б. в.]; Херсон: Вишемирський В.С., 2010. - 692 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 649-676.
Монографія присвячена теоретико-методологічним та прикладним аспектам ідентифікації потенційно-факторних ознак продуктивних сил України, аналізу стратегічних можливостей трансформації виробничо-економічних систем на засадах реалізації потенціалу соціально-економічних та організаційних змін.

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 161718192021
22232425262728
2930