Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Сільське господарство

Меню розділу

Сільське господарство

25. Аграрії України - Герої України і Герої Соціалістичної Праці Херсонщини:  біогр. довід. /Херсон. держ. аграр. ун-т; уклад. В. О. Ушкаренко [та ін.]. - Херсон: Колос, 2010. - 20 с.: портр. - (Історія університету; вип.11).
Наукове видання присвячене працівникам сільського господарства Херсонської області, удостоєним вищих урядових звань і  нагород. Воно складається з біографічних довідок про життєвий і творчий шлях Героїв – аграріїв та висвітлення трудових досягнень, за які вони були відзначені державою.

26. База даних об'єктів права інтелектуальної власності, створених в Інституті землеробства південного регіону НААНУ для трансферу їх в агровиробництво: наук. вид. / В. Л. Нікішенко [та ін.]; уклад. І. О.  Конащук; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т землеробства півден. регіону. - Херсон: ХМД, 2010. - 30 с.
У збірнику викладено базу даних чинних об'єктів права інтелектуальної власності, створених в інституті землеробства південного регіону УААН, які використовуються агропідприємствами на договірних засадах та у власній науковій або виробничій діяльності.

27. Коковіхін Сергій Васильович. Наукові основи моделювання продуктивності польових культур при зрошенні: монографія / Сергій Коковіхін; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т землеробства півден. регіону . - Херсон: Айлант, 2010. - 219 с.: рис., табл. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 198-217.
У монографії висвітлені науково-методичні аспекти встановлення закономірностей формування продуктивного процесу сільськогосподарських культур в умовах зрошення Півдня України. Наведені методичні рекомендації та практичні поради можна використовувати для програмування рівня врожаю, коригування елементів технології вирощування, підвищення економічної ефективності та екологічної безпеки зрошуваного землеробства. Видання адресоване фахівцям аграрної галузі, які займаються проблемами оптимізації витрат агроресурсів, вирішенням питань підвищення ефективності зрошуваного землеробства, економіки, екології, науковим працівникам, викладачам вузів, аспірантам та студентам.

28. Соловйова Ніна Ігорівна. Інтегрована система фінансового прогнозування в аграрному секторі: монографія /Ніна Соловйова. - Херсон: Айлант, 2010. - 387 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 330-362. - Дод.: с.363-383.
Книга присвячена проблемам формування інтегрованої системи фінансового прогнозування в аграрному секторі. Розкриваються логіко-історичні закономірності формування теоретичного базису сучасної економічної прогностики. Значну увагу приділено методології оцінки та прогнозування багатофакторного фінансового ризику, а також проблемам ідентифікації специфічних ризиків у середовищі реалізації державних програм розвитку аграрного сектору. Обгрунтовуються шляхи інституційного регулювання розвитку інтегрованої системи фінансового прогнозування в аграрному секторі, розроблено механізм її інфокомунікаційного забезпечення, здійснено сценарне моделювання середовища її реалізації. Монографія адресована науковцям, викладачам, керівникам аграрних підприємств, експертам-дорадникам, фінансовим аналітикам, спеціалістам установ і організацій АПК.

29. Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. Вип. 73 /Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т"; редкол.: В.О. Ушкаренко (голов. ред.) [та ін.]; англ. пер. В.Г. Чеканович - Херсон: Айлант, 2010. - 369 с.: рис., табл. -  Бібліогр. у кінці ст. - Імен. покажч.: с. 365.
У збірнику викладені результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з різноманітних питань розвитку регіонів України та їх агропромислових комплексів. Видання адресоване науковим працівникам, докторантам, аспірантам, магістрантам, викладачам вищих навчальних закладів і виробничникам, які працюють над вирішенням актуальних проблем розвитку регіонів України та їх агропромислових комплексів.

30. Херсонщина аграрна / авт.-упоряд. Юрій Пащенко, Ольга Алєферко; ред. О. Алєферко; вступ М.М. Костяка, О. Гонтара; фотогр. Н. Матусевич, А. Гаюк, Д. Жильцов. - Галузеве презентац. вид. - Херсон: Наддніпряночка, 2010. - 247, [10] с.: кольор. іл., портр.
Про економічний потенціал, унікальний за географічним положенням і кліматичними умовами області та про кращих аграріїв краю.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 202122232425
26272829